Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Pozvánka / Invitation

Do štvrtého desaťročia vstúpilo
vládami "nemilované" združenie

V piatok 13. októbra 2023 do prenádherného Pálffyho paláca na Zámockej ul., číslo 47 prišlo 51 reprezentantov združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru a 15 hostí. V úvodnom slove a taktiež pri vyhlásení laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" dr. Peter Kasalovský o.i. zdôraznil:

"Svet je jeden celok a vo vývoji, a pokiaľ nebude ďalej preferovať diplomaciu ako jazyk jazykov a nebude používať nezahmlený rozum, tak budeme "sublimovať". Nebudeme, nebude naša civilizácia, lebo niet možnosti jadrovej apokalypsy len v regióne."

Jubilejné a slávnostné zhromaždenie znamenalo  plejádu občerstvujúcich, a zároveň podnetných názorov predsedu SOPK P. Mihóka, dr. M. Syručka, prof. RNDr. J. Masarika, DrSc., prof. Ing. J. Sipku, PhD, Ing. P. Čatloša, PhD, dr. G. Geyera, Ing. M. Bohatej a primátora Partizánskeho J. Božíka.

Účinnosť ich myšlienok zvýšil takmer na maximum úžasný detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ. Postaral sa, že sa  objavili aj málokedy na verejnosti videné "slzy" z najvnútornejších úvah viacerých prítomných o živote, o jeho zmysle, o šťastí, o duševnej sile ...

Najviac hlasov od Medzinárodného mierového výboru dostali z dvanástich nominovaných : 1. Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov, 2. - 3. rakúsky finančník, predseda DR VIG dr. G. Geyer a 2. - 3. občania japonského mesta Hirošima. Boli poctení "Mierovou cenou zo Slovenska 2015" za rok 2023.

Pri príležitosti 30. výročia združenia bol udelený Zlatý biatec za rok 2023 českým občanom dr. Milanovi Syručkovi, prof. Dr. Anne Hogenovej, CSc. a Ing. Markéte Bohatej za ich životné postoje a profesijné výsledky, ktoré plnokrvne potvrdzujú ich príkladnosť.

Videozáznam potvrdí to, čo sa slovami ani rozvitými vetami, no ani snímkami nedá vyjadriť.

Fotogaléria E. Szombatovej

Šesťdesiatšesť prítomných z troch štátov v hlavnej sále Pálffyho paláca, ďalej hudobníci a 14 detí z detského foklórneho súboru Čunovský kŕdel.

Zakladajúci člen združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru dr. Peter Kasalovský.

Čunovský kŕdel, ktorý vedie laureátka "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" M. Straková, sa svojou prezentáciou stal pre viacerých doslova nezabudnuteľným.

Krátko po získaní Zlatého biatca za rok 2012 začal Anton Barcík meniť horu Butkov na Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva, ktoré navštevujú nielen veriaci zo Slovenska a okolitých štátov, ale aj z ostatných kontinentov a inej ako rímskokatolíckej viery.

Laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2023 rakúsky finančník dr. G. Geyer nemohol prísť osobne kvôli zreteľahodným dôvodom, poslal však videoposolstvo.

Legendárny novinár, spisovateľ a "šíriteľ" zdravého rozumu 92-ročný Milan Syruček si prevzal Zlatý biatec.

M. Syruček priblížil prítomným svoje videnie tragédie za našou východnou hranicou.

Prof. Anna Hogenová si preberá Zlatý biatec.

Peter Mihók hovoril o tom, čo nás (ne) minie.

Laureátky "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" z predchádzajúcich rokov MUDr. J. Horáková a Ing. M. Babčanová.

Peter Čatloš uviedol tému Slovensko po 30. septembri 2023.

Prezentoval sa aj Jozef Božík, primátor Partizánskeho, v súčasnosti aj predseda ZMOS, ktorý je nominovaný na Zlatý biatec za rok 2023.Úvodný príhovor dr. Petra Kasalovského
na slávnostnom a mimoriadnom zhromaždení združenia

S hrôzou som si uvedomil, že ...

Dámy a páni, vážené zhromaždenie reprezentantov združenia,
vysokoctení hostia zo zahraničia a z domova,
máme radosť z prítomnosti výnimočných osobností z Českej republiky
prof. Anny Hogenovej a dr. Milana Syručka,

na úvod dnešného slávnostného a mimoriadneho zhromaždenia združenia, prvého vo štvrtej dekáde jeho života, a ktoré by bolo inak 140. riadnym a celkove 292. podujatím, považujem za správne vysloviť niekoľko myšlienok. Najprv, úprimne sa teším, že sú medzi nami zahraničné a domáce osobnosti osobne, no i virtuálne.

