Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...


Dvadsiateštvrté moravsko-slovenské stretnutie

S ročnou prestávkou sa opäť uskutočnilo tradičné moravsko-slovenské stretnutie členov združenia na pozvanie Zdeňka Dokulila a Lumíra Ondruška. Bolo to celkove 247. podujatie od 1993. roka. Siedmeho mája 2015 sa pred hotelom Grand v Uherskom Hradišti zišlo 15 členov združenia, dvaja hostia a dvaja hostitelia. Prítomní boli Andrej Danko, Peter Čatloš, Mikuláš Miľko, Miroslav Hrubý, Vladimír Pavelka , Ján Šály, Ján Bratko, Jozef Dolník st., Martina Stodolová, Zoltán Černák, Jiří Mikulenka, Ján Gabriel, Daniel Bohmer, Jozef Dolník a Peter Kasalovský. SMS-kou ich pozdravil z Moskvy prof. Jozef Masarik a diskusné príspevky poslali zo zahraničia Imrich Béreš a Vojtech Tkáč. Úspech zaželal konzultačnému stretnutiu majlom prof. Muhammad Yunus z Bangladéša. V tradičnom sklípku ich najprv Peter Kasalovský informoval o tragickom úmrtí člena Medzinárodného mierového výboru prof. Rongxiang Xu-a a podnetoch z členskej základne, ako aj zo zahraničia. Diskusia o mieri a o vojne členov Medzinárodného mierového výboru a členov výboru združenia, voľba hovorcov a návrh formulácií názorov a podnetov pre verejnosť, ako aj výmena názorov na program jarného zhromaždenia združenia sa skončili po 150-tich minútach.

Moravská pohoda po dvadsiatykrát

Z X. valného zhromaždenia združenia NEF Hospodársky klub a v jeho 16. roku života generálny riaditeľ Astra 92, a.s., Zlín Z. Dokulil si odniesol 28. februára jednu z piatich udelených výročných cien Zlatý biatec. Ďaľšie tradičné a v poradí už dvadsiate stretnutie členov klubu v polešovickom vinnom "sklípku" za ostatných dvanásť rokov bolo tou veľkou bodkou za Zlatým biatecom, ktorých je šesť v Českej republike. Laureátmi sú niekdajší generálny riaditeľ Economia, a.s., Praha M. Pavel a šéfredaktor českých HN Z. Štepánek (1993), predseda vlády Českej republiky prof. V. Klaus (1995), prezident Českej asociácie čípových kariet M. Hrubý (1997), Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ J. Kružela (2007) a napokon Astra 92, a.s., Zlín a jej predstavitelia Z. Dokulil a L. Ondrušek. Skupinka povôdne prihlásených osemnástich členov sa kvôli chrípke zúžila na trinásť, troch hostiteľov, majiteľa "sklípku" a vincúra v jednej osobe pána Ríšu. Od pol siedmej večer 3. apríla do jednej po polnoci 4. apríla sa ochutnalo štrnásť vzoriek bielych a šesť vzoriek červených vín. V pohode sa diskutovalo voľne a bez akýchkoľvek zábran o nadchádzajúcich klubových témach, ale aj o otázkach veľkej svetovej a domácej politiky. Priateľské stretnutie vyvrcholilo spontánnou hodinkou slovenských, českých a medzinárodných vtipov.


< kliknutím na fotografiu sa zobrazi zväčšený náhľad >

P. Hrinko, dnes podpredseda a pred rokmi druhý predseda klubového výboru so Z. Dokulilom pred 19. h.


Ústrednou postavou večera bol ako vždy majiteľ "sklípka" a vincúr pán Ríša.


Spolupredseda výboru klubu R. Y. Mosny, ktorý žije v Spojených štátoch, bol po tretíkrát v pohode na moravský spôsob.


Generálny riaditeľ SEWA, a.s., Bratislava J. Mikulenka sa nevedel vynadívať na tú farbu vína. Na stretnutie .dobehol. z rokovania vo Viedni.


Zľava doc. Ing. L. Štibrányi, CSc. zo STU, správca klubu P. Kasalovský a v poradí tretí predseda výboru klubu J. Gabriel. Proti nim vidieť na snímke L. Pákozdyho prsty rúk R. Arnolda, konateľa spoločnosti Borgis.


Prorektor SZU mim. prof. MUDr. J. Hinšt.


P. Hrinko a L. Ondrušek o polnoci
z 3. na 4. apríla 2008.


L. Štibrányi a J. Gabriel v celovečernej
diskusnej šnúre.


S moravskými členmi

Tradičné stretnutie moravských členov a sympatizantov NEF Hospodársky klub s členmi zo SR a iného zahraničia sa uskutoční ako 198. klubové podujatie opäť v blízkosti Uh. Hradišťa 11. októbra 2007 od 18. h. Prihlásiť sa možno do 4. októbra 2007 na e-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk. Viac ako desaťročie organizuje tieto stretnutie spoločnosť Astra, a.s., Zlín.


