Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

141. riadne zhromaždenie a celkove 293. podujatie
ako videokonferencia 8. decembra 2023 od 16. h


Diskusné témy:
"Ako zmierniť vnútorné napätie v spoločnosti
- ako zotaviť oslabený organizmus Slovenska ?"
Vyhlásenie "O medzinárodnej situácii a o zodpovednosti politických lídrov"
O mier sa treba starať:
Spôsobovať dobro a ľudskosť

Peace must be cared for:
Causing goodness and humanity


Členom a sympatizantom združenia - To the hands of members and supporters of the IEF Economic club Association


Slávnostné a mimoriadne zhromaždenie
reprezentantov združenia
a Medzinárodného mierového výboru

13. október 2023 od 13. hodiny
Pozoruhodný muž a štátnik
Brazílska pocta exprezidentovi SR R. Schusterovi

Prof. Jaroslav Husár
Ako sme hospodárili?Eduard Šebo, konzervatívny socialista
Čo je národno-štátnym záujmom Slovenska...Desaťročie Skalného sanktuária na hore Butkov
S poctou Medzinárodného mierového výboru:
"Mierovou cenou zo Slovenska 2015 za rok 2023""Kybersocialismus"
Úvaha kryptológa A. Lorenca,
inšpirovaná knihou W. P. Cockshott a A. CottrellMário de Andrade
Máme dva životy a ten druhý sa začína,
keď si uvedomíte, že máte len jeden...
Za jedinečné dovolenky Zlatý biatec č. 289
K 30. výročiu združenia za 6-ročné "zbližovanie sa"
s francúzštinou a Francúzskom
v regióne Pyrénées OrientalesSlovenský Titanic, alebo Ako padnúť z výšky 2023 metrov na betón a prežiť ?Experimentálne 139. zhromaždenie
a celkove 291. podujatie združenia od 19. augusta 1993


Záznam videokonferencie v dňoch 24. apríla až 26. mája 2023

"Aby nám lepšie bolo..."

Obnovená klubová téma spred 27 rokov

26. máj 2023 od 20. h hodiny
na www.hospodarskyklub.sk
Stotridsiateôsme riadne zhromaždenie
a celkove 290. podujatie

vo štvrtok 30. marca 2023
od 11:55 hod. SEČ do 16.00 hod. SEČ

v Pálffyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave
Milan Syruček:
Před 40 lety se sešlo v Praze největší světové shromáždění
Za mír a život, proti jaderné válceĽudský faktor sa nedá nahradiť
Peter Mihók na Zhromaždení delegátov SOPK
16. mája 2023PhDr. Eduard Šebo
Nový svetový poriadok
- politická fikcia alebo nevyhnutnosť?

Geopolitika mieru v postzápadnom svete
Prof. J. D. Sachs na Oxfordskej univerzite 2. marca 2023
Poskytnutím predmetného PP dokumentu a záznamu na Youtube nahradil svoju neúčasť na zhromaždení združenia 30. 3. 2023 kvôli neočakávaným časovým zmenám v cestovnom programe


Ako vidia Svet a seba v ňom ?
Seriál odpovedí členov MMV na 6 otázok pod titulkom
Sú to lídri z našej planéty ?
Prof. J. Masarik, Peter Mihók, Ladislav Krajňák
Jiří Mikulenka, Felix Černoch,
Branislav Neumair, Svetozár Plesník, Ján Gabriel ...
Ani pápež František, ani prezidenti veľmocí, ani WEF
sa nezmohli odstrániť civilizačnú hrozbu č. 1

A my ako smrteľníci máme problém

Pope Francis, presidents of powers or the WEF
none could eliminate civilizational threat No. 1
Predstaviteľ SKY WAY Group
a laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015"
Anatoly Yunitskiy:
Výzva národom a ich lídromAko vnímať výročný míting WEF ?
Máme už svoj Absurdistan?

Celoklubová diskusia na 138. riadnom zhromaždení
a celkove 290. podujatí združenia 30. marca 2023
List predstaviteľovi WEFu prof. K. Schwabovi
pred začiatkom výročného mítingu v Davose
Svet akútne potrebuje KEBS II.

Letter to the representative of WEF prof. K. Schwab
before the opening of the annual meeting in Davos
The World is in Acute Need for Helsinki CSCE II

Peter Kasalovský
O čom bude naše združenie v rokoch 2023-2025?