Tridsať rokov života nášho združenia nebolo o výdržaní, alebo o prežívaní s podporou zo zahraničia, alebo dokonca zo štátneho rozpočtu a z verejných zdrojov. Hlavné zámery združenia sme plnili bezozvyšku, čuduj sa svet, spomedzi oficialít s podporou a osobnou účasťou prezidentov republiky Michala Kováča a dodnes Rudolfa Schustera. Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvanie dostala, ale opäť je po celé štyri roky jej mandátu v našom termíne zaneprázdnená.

Mojími najbližšími spolupracovníkmi boli plných tridsať rokov členovia výboru združenia Ján Gabriel, Peter Hrinko, Ladislav Vaškovič, Peter Čatloš, ovoľačo menej časove Mikuláš Milko, Svetozár Naďovič, Ján Šály, Lumír Ondrušek, Anton Barcík, Terézia Lovíšková a Jirka Mikulenka. Faktom je, že, obrazne povedané, mladosť aj stredný vek, či obdobie životnej zrelosti viacerých členov sa zákonite dostávajú do myslenej ofsajdovej pozície.

Viacerí sa vytratili zo združenia, ale nie z mojej a našej pamäti, či už kvôli zdravotnému stavu a veku, no i kvôli odchodu do mysleného neba. Boli aj takí, ktorí zmizli z mesiaca na mesiac z verejného života, alebo do mysleného spoločenského suterénu. Zopár našich členov dospelo k tomu, že sa oddali užívaniu svojich statkov, pochopili svoju "výnimočnosť"odmietnúc princípy nami požadovanej rovnosti, alebo, ich úspešnosť znamenala - privodila "stratu pamäti" a zapretie vlastnej sympatickosti.

Takto by sa dalo pripomenúť aj 3-4 percentá laureátov Zlatého biatca a "Mierovej ceny zo Slovenska 2015", teda 14 osobností. Ešteže boli vždy uvedené ceny udeľované za to, čo dobré, prospešné a podnetné - inšpirujúce  pre nás všetkých vykonali v konkrétnom časovom období. A to aj preto, že sa našlo niekoľko osobností, ktoré sa spreneverili dobru - dobrej veci, ľudskosti a vôbec zdravému rozumu.

Dámy a páni, všetko podstatné o tom, čo klub - združenie robili je na našej www. Osobne by som mohol spomínať a opisovať stretnutia s medzinárodnými politickými veličinami, napríklad so slovinským prezidentom Milanom Kučanom, tridsať rokov priateľských vzťahov s prof. Klausom Schwabom, s ukrajinským premiérom Vitalijom Masoľom, s ruským expremiérom Jevgenijom Primakovom, s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom, s čínskym vedcom a spoluzakladateľom MMV Rongxiang Xu.

Len strohý výpočet zahraničných politických, diplomatických a hospodárskych lídrov, ktorí mali (a viacerí stále majú) na naše združenie čas a komunikovali s nami by bol na niekoľko strán formátu A4. Boli (a sú) však aj takí, ktorí sa kvôli pocitu národnej či štátnej a veľmocenskej nadradenosti, ako aj rozdielnosti názorov na otázky civilizačné, bezpečnostné a mierové komunikácii vyhýbali. Akoby vyžadovali príklon na ich stranu.

Od záveru prvého decénia tohto storočia datujeme nielen vo vzťahoch so zahraničím, ale aj na domácej scéne čoraz viac neslušnosti - nevychovanosti - nekultúry. A tak čoraz častejšie si pripomíname ako pôsobili a dodnes ovplyvňujú občerstvujúco mysel a ducha medzi nami Eduard Kukan, kardinál Korec, ktorého členstvo u nás odobril pápež Ján Pavol II., a niekoľkokrát s nami - so mnou komunikoval písomne, prof. Jeff Sachs, Ferdinand Piech, US amb. Ralph Johnson, laureát Nobelovej ceny za mier Muhamad Yunus, prezident Fondu World Food Prize amb. Kenneth Quinn, Tomáš Baťa, Jacques Hogard a Peter Mihók.