Klub na Morave

195. klubové podujatie bude 30. marca 2007

Jedenásť rokov má tradícia priateľských stretnutí členov a sympatizantov klubu z obidvoch brehov Moravy vo vinnom sklípku neďaleko okresného mesta Uherské Hradište (Česká republika). Tentokrát sa bude diskutovať hlavne o návrhu textu memoranda o budúcnosti Európskej únie, o jej vzťahoch so Spojenými štátmi a o riešení globálnych problémov, ktorý je z dielne skupiny členov klubu rešpektujúci názory z jeden a polročnej klubovej diskusie na rovnomennú tému. Stretnutie bude v piatok 30. marca 2007 od 17.30 h, ale záujem o účasť treba potvrdiť správcovi klubu najneskôr do 27. 3. 2007.


Na moravsko-slovenské zdravie

Jedenásty rok sa uskutočňujú na jar a v jeseni priateľské diskusné stretnutia členov a sympatizantov klubu z Českej republiky a zo SR v Zlínskom kraji. Najviac týchto podujatí pripravila spoločnosť Astra, a.s., Zlín, ktorá je členom klubu viac ako desaťročie. Jej predstavitelia Z. Dokulil a L. Ondroušek sú organizátormi posledných päť rokov a to znamená, že po desiatykrát budú oficiálne hostiteľmi členov klubu. Moravsko-slovenské stretnutie s tradičnou ochutnávkou vín, špeciálnym gulášom a moravskými koláčmi bude posledný novembrový štvrtok 30. novembra od 18. h v sklípku neďaleko Uherského Hradišťa. Bude to 192. klubové podujatie a druhé v 15. roku klubového života.

Záujemcovia, prihláste sa správcovi klubu do 25. novembra !

pkasalovsky@hospodarskyklub.sk


Desať rokov členstva

Vo štvrtok 6. apríla podvečer v jednom z polešovických sklípkov blízko Uherského Hradišťa sa stretli tentoraz len predstavitelia spoločnosti Astra Zlín, a.s. Zdeněk Dokulil a Lumír Ondroušek so správcom a zakladateľom NEF Hospodársky klub Petrom Kasalovským, členom výboru Jozefom Dolníkom, ďaľšími piatimi členmi a dvoma novinármi. Na rozdiel od tradičných stretnutí s pracovnými diskusiami v sklípku Na hřbitovní cestě bolo však toto príležitosťou na vzájomné si poďakovanie za dobré vzťahy a priateľstvo. Faktom je, že vysokoctení páni Z. Dokulil a L. Ondroušek vstúpili touto jarou do 11. roka členstva v NEF Hospodársky klub, ktorý začne svoj pätnásty rok činnosti v tohtoročnom auguste. Spoločne si pripomenuli celý rad klubových mítingov a podujatí, osobitne telemosty s generálnym tajomníkom OECD D. Johnstonom a s prof. J. Sachsom, diskusie s prezidentom WEF prof. K. Schwabom a americkým politológom J. Naisbittom, ako aj osobné stretnutia so slovenským prezidentom I. Gašparovičom, s legendami podnikania T. Baťom a F. Piechom a v polovici marca s českým prezidentom prof. V. Klausom.


O doprave a spoločnom potenciáli

Vo štvrtok 8. decembra sa uskutočnilo v Uherskom Hradišti tradičné polročné stretnutie moravských a slovenských členov. Celkove to bolo 184. klubové podujatie. Venovalo sa príprave na januárový VIII. výročný míting, pričom dôraz bol položený na tému Nové myslenie v Novom svete - v Novej Európe. Osobitne česko - slovenským vzťahom a ich potenciálu. Značná časť debaty sa týkala vodnej dopravy. Na podujatie organizované spoločnosťou Astra 92, a.s. Zlín a klubovými priaznivcami z Moravy prišli spolupredseda R. Y. Mosný, správca P. Kasalovský, 6 centrálnych členov zo SR, po jednom členovi z Rakúska a z Nemecka. V spoločenskej časti bola aj tradičná ochutnávka tamojších vín (po 12-krát v sklípku na Hřbitovní cestě) a ďaľších gastronomických lahôdok.

O cezhraničnej spolupráci

Celkove 180. klubové podujatie sa uskutočnilo tradične v sklípku pri Uh. Hradišti vo štvrtok 28. apríla 2005. Zúčastnili sa ho viacerí členovia a sympatizanti zo Zlínskeho kraja, ako aj predseda Združenia VVC (Vážská vodná cesta) M. Pikus. Diskusia sa týkala o. i. spolupráce moravských a slovenských podnikateľov cezhraničnej spolupráce po všetkých líniách.

Vo štvrtok 6. mája skupina siedmich členov Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu (NEF) bola hosťom primátora Lučenca M. Marka. Hovorili spolu predovšetkým o možnom, a zároveň potrebnom myšlienkovom prínose členov klubu pri projektovaní blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti mesta aj celého regiónu. Toto podujatie bolo v poradí 181. v doterajšej histórii klubu a za účasti jeho správcu P. Kasalovského sa venovalo najmä konkretizácii predstáv o jeho ďalšej činnosti.

