Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Mário de Andrade

Básnik, prozaik, esejista a muzikológ. Jeden zo zakladateľov brazílskeho modernizmu
Sao Paulo, 1893 - 1945

MOJA DUŠA SA PONÁHĽA

Spočítal som svoje roky a zistil som, že mi teraz zostáva menej času, ako som žil doteraz.
Cítim sa ako dieťa, ktoré vyhralo balíček cukríkov; Prvých pár zjedlo s radosťou, ale keď si uvedomilo, že ich zostalo málo, začalo si ich hlboko vychutnávať.
Nemám čas na nekonečné stretnutia, na ktorých diskutujeme o stanovách, pravidlách, postupoch a interných predpisoch, pričom viem, že sa nič nestane.
Už nemám čas znášať absurdných ľudí, ktorí napriek svojmu chronologickému veku nedorástli.
Môj čas na diskusiu o tituloch je krátky. Chcem to podstatné, moja duša sa ponáhľa...
Bez mnohých sladkostí v balení...
Chcem žiť vedľa ľudských ľudí, veľmi ľudských. Ktorí sa vedia smiať na svojich chybách, ktorí nie sú márniví na svoje víťazstvá. Ľudí, ktorí sa nepovažujú za vyvolených predčasne, ľudí, ktorí sa nesnažia uniknúť zodpovednosti.
Hľadám ľudí, ktorí bránia ľudskú dôstojnosť, ľudí, ktorí chcú kráčať len na strane pravdy a čestnosti.
To podstatné je to, kvôli čomu sa oplatí žiť.
*Chcem sa obklopiť ľuďmi, ktorí sa vedia dotknúť ľudských sŕdc*...
Ľuďmi, ktorí sa z tvrdých úderov života naučili vyrastať s jemnými dotykmi v duši.
Áno..., ponáhľam sa..., ponáhľam sa žiť s intenzitou, ktorú môže dať len zrelosť.
Mám v úmysle nepremárniť ani jeden z cukríkov, ktoré mi zostali... Som si istá, že budú znamenitejšie ako tie, ktoré som zjedla doteraz.
Mojím cieľom je prísť na koniec spokojný a zmierený so svojimi blízkymi a so svojím svedomím.
Máme dva životy a ten druhý sa začína, keď si uvedomíte, že máte len jeden......

Pošlite ju všetkým svojim priateľom nad 40, 50, 60 a viac rokov.........

(Peter Kasalovský : V pondelok 23. októbra 2023 som dostal na môj e-mail 17-krát.)