Vážené zhromaždenie, v druhom decéniu tohto storočia sa u nás a v rovnakej miere, ibaže v lepšom obale, začala prejavovať čoraz citeľnejšie čudesná genialita, inak premúdrelosť, predstaviteľov štátnej moci a ich spolupracovníkov - prisluhovačov. Pokiaľ nebola u nás vôľa chváliť ich, tak nekompromisne a v podstate drzo (arogantne) odmietali diskusiu o konkrétnych problémoch v hospodárstve, v spoločnosti a vo vnútornej politike.

Ako tak sme sa vyrovnali s takýmto "zdravotným stavom" lídrov, zvolenými ľudom - občanmi. Keď som na začiatku tridsiateho roka našej existencie robil hodnotenie našich podnetov, ako aj vyhlásení smerom k našim vládam a k zahraničiu, tak som vnímal a s hrôzou si uvedomil, že sme videli dopredu aj za roh, nepochybili a faktom je, že život potvrdzuje vo všetkých smeroch našu neomylnosť, ktorú by nám mohli závidieť aj pápeži. Rozum združenia bol reálny, ale posledných desať rokov nechcený. (A my sme za ten rozum nechceli ani cent, či halier.)

S istou mierou nadsázky v závere našich písomností sme začali želať adresátom i sebe "návrat lepších čias". Druhá vláda Roberta Fica a vláda jeho nasledovníka Petra Pellegriniho boli začiatkom "veľkého skoku" vládnych a nevládnych síl k spoločenskej, politickej a hospodárskej priepasti. Občania si potom v parlamentných voľbách za vodcu vybrali Igora Matoviča a potom ho vymenil Edo Heger. S podporou prezidentky republiky Zuzany Čaputovej a NBS sme sa v ich čase dotkli mysleného dna pre každú spoločnosť a ostali dodnes vo vysokom napätí, obrazne povedané.

Na našom XVI. VZ 15. 12. 2022 sme formulovali, ako a na čo myslieť, čo je nevyhnutné robiť, aby sme sa vrátili do lepších čias, ale predovšetkým nadobudli opäť vážnosť múdrych hospodárov a vôbec vodcov koalície a vodcov opozície. Vyjavili sme tiež želanie, aby prezidentkina vláda urobila aspoň všetko pre likvidáciu nedopaľkov z našich námestí, ulíc, chodníkov a vôbec zo života. Bez akejkoľvek zlomyseľnosti. Tak sme totiž vyhodnotili jej možnosti. Dopadlo to tak ako so znižovaním pracovníkov rezortov a s kontrolou ich vyťaženosti.

Poriadok, disciplína a grobiánstvo je už veľkou (ne)známou pre organizátorov štátneho i hospodárskeho života. Premnohí všelijak, no i čestne zbohatnuvší sa v nejednom prípade správajú ako "páni sveta". A poriadkumilovní, disciplinovaní a slušní ľudia v občianskej, alebo v zamestnaneckej pozícii sú takmer na smiech. Oligarchia západného sveta má však bolehlav, lebo u nás pôsobia ako babráci, ktorým celú večnosť trvalo, kým sa dopracovali k tomu, že sú vnímaní ako tí bohatí, resp. mocní.

Vážené zhromaždenie, príprava tohto zhromaždenia reprezentantov združenia bola veľmi náročná. Požiadali sme ruskú ambasádu o odpovede na otázky ruského prezidenta Vladimira Putina, bol nám navrhnutý Sergej Lavrov, a napokon obaja nereagovali. Nie je to prekvapujúce, keďže rovnako sa správali voči nám trebárs ruský minister zdravotníctva, no i predstavitelia Gamalejovho centra. A to nespomínam mlčanie ruského prezidenta na náš list z 1. februára 2022, aby spolu s americkým prezidentom Joe Bidenom pokračovali v diplomatickom dialógu a tak zabránili možnej konfrontácii na Ukrajine.

Časy, keď sme boli v srdečnom kontakte s Jevgenijom Primakovom sú už len v našich spomienkach. Obdobne to platí aj pre vzťahy s USA a jej činiteľmi. Mlčaním prešli viacerí potentáti aj náš "Rok JFK". Dokonca AP najprv prijala "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" za foto detí čakajúcich na svojich rodičov - zdravotníkov v mariupoľskej nemocnici. Ukázalo sa, že jestvujú problémy okrem iného s autorom - fotoreportérom, ktorý je skôr neznámy ako známy (toho nám ponúkli do telemostu i keď ho nebolo a dodnes nejestvuje), ďalej so znalosťou dokumentov KEBSu a vrcholom bolo zrušenie účasti AP v telemoste 5 minút pred jeho začiatkom akousi elévkou. Poslední traja US veľvyslanci vôbec nereagujú na pozvania, lebo. A to je v porovnaní s ich predchodcami aspoň povšimnutiahodené.