Aj s Kreditkou srdca

Ďaľšie z tohtoročných regionálnych podujatí NEF Hospodársky klub bolo 18. novembra v priestoroch popradskej pobočky OTP Slovensko. Predseda klubovej komunity Poprad-Tatry P. Beck na ňom privítal generálneho riaditeľa spoločnosti SAP Slovensko M. Hána. Na stretnutie prišlo 65 členov a ďaľších pozvaných. Medzi nimi boli o. i. primátor mesta Poltár P. Gavalec, riaditeľ Ľudovej banky v Poprade Ľ. Knotek,viceprimátor mesta Prešov S. Goban, riaditeľ spoločnosti Spravbyt Prešov V. Valovič, riaditeľ CEVETE v Poprade Ľ. Ferenčík, riaditeľ obchodeného centra spoločnosti Telemont a.s. v Poprade A. Eštók, starostovia obci Torysa a Komjatná, študenti Katolíckej univerzity. Podujatie moderoval mimoriadny profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku J. Morovič.

Generálny riaditeľ SAP Slovensko M. Hán vo svojom vystúpení prezentoval vývoj informačných technólógiií s dopadom na informačné systémy podnikov v celosvetovom kontexte. Podrobne popísal systém fungovania informácií vo veľkom podniku a následne oboznámil prítomných s riešeniami spol. SAP Slovensko pre malé a stredné podniky, ako aj s pripravovanými pilotnými projektami pre samosprávy a VÚC. Prvým diskutujúcim venoval CD Kreditka srdca P. Hammela, ktoré sponzorovala práve spoločnosť SAP.


   

NEF Hospodársky klub, Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska, Katolícka univerzita v Ružomberku
a spoločnosť SAP
dovoľujú si pozvať

na seminár určený pre najvyšších predstaviteľov organizácií ziskovej a neziskovej sféry , ktorý sa uskutoční v štvrtok 18. novembra 2004 o 15.30 do 18.00 hod. v priestoroch OTP Banky Slovensko a. s., pobočka Poprad, Nám.Sv.Egídia 44, zasadačka II. poschodie.

Program
Generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko
Milan Hán
na tému
"Informačná podpora manažmentu "

Moderátor podujatia : Doc. Ján Morovič,CSc.

Podujatie podporili : NEF Hospodársky klub, Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska, Kávomaty s.r.o. Kežmarok, RoTTel spol. s r.o.Prešov, Reprografia Hadzima Poprad, OTP Banka Slovensko


Keď sa zídeme, tak sú vždy hviezdy na oblohe ...

Tak sa vyjadril správca dr. P. Kasalovský na úvod 177. klubového mítingu, tentoraz za štátnou hranicou. Moravsko-slovenské klubové stretnutie v sklípku na Hřbitovní cestě - blízko Uh. Hradišťa bolo v poradí už siedmym. Tradične pri dobrom vínečku, moravských koláčoch a špeciálnom gulášiku o tom, čo nás spája a čo by mohlo rozpojiť, ale aj s rozprávaním laureáta tohtoročného Zlatého biateca dr. M. Demku o veľkom synovi národa slovenského Franzovi Lisztovi. Kurióznym je, že traja z účastníkov mali fotoaparáty, čo sa stalo po prvýkrát v histórii týchto nezabudnuteľných večerov.


Prvý krok

176. klubový míting ustanovujúce stretnutie zakladajúcich Hospodársky klub v Košiciach, 24. september 2004. Z členov centrálneho výboru sa ho zúčastnili správca a výkonný podpredseda dr. P. Kasalovský a MUDr. A. Janco.


Nové kluby

Piatkové ustanovujúce zhromaždenie miestneho Hospodárskeho klubu /NEF/ Poltár, na ktorom si zvolili prítomní za svojho predsedu MUDr. Radovana Baníka, bolo prvým zo štyroch, ktoré budú počas tohto leta.
Do konca septembra by sa mali uskutočniť aj výročné schôdze vo všetkých založených krajských, resp. regionálnych a miestnych kluboch. Je to podmienka ich ďaľšej evidencie, a z toho plynúcich práv.


173. klubové podujatie
Na hřbitovní ...

Viacerí sympatizanti NEF Hospodársky klub z Českej republiky pripravili tradičné stretnutie so správcom celej komunity a jej niekoľkými členmi, ako aj novinármi zo SR v jednom a už šiesty rok stále rovnakom vinnom sklípku v Pavlovických kopcoch na piatok 4. júna. V každom roku boli stretnutia dve jedno jarné a druhé na začiatku jesene, pričom Hřbitovní vôbec nepôsobí smutne, ale vždy vytvára osobitné ovzdušie pre 101-percentné priateľské mítingy.


171. klubové podujatie
Krásne áuta, prevencia stresu : komunikačný advokát, MBA z Nottinghamu ...