Ešteže napriek nepochopeniu pracovníkov čínskej ambasády, keď veľvyslanec ukončil svoju misiu a odcestoval, sme si dovolili požiadať o videopríspevok predsedu štátnej komisie pre reformu NDRC Zheng Shanjie na tému "Hodvábna cesta". Ozrejmil mi však dôvod odloženia našej požiadavky na neskoršie aktualizáciou tohto jedinečného programu. Podľa všetkého po dnešnom expozé prof. Juraja Sipku sa k tejto téme vrátime v predjarí budúceho roka, a to napriek jej dehonestácii na vskutku malom Slovensku s malými ľuďmi na pozíciach, na ktorých sa rozhoduje o našom hospodárskom vývoji, no i medzinárodnej pozícii.

Dámy a páni, dosť bolo náznakov, ako sa Svet a my v ňom nedobre a militantne vyvíjame. Pred troma desaťročiami 19. augusta 1993 bolo v bývalom hoteli Forum na vyhlásení o založení nášho klubu 29 hospodárskych a spoločenských činiteľov. Aj dnes by tu malo byť nemenej osobností - reprezentantov, symbolicky. Je to tiež moment spomenúť pozdrav a želanie pohodového stretnutia od nášho vzácneho člena Rudolfa Schustera.

Vďaka laureátke "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" Márii Strakovej je tu milý pozdrav detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ k nášmu jubileu. Je to taký podnet uvažovať o tom, čo je život a aký je súčasný Svet. Najprv to bude pieseň "Každy večer do dvora", spievať bude Paulínka Weiner a Samko Filčák, potom tanec z Liptova "My dve kamarátky" a v podaní Lianky Olczar, víťazky medzinárodnej speváckej súťaže v Portugalsku 2018 a striebornej Slavice z roku 2022 to bude pieseň "Ej, ľuľaj." Po nej uvidíme tanec z Myjavy "Zarodeli trnky" a na záver pieseň "Slovensko moje" v podaní štrnástich členov súboru Čunovský kŕdeľ. Na akardeóne bude doprevádzať Samuel Černý.

***

Slávnostné fanfáry na počesť nových laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2023 dr. G. Geyera, občanov mesta Hirošima a Skalného sanktuária na hore Butkov a Zlatého biatca za rok 2023 z ČR dr. M. Syručka, prof. A. Hogenovej a Ing. M. Bohatej

Dámy a páni, za slávnostnou fanfárov si odpustím krasorečnenie, ktoré by vlastne ani krasorečnením nebolo. Pokúsil by som sa vyjadriť to, prečo vzdáme poctu nášho združenia spolu s Medzinárodným mierovým výborom osobnostiam - ľuďom, ktoré robia Svet Svetom. Takým, že napriek tomu, že je čoraz komplikovanejší, vzdialený (a žiaľ vzďaľujúci sa) od predstáv smrteľníkov, o čom by mal byť ľudský život, o čom by malo byť ľudské šťastie kdekoľvek na tejto Zemi. V tejto sále sú dnes aj domáci laureáti "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" - MUDr. Horáková, Mgr. Straková, Ing. Babčanová, Ing, Barcík, Peter Mihók a tiež laureáti Zlatého biatca a Prominenta ekonomiky. Duchom sú prítomní bývalý prezident republiky Rudolf Schuster a prof. Jeff Sachs.
Môj život bol bohatý aj vďaka tomu, že napriek stovkám nominovaných na naše ceny predsa len je dodnes takmer 300 laureátov Zlatého biatca, 30 laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" a nemenej laureátov Prominenta ekonomiky, z ktorých mám navždy v pamäti aj Ruslana Chasbulatova. Prečo ho osobitne spomínam ?
Predovšetkým preto, že bol z Ruska, ktoré bolo takpovediac v inom pohybe ako za perestrojky. Zlatobiatekový Jim Ottaway, inak v pozícii viceprezidenta Dow Jones, sa živo zaujímal o náš rozhovor, ktorý sa týkal práve rozpadu Sovietskeho zväzu, no predovšetkým o obsah jeho ekonomického traktátu. (Požiadal ma aj o to, čo napíšem z Číny, kde som bol bezmála mesiac na pozvanie Li Ťien Jinga, predsedu Štátnej reformnej komisie.) Chcel vedieť, ako to je v konkurenčných štátoch.
A my v klube - združení sme vnímali Svet nie ako rozdelený na niekoľko "nepriateľských" ekonomicko-sociálnych formácií, ale ako celok vo vývoji. A to bol hlavný dôvod, že sme sa dostávali do pozície tabuizovaných u jastrabov v jednotlivých formáciách, inak povedané, tak na Západe aj na Východe. Predovšetkým na Slovensku a v celom rade firiem so zahraničnými menežmentami.
A to nespomínam adeptov politiky, z ktorých mnohí nechápali ako môžeme vnímať a ceniť si osobnosť z Ruska - z Východu, ktorá vlastne nie je, či je akoby Nikto. Stojíme si za tým, že Svet je jeden celok a vo vývoji, a pokiaľ nebude ďalej preferovať diplomaciu ako jazyk jazykov a nebude používať nezahmlený rozum, tak budeme "sublimovať". Nebudeme, nebude naša civilizácia, lebo niet možnosti jadrovej apokalypsy len v regióne. Ešteže jestvujú osobnosti - ľudia, ktorých dnes - o malú chvíľu poctíme našími cenami. Nejde len o ich životný príbeh a činy, postoje, ale o to, že sú a majú vlastnosti magnetu - priťahovať.

Dámy a páni,
Medzinárodný mierový výbor neverejným hlasovaním rozhodol, že laureátmi "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2023 sú:
Dr. Gunter Geyer, rakúsky finančník
Občania japonského mesta Hirošima
a
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad obcou Ladce.
So zreteľahodných dôvodov nie je medzi nami dr. Geyer, ale poslal videoposolstvo.
Zástupca občanov mierového mesta Hirošima tu nie je, a cena bude odovzdaná neskôr. Správca - riaditeľ a vlastne "duša" Skalného sanktuária Ing. Anton Barcík je tu. Takmer hodinový filmový dokument je zverejnený na našej www. Desať členov združenia si bolo osobne pozrieť v prvých májových dňoch. Prosím Ing. Antona Barcíka, aby si prišiel prevziať "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" za rok 2023 pre jedinečný duchovný komplex na hore Butkov.

Pri príležitosti nášho jubilea som rozhodol v súlade so Stanovami združenia o udelení troch Zlatých biatcov za rok 2023 pre občanov Českej republiky.

Prosím pani prof. Annu Hogenovú, aby si prevzala Zlatý biatec za rok 2023
Prosím pána dr. Milana Syručka, aby si prevzal Zlatý biatec za rok 2023

Dámy a páni, Prezentáciu pani prof. Hogenovej sme mohli sledovať na našom májovom zhromaždení. Je dostupná na našom www. Doktor Syruček bude mať úvodné slovo k téme "Tragédia Ruska, Ukrajiny, ale aj Európy a EU". Ponúkneme vám prezentáciu tretej laureátky, ktorá je na plánovanej a uhradenej dovolenke Ing. Markéty Bohatej.

Video od Markéty Bohatej
https://vig.sharefile.eu/d-s7591befc01e74a1c8641d2523d47ec13
Desaťročie Skalného sanktuária na hore Butkov


Prof. Jozef Masarik

Moc je najchytľavejšia choroba...

Som profesorom fyziky. Zaujímam sa o šport. Skôr pasívne. Dnes hráme s Portugalskom. Nie som fanúšikom žiadneho tímu. Asi to nie je náhoda, že medzi ultras, či už Trnavy, Slovana, či aj slovenského národného tímu nie je veľa profesorov so širším rozhľadom. Kto o veci niečo vie, vidí ju v širšej súvislosti nemôže byť ultras, ba dokonca ani fanúšik.

Prečo takýto úvod? Nuž preto, že dnešný svet je o fandení, nie o logike, nie širšom chápaní súvislosti. Hlavne rozvoj digitálnych technológií nám umožnil nahromadiť a sprístupniť množstvo informácií. Všetci sme na nete, niektorí aj na sociálnych sieťach, o všetkom sa hneď dozvieme. Výsledkom je, že máme čoraz presnejšie poznatky o veciach, ktoré sú čoraz menej relevantné.