V piatok 28. mája opäť v priestoroch 4-hviezdičkového hotela Hubert a potom v chýrnej slovenskej reštaurácii U Tinkera - sa stretli členovia Hospodárskeho klubu /NEF/ Poprad Tatry. Teplota okolo 5 stupňov Celzia, hustý dážď, ale aj krajinou prevaľujúca sa hmla sa postarali o to, že na toto stretnutie prišlo len dvadsaťjeden členov z regiónu. Hostia sa však postarali, že neoľutovali.
Prešovská spoločnosť PGT, autorizovaný predajca áut Peugeot, napriek nečasu predvádzal všetky ponúkané modely, pričom najväčší záujem vyvolával Peugeot 607. V porovnaní s inými značkami klubisti oceňovali čalunenie interiéru, použité materiály, osobitne cestovné pohodlie.
Prezentovala sa spoločnosť Media One z Bratislavy. Bývalí novinári P. Pavlík a T. Kuča ozrejmovali to, čo by sa dalo zhrnúť do pojmu komunikačný advokát, svoju činnosť a postupy v modelových situáciách, ale aj názory na public relations.
Medzi členov regionálneho klubu prišli zástupcovia Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Kancelárka Ing. Jana Nová priblížila nielen trendy na tejto univerzite, ale najmä spoluprácu s nottinghamskou univerzitou, ktorej výsledkom bude otvorenie dvojročného plateného štúdia Master of Businmess Administration pre vysokoškolsky vzdelaných a ľudí z praxe v Banskej Bytrici.
Patrónmi tohto 171. klubového podujatia za účasti správcu P. Kasalovského boli Hotel Hubert, ktorý do polovice júna vynovením skvalitní svoje relaxačné centrum, a Kávomaty, s. r. o., Kežmarok.


Občianske združenie Neformálne Ekonomické Fórum - Hospodársky klub
REGIONÁLNA POBOČKA POPRAD - TATRY

v spolupráci s Francúzsko-Slovenskou obchodnou komorou a Zväzom priemyselných podnikateľov Slovenska na 171. podujatie Hospodárskeho klubu, ktoré sa uskutoční v piatok 28. mája 2004 o 16.00 do 19.00 hod. v priestoroch hotela Hubert v Gerlachove, konferenčná miestnosť

Program

  • Prezentácia Peugeot SHOW ROOM - 16,00 pred hotelom Hubert
  • Prezentácia agentúry MEDIA ONE a produkčného domu FORZA na tému "Tvorba a manažment vzťahov s médiami - úspech podnikania"

* * *

Podujatie podporili :
RoTel spol. s r.o., PGT s.r.o. Prešov, Agentúra MEDIA ONE, Hotel Hubert Gerlachov, Kávomaty s.r.o. Kežmarok, Priemyselný park Poprad a.s., Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska


Informácia o popradskom mítingu

V piatok 16. apríla podvečer v tamojších priestoroch Katolíckej univerzity so sídlom v Ružomberku sa konal míting pod patronátom regionálneho Hospodárskeho klubu /NEF/ Poprad-Tatry. Hlavné slovo mal dlhoročný člen klubovej komunity, zakladateľ CUB, kandidát na poslanca EP za KDH prof. J. Morovič. Témou bola celoeurópska integrácia, vstup SR do EÚ a slovenské možnosti pre všestranné presadenie sa v jej priestore. Zúčastnilo sa ho dvadsaťsedem podnikateľov a verejných činiteľov z regiónu, ale aj predseda RK SOPK Prešovského kraja S. Čorej. Predseda tohto regionálneho a v celoslovenskom meradle najaktívnejšieho klubu P. Beck pozval na diskusiu poslucháčov aj učiteľov Katolíckej univerzity. V posluchárni ich bolo tridsať a mohli si vymeniť názory, resp. viesť o nich polemiku nielen s prednášajúcim prof. J. Morovičom a osobnosťami regiónu, ale aj so správcom klubovej komunity P. Kasalovským.


Správa z Novohradsko-gemerského Hospodárského klubu /NEF/

Desať podnikateľov a osobností z tohto regiónu sa zišlo so správcom klubovej komunity 7. apríla na tradičnom mieste v lučeneckej Redute. Dali podnet na obnovenie dlhší čas /nad rámec Stanov/ prerušenej činnosti vôbec prvého regionálneho klubu. Ich diskusia sa týkala podmienok podnikania a jeho rozvoja, pričom za hlavnú podmienku označili účastníci stretnutia z Lučenca a Rimavskej Soboty skoré rozhodnutie o čo najskoršom začiatku výstavby rýchlostnej komunikácie na tzv. južnom cestnom ťahu. Výsledky tohto mítingu boli predmetom diskusie správcu s ďaľšími podnikateľmi z regiónu, ale aj s členom výboru L. Sedmákom, prezidentom Tauris, a. s., Rimavská Sobota.


Oživenie v Lučenci ?