Dozvedel som sa na nedávnej konferencii, že "Napriek tomu, že 87% ľudí v EÚ vlastní mobilný telefón a 92% má prístup k internetu, zaznamenávame pokles IQ, klesajú výsledky všetkých štandardizovaných testov. Navyše za posledných 10 rokov sme zaznamenali nárast depresie až o 33%," vysvetľuje známy český neurológ Martin Jan Stránský. Ďalej uvádza, že mobilné telefóny vytvárajú v mozgu závislosť a menia spôsob fungovania mysle: "Digitálne technológie menia spôsob ako mozog preberá a procesuje informácie, čo mení neurochemické procesy a trasy v mozgu a tým podkopáva evolučné schopnosti mozgu a prirodzený proces, ako sa mozog učí a myslí. Mobilné telefóny nazývam digitálnym heroínom."

Prečo som spomenul predchádzajúce dve vec? Nuž preto, že verejnú diskusiu ovládli intoxikovaní digitálnym heroínom, ľudia s mimoriadne zjednodušeným pohľadom na svet, preto sa z ich publicistiky, debát s nimi nemôžeme dozvedieť nič podstatné o Slovensku, Európe, Rusku, Číne a pochopiť, čo sa deje. Oni sú proste fanúšikovia, nie hľadači pravdy, nie sú ani nositelia zmierenia a dobra. Navyše, a to je najdôležitejšie, zo strany týchto najatých klaunov a médií, že v nich nie je ani štipka sebareflexie, ani len náznak ochoty priznať si vlastné zlyhania, oni aj po vyvrátení ich právd, ktoré si sami vytvorili, po rôznych préhrach nedokážu nič iné ako urážať väčšinu spoločnosti, ktorá nevypočula ich sny a priania. Nie je to však nič, nové. Stačí si spomenúť na optimistické slová Gandhího "Najprv vás budú ignorovať, potom sa vám budú smiať, potom budú na vás útočiť ... až nakoniec vyhráte."

Prečo o tom hovorím? Na vysvetlenie použijem autoplagiát: "Ale prečo neurýchliť tento stret? Preto dnešný odchádzajúci "dolárový svet" zorganizoval vojny v Afrike a na Strednom východe. Vďaka nositeľke nemeckej moci kancelárke A. Merkelovej, ktorá sa úspešne podieľa na importe migrantov do EÚ, tu máme, čo máme. Takže, pani Merkelová, krátke poučenie len na základe vašich slov z čias, keď ste boli kancelárkou menej ako rok "že rozhodovať budú ministerskí predsedovia", malý odkaz. Láska mínus zodpovednosť za dôsledky svojich činov nie je nič viac ako hlúpučká dobromyseľnosť. Len na okraj, na Slovensku hovoríme, že "dobrými úmyslami je do pekla cesta dláždená". Už dnes však pociťujú vaši občania peklo vašich rozhodnutí. Ale poďme ďalej, ako hovoril Viktor Hugo: "Na svete nie je nič mocnejšieho ako myšlienka, ktorá prišla včas". Len dúfam, že tieto naše myšlienky dorazia k vám včas."

".... Popri tom existuje aj výkonná periféria dobrovoľných a niekedy aj platených užitočných hlupákov a tých veru nie je málo ani na Slovensku..."

Dúfam, že aspoň tí z nás, ktorí tento text podpísali ho identifikovali. Je tak aktuálny, že okrem zmeny tam uvedených mien nepotrebuje úpravu, je aktuálny. Možno zeditovať a preštylizovať trochu by mu pomohlo. Nuž a jednu reakciu naň. Tú asi spoznáte už viacerí. Áno je to moja kolegyňa, tiež profesorka. Aj profesori sú rôzni.

"Prečítala som si text Vyhlásenie NEF Hospodársky klub o migrácii vrátane zoznamu signatárov, medzi ktorými je aj prezident policajného zboru. Je neprijateľné, aby sa pod takúto zmes obsahových absurdít, mäteže faktov a posplietaných nelogických kvázi súvislostí ktokoľvek podpísal. Preto sa oficiálne zriekam ocenenia Zlatý Biatec za rok 2012, ktorý mi bol týmto klubom udelený."  Prešli sme si niektorí urážaním a vyhrážaním za prejavenie názoru. Nevadí lebo je lepšie byť okydávaný ako byť duševný bezdomovec blúdiaci po rôznych politických mimovládkach, politických stranách, po Slovensku a Európe, ako človek, ktorý postavil svoj pohľad na svet na úplne bezobsažných populistických frázach, na zvrátenostiach a nezmysloch, alebo sociálnoinžinierskych experimentoch. Nuž a z vplyvu takýchto ľudí pramenia mnoho problémy Slovenska, Európy a sveta.  