V stredu 7. apríla podvečer sa v Lučenci uskutoční obnovenie činnosti Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu /NEF/. Tento prvý regionálny klub začal pôsobiť pred siedmimi rokmi, ale pred dvoma rokmi sa jeho činnosť utlmila. So zakladajúcimi členmi klubu sa stretne správca P. Kasalovský, ktorý s nimi bude diskutovať o témach na najbližšie centrálne klubové mítingy a o ním pripravovanom denníku.


Vstup do Európy, istoty a nádeje

Regionálny Hospodársky klub Poprad - Tatry pripravil diskusné stretnutie s prof. Jánom Morovičom z Katolíckej univerzity na tému Vstup do Európy, istoty a nádeje. Celkove 168. klubové podujatie sa uskutoční za účasti správcu a výkonného podpredsedu dr. Petra Kasalovského v piatok 16. apríla 2004 od 17. h v priestoroch Katolíckej univerzity v Poprade. Spoluorganizátorom je RoTel, s. r. o.


O PEVNOSTI A VÝHODNOSTI

Osem nových mostov postavia cez hraničný Ipeľ

Dvaja veľvyslanci boli v piatok Novohrade. Ruského veľvyslanca v SR A. Borodavkina tam pozval tamojší rodák a nový veľvyslanec SR v Ruskej federácii A. Čisár, primátor Lučenca M. Marko a Regionálna kancelária SOPK. Vo večerných hodinách sa potom podnikateľská reprezentácia regiónu stretla s oboma veľvyslancami v lučeneckej Redute. Za tlmočníkov síce zaskakoval A. Čisár, ale nenarobil sa. Väčšina prítomných si totiž pripomenula ruštinu a nemalé pokroky v slovenčine zaznamenal A. Borodavkin. Napokon, lepší ruštinári pomohli niekoľkým, ktorí sa nechytili a naháňali v mysli slovíčka. Primátor Lučenca M. Marko vo svojom príhovore ozrejmil situáciu Lučenca a priľahlých okresov, najmä z hľadiska prílevu zahraničných investícií a podmienok pre možných investorov, zamestnanosti a potrieb obyvateľstva. Naznačil, že v Lučenci je otvorený priestor aj pre ruských podnikateľov. Hosťa zaujal informáciami o vzťahoch medzi Lučencom a Salgotarjánom, a najmä predsavzatím znova postaviť cez hraničný Ipeľ osem mostov. Ruský veľvyslanec A. Borodavkin poďakoval za prijatie a za viaceré podnety. Povedal: "Na Slovensku podnikajú také giganty ako Gazprom, Yukos a ďalší chce vstúpiť do Slovenských elektrární. Malým a stredným podnikom sa treba predstaviť, najmä v guberniách, a som presvedčený, že partneri sa nájdu." V diskusii pripomenul, že vzájomné hospodárske vzťahy sa zlepšujú. Zdôraznil, že ich ďalší rast sa bude odvíjať najmä od aktivít malých a stredných podnikateľov v obidvoch krajinách. Ďalej ocenil predsavzatie postaviť mosty cez hraničnú rieku Ipeľ a dodal, že ako ľudia sme odkázaní na umenie stavať mosty, kde je najdôležitejšia ich pevnosť a výhodnosť pre spájané strany.

Na stretnutí boli aj predstavitelia Slovenskej živnostenskej komory J. Sitarčík a J. Lalík. Lučenecký primátor M. Marko privítal na tomto stretnutí aj správcu Hospodárskeho klubu (NEF) P. Kasalovského, ktorý si tak vyrovnal počet návštev s ďalšími dvoma klubovými mestami Poprad a Prešov. Bola to jeho tridsiata pracovná cesta za obdobie ôsmich rokov do Lučenca. Spolu s desiatkou podnikateľov, a potom aj s predsedom predstavenstva RK SOPK J. Dobrodským si v rámci večera načrtol predstavy o budúcnosti - o oživení činnosti vôbec prvého regionálneho klubu, predovšetkým sústredením sa na problematiku malých a stredných podnikateľov, na prezentáciu regiónu navonok a na rozvoj vzťahov s náprotivkami v Salgotarjánskej župe. Medzi prítomnými viackrát vyjadril názor, že nevidí priestor na to, aby sa príliš teoretizovalo o poslaní a problémoch malého a stredného podnikania. Všetko je jasné, a preto namiesto zviditeľňovania sa za peniaze daňových poplatníkov na málo potrebných kongresoch, konferenciách a seminároch, nech by boli podporované hoc aj vládou a s ambíciou na založenie mítingovej tradície pre V 4 v tomto smere, treba praktické činy. Pripomenul, že v 1996. roku to bol práve Hospodársky klub, ktorý prišiel s iniciatívou mítingu pre V 4+1, ale bol odmietnutý vtedajšou vládou, ale aj opozičnou garnitúrou. Upozornil aj na taký moment, že v súčasnosti jestvuje problém obsahovej orientácie a prípravy svetových aj regionálnych ekonomických mítingov, organizovaných napríklad Svetovým ekonomickým fórom (WEF) alebo Forum Universale.
Hospodársky denník, 5. januára 2004


Hospodársky klub o SOPK

Predseda SOPK P. Mihók bol v stredu z iniciatívy Hospodárskeho klubu (NEF) v Poprade a Kežmarku. Besedoval so študentmi popradských stredných škôl o pozícii SOPK v rámci novej Európy. Oboznámil sa s projektom priemyselného parku v Poprade a výsledkom je dohoda o vzájomnej komunikácii. Navštívil Whirlpool Slovakia, Kávomaty, s. r. o., a primátora mesta Kežmarok I. Šajtlavu. Potom sa stretol s päťdesiatimi členmi regionálnej klubovej komunity v neformálnej debate o komorovej činnosti a jej úlohách v budúcom roku.