Moc je najchytľavejšia choroba, povedal E.M. Remarque. A náš svet je smrteľne chorý. Je ľudstvo vôbec schopné vládnuť si samo ? "Iba vďaka svojej hlúposti si môžu byť takí istí sami sebou," povedal Franz Kafka o niekom úplne inom, lebo vôbec netušil, kto dnes vo svete bude pri hlavných politických kormidlách. Nuž a ďalšou črtou mocných tohto sveta, ale nielen ich je že ak dostanú možnosť zradiť hodnoty, ktoré hlásajú, nikdy nezaváhajú.

Čo je dôsledkom tohto?

Narušenie základných inštitúcií ekonomickej slobody:
 • rešpekt k súkromnému vlastníctvu,
 • vynucovanie zmluvných záväzkov,
 • slobodné podnikanie,
 • voľný medzinárodný obchod,
 • nízke regulačné a administratívne zaťaženie, (keď prichádzali spaľovacie motory do aut nikto hromadne nezabíjal kone, zákazy predaja aut so spaľovacími motormi, zákazy ich vstupov do miesta a podobných nezmyslov bolo prijatých veľa...)
 • monetárna zdržanlivosť
 • a rozpočtová zodpovednosť.
Primitívny, mocenský a neetický prístup ku geopolitike:
 • Západ žije dlhodobo na úkor väčšiny ostatných krajín
 • Nekolonizuje pomocou nástrojov ideologických, informačných, politických, finančných, ekonomických, podvratných i vojenských.
 • Organizovaný únik mozgov z tretieho sveta (ale aj do nás)
 • Sankcie pre neposlušných, investície pre poslušných
 • Pochválenie či pokarhanie od lídrov mocností, či bruselských úradníkov (mnohí naši politici to vidia ako vrchol svojho snaženia)
 • Korupcia a klientelizmus
 • Pôžičky pre vybraných
 • Nevyplácanie eurofondov neposlušným
 • Klíma alarmizmus
 • Vojnové konflikty
 • Štátny a medzinárodný terorizmus
 • Potieranie všetkého čo je národné zámerné, zámerné zamieňanie národnej zvrchovanosti so škodlivým nacionalizmom.
Riešenia?
 • Európska únia potrebuje zásadnú reformu, pretože dnes namiesto toho, aby chránila Európu a jej dedičstvo a pomáhala slobodnému rozvoju európskych národov, sa sama stáva príčinou problémov, obáv a neistoty.
 • Znemožniť radikálnym silám, ktoré ovládli Európska úniu v ich snahách o kultúrnu a náboženskú zmenu Európy, v snahách o vytvorenie Európy bez národov - európsky superštát.
 • Zabrániť zničeniu alebo zrušeniu európskych tradícii a zmenám základných sociálnych inštitúcií a morálnych princípov.
 • Neprijať všemožne nám vnucovaný ideologický monopol.
 • Nielen vzťahy v Európe musia byť založené na tradícii, na úcte ku kultúre a histórii európskych štátov, na rešpekte k židovsko-kresťanským koreňom Európy, na spoločných hodnotách, ktoré národy spájajú.

Nuž a všeobecnejšie východiská z tohto marazmu? Ľudia už na to prišli. George Orwel radí "Ak nenávidíš násilie a neveríš politike, zostáva ti jediný liek: VZDELANIE." To nás privedie ku kritickému mysleniu, k dôstojnosti, k hľadaniu pravdy lebo ako tvrdí Blaise Pascal "Človek je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti. Nie je nič horšie, ako to, keď sa človek začne báť pravdy, aby neukázala, aký v skutočnosti je."

Preto pravdu hľadajme, nebojme sa ju šíriť, bojovať za ňu a prinášať aj obete.


P. Mihók: Limity ďaľšieho rastu


Ľ. Belák: Quo vadis


Power point prof. J. Sipku: Čínsky zázrak - nezázrak


P. Čatloš : Úvod k téme "Slovensko po 30. septembri 2023"