Popradská etapa OTP

V piatok na pozvanie Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry bol v meste Poprad prezident a predseda predstavenstva OTP banka Slovensko, a. s., Karolly Hodossy. Navštívil Obchodnú akadémiu v Poprade, ktorej odovzdal symbolický šek na dodávku kompletnej PC zostavy pre potreby výučby študentov Obchodnej akadémie. Potom sa oboznámil s projektom Priemyselného parku v Poprade. Stretol sa aj s viceprimátorom mesta Poprad M. Lučivjanským a s prednostom MÚ A. Andrášom. Odovzdal mestu Poprad ponuku OTP banky na financovanie nákladov priemysleného parku v zmysle zákona 193/2001 Z. z., ktorá je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní medzi PPP, a. s., a OTP bankou Slovensko. Jej prezident K. Hodossy sa oboznámil aj s projektom Aquaparku a s pripravovanou výstavbou športovej haly v Poprade.Vo večerných hodinách sa stretol s členmi klubovej komunity v hoteli Hubert v Gerlachove. Hlavnou témou bolo postavenie OTP banky v procese získavania zdrojov z eurofondov.


Francúzov zaujal Poprad

V piatok prišiel na pozvanie Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry do Popradu a Svitu obchodný a ekonomický radca Francúzskeho veľvyslanectva v SR Dominique Lapierre a riaditeľ Slovensko-francúzskej obchodnej komory Anton Berith. Hostia si najprv prezreli priestor budúceho priemyselného parku v Poprade. Predseda predstavenstva a. s. Priemyselný park Poprad Ing. Ján Miško im odovzdal kompletný materiál o parku pre francúzskych investorov. D. Lapierre o. i. konštatoval, že park je pripravený prijať prvých investorov dúfajúc, že medzi prvými investormi budú francúzski. Hostia sa stretli aj s viceprimátorom G. Dobákom, kde sa hovorilo o možnostiach spolupráce medzi francúzskym veľvyslanectvom a mestom Poprad. Hostí prijal aj primátor mesta Svit M. Fecko s časťou mestských poslancov. Prezentovali zamýšľaný priemyselný rozvoj mesta. Takmer osemdesiat členov klubovej komunity si so záujmom vypočulo myšlienky D. Lapierra o francúzskom podnikaní v SR. (do)


Francúzsko v SR

V piatok 14. novembra sa uskutoční v hoteli Hubert Gerlachov ďalší z mítingov Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry. Jeho hosťami budú obchodný a ekonomický radca Francúzskej republiky v SR D. Lapierre s témou Francúzsky kapitál - rozvoj a stabilita a riaditeľ Slovensko-francúzskej komory A. Berith, ktorý ozrejmí ciele komory. Na záver podujatia sa bude prezentovať PSA Peugeot-Citroën. Spoluorganizátormi tohto celkove 164. klubového podujatia sú Kochman Information Systems&Services, s. r. o., Bratislava, Priemyselný park Poprad, a. s., a Hotel Hubert, Gerlachov.


Klub s OTP bankou

Hospodársky klub (NEF) Poprad - Tatry pripravil stretnutie s reprezentáciou OTP Banka Slovensko, a. s. Jej prezident Károly Hodossy sa predsavzal hovoriť a diskutovať o pozícii svojej banky a reláciách s podnikateľmi v nadväznosti na čerpanie financií z eurofondov. Toto už 163. klubové podujatie sa uskutoční v piatok 28. novembra od 16.30 h v hoteli Hubert Gerlachov. Členovia a nečlenovia sa môžu naň prihlásiť na e-mail: beck@kiss.sk do 24. novembra t. r.Oznámenie

Avizovaný míting Banskobystrického klubu (NEF), ktorý bol zvolaný na 4. júla 2003 do Zvolena, sa neuskutoční. Pozvaný minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaník účasť odriekol pre neodkladné povinnosti. (Hd, vs)


Dementi

Vo viacerých médiách sa objavujú informácie o založení Hospodárskeho klubu (NEF) v Kežmarku. Spolu s nimi aj celý rad neprávd a nezmyslov. O podpore klubových myšlienok bol síce správca a výkonný podpredseda informovaný, ale okolnosti a splnenie podmienok pre vznik každého nového klubu odobruje výbor, čo sa doteraz nestalo. V súčasnej situácii skôr zvažuje podanie žaloby na tých, ktorí poskytli médiám nepravdivé a zavádzajúce informácie.


O hybnej sile

V piatok 20. júna sa uskutoční ďalšie z podujatí regionálneho Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry. Hosťom celkove 158. klubového podujatia bude predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, a. s. a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jozef Uhrík. Akcia sa uskutoční v hoteli Hubert Gerlachov od 17.00 hod. a zúčastniť sa jej budú môcť vďaka videoprenosu manažéri Železiarní Podbrezová. Súčasťou podujatia je predvádzanie vozidiel zn. Škoda v réžii spoločnosti Autonova, s. r. o., Poprad od 15.00 hod. Jeden z vyžrebovaných účastníkov tohto klubového podujatia bude mať k dispozícii na celý víkend auto Škoda Super B. Akciu podporili hotel Hubert, Autonova Poprad, Slovkred Poprad a KISS Poprad.


Opäť Ľ. Kaník

Banskobystrický Hospodársky klub (NEF) má svoj míting 4. júla o 13.00 hod. v priestoroch kaviarne Divadla J. G. T. vo Zvolene. O pripravovaných reformách bude diskutovať s rezortným ministrom Ľ. Kaníkom. Toto 160. podujatie je posledným pred klubovými prázdninami.


S ministrom Ľ. Kaníkom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník bol v piatok 23. mája podvečer hosťom mítingu Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad - Tatry. Jeho spoluorganizátorom bolo mesto Kežmarok a viaceré miestne firmy. Minister Ľ. Kaník detailne informoval o reforme dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, o novele Zákonníka práce a o reformách ohľadom trhu práce. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo sedemdesiat členov nielen z regiónu, ale aj z iných krajských klubov. Opäť vďaka Eldi, s. r. o. Košice sa uskutočnilo videospojenie so záujemcami o diskusiu v Košiciach. Po skončení tohto mítingu sa kežmarskí podnikatelia rozhodli vytvoriť miestny Hospodársky klub (NEF).


Čerpanie zdrojov EÚ:

situácia kritická

Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvorí 22. mája 2003 svoje regionálne zastúpenie v Bruseli, to bola prvá informácia na stretnutí členov Hospodárskeho klubu (NEF) v Prešove, predseda PSK Peter Chudík. Príprava projektov a využívanie prostriedkov zo zdrojov EÚ boli hlavnými témami, o ktorých sa v pondelok podvečer diskutovalo.
"Situácia je naozaj kritická," zaznelo na stretnutí, "nie je odsúhlasený základný dokument - Národný rozvojový plán. Bez neho sa dá dosť ťažko pohnúť ďalej." Podľa zúčastnených je skutočne reálne, že Slovensko bude prvou krajinou, ktorá bude EÚ viac dávať ako brať. Naše čerpanie zo zdrojov EÚ je na 70 % podmienené projektmi. "Na 23 mld. Sk, ktoré by mali k nám prísť, Slovensko nie je pripravené. Nie sú pripravené banky ani iné zdroje," zdôraznil A. Bidovský. Na druhej strane sa predseda VÚC Prešov kofinancovania nebojí: "Ak sa v Bruseli schvália projekty, verím, že zdroje nájdeme. Napokon, aj vláda deklarovala zámer podieľať sa na financovaní až do výšky 50 %."
Prešovský vyšší územný celok otvára misiu ako prvý slovenský región zaradený v rámci troch prioritných cieľov EÚ do (územného) Cieľa 1. Ako zdôraznil predseda PSK, regionálna samospráva má v systéme Európskej únie, vzhľadom na svoje možnosti a význam, dominantné postavenie. V Bruseli je momentálne 171 regionálnych zastúpení. Prešovský samosprávny kraj bude mať svoje zastúpenie v sídle Akadémie belgických bánk za symbolické nájomné 1 EUR. Kraj bude zastupovať výkonný riaditeľ spomínanej Akadémie belgických bánk Sven D`Or. "Chceme, aby nás v Bruseli zastupoval človek, ktorý je zorientovaný, nebude roky strácať budovaním kontaktov a vyzná sa v problematike," vysvetlil P. Chudík.
Medzi najbližšie úlohy PSK bude patriť zriadenie rozvojovej agentúry na východe Slovenska. Hovorilo sa tiež o vzniku implementačných agentúr, ktoré vznikajú popri ministerstvách. "Je nebezpečné, že si robia ambíciu vytvárať akési národné kolo hodnotenia a vyraďovania projektov. Túto kompetenciu by mali dostať regióny," uzavrel A. Bidovský.
Hospodársky denník, 14. mája 2003


O reformách s Ľ. Kaníkom

V piatok 23. mája od 16.30 hod. bude stretnutie členov Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad -Tatry v zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku. Jeho hosťom bude minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaník. Témou celkove 155. mítingu Hospodárskeho klubu (NEF) je Reforma sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.


Konkrétne témy integrácie

Stretnutie Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu (NEF) v spolupráci s RK SOPK sa uskutoční v pondelok 12. mája v lučeneckej Redute. Hosťom celkovo 154. podujatia klubovej komunity bude Európsky vzdelávací inštitút s problematikou skvalitňovania manažerských zručností a jazykového vzdelávania. Spoločnosť CP Consult sa bude venovať najmä možnostiam financovania z predvstupových fondov EÚ.
Hospodársky denník, 30. apríla 2003


Banka a klient

Päťdesiat členov Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry a ďalších hostí sa v piatok 25. apríla stretlo s generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka. Ozrejmila prítomným ciele tohto finančného ústavu, pričom vysvetlila, ako sa chcú stať nielen najsilnejšou, ale aj najkvalitnejšou bankou. Zdôraznila však, že nebudú tou najlacnejšou bankou. Priblížila činnosť šiestich obchodných centier, ktoré by mali významne prispieť k tomu, aby sa zvýšil počet klientov spomedzi malých a stredných podnikateľov. Cieľom Slovenskej sporiteľne je zvýšiť ich podiel na klientele z terajších troch na pätnásť percent v roku 2006. Osobitne hovorila o vzťahu banky ku klientovi a tiež o tom, čo aktuálne robí pre jeho novú kvalitu. Účastníkom tohto 152. podujatia Hospodárskeho klubu sprostredkovala aj optimizmus banky pri pohľade na hospodárstvo SR v roku 2003. Okrem iného uviedla, že Slovenská sporiteľňa predpokladá v tomto roku 3,5- až 4-percentný rast HDP, stabilnú a relatívne silnú korunu, pokles úrokových sadzieb, ale aj rozvoj hospodárstva s miernym znížením miery nezamestnanosti. Pozornosť domácich podnikateľov upriamila aj na nevyhnutnosť dôkladnej prípravy na tvrdšiu konkurenciu v rámci EÚ a vôbec na lepšie využitie ich veľmi zaujímavého potenciálu. V diskusii vyjadrila aj názor, že to nie je dobrý stav, keď ani jedna banka nie je kapitálovo domácou, pričom za jeho hlavnú príčinu označila "nebankové" pôsobenie minuvších sa manažmentov v konkrétnych bankách.
Hospodársky denník, 28. apríla 2003


Ako prísť k peniazom

Stopäťdesiate podujatie Hospodárskeho klubu (NEF) bolo v piatok v Banskej Bystrici. Jeho hosťom bol minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky. Ozrejmil možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu EÚ. Podľa neho v rokoch 2004 až 2006 z nich príde na Slovensko 1,5 mld. EUR, ktoré budú môcť získať v prvom rade zaostávajúce regióny. Podmienkou sú však dobré projekty, ktoré budú riešiť otázku nezamestnanosti a zvyšovania HDP. V tejto oblasti spĺňa požadované kritériá jedine bratislavský región. Vládnym cieľom je, aby sa HDP SR do roku 2006 zvýšil na 55 percent priemeru EÚ. Zmysluplné projekty by mali ich tvorcovia predkladať od januára 2004. Veľký priestor budú mať projekty na zlepšovanie kvality životného prostredia, základnej infraštruktúry, ale aj zo sféry priemyslu, služieb a dopravy. Do operačného plánu priemysel a služby by malo smerovať 133,7 mil. EUR, do ľudských zdrojov 246 mil. EUR, do poľnohospodárstva 252 mil. EUR a do základnej infraštruktúry 280 mil. EUR. Podľa ministra L. Gyurovszkého jedine tie regióny, ktoré budú pripravené, budú môcť viac čerpať zo štrukturálnych fondov.
Na rokovaní Banskobystrického Hospodárskeho klubu (NEF) najviac rezonovala potreba vybudovania rýchlostnej komunikácie, ktorá by spájala mestá na trase Nitra, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Košice. Otázky účastníkov smerovali aj k tomu, či sa do konca apríla podarí zaradiť rýchlostnú komunikáciu do medzinárodnej siete TINA. V jej prospech hovorili najmä primátori Zvolena a Banskej Bystrice. Podľa ministra L. Gyurovszkého by preklasifikovanie komunikácie mohlo byť reálne ešte v tomto roku. Generálny riaditeľ Doprastavu Dušan Mráz zdôraznil známu skutočnosť, že investori prídu len tam, kde je dobrá komunikácia. Doprastav si pripomenul už päťdesiat rokov svojej existencie a s počtom viac ako tritisíc zamestnancov tvorí u nás najväčšiu stavebnú spoločnosť. Jej výkony dosiahli sumu 7,5 mld. Sk a v roku 2000 firma expandovala do Českej republiky. Na Slovensku spoločnosť postavila doteraz už 280 km diaľnic a rýchlostných komunikácií. Banskobystrický primátor Ján Králik predstavil členom klubu riešenie cestnej infraštruktúry v meste. Za výhodnejšiu pokladá výstavbu severného obchvatu Banskej Bystrice, ktorá je lacnejšia ako alternatívne riešenie s využitím nákladnejšieho tunela popod Urpín. Mesto sa už dlhší čas chce stať tretím metropolitným centrom a jediným dôvodom odstúpenia od tejto myšlienky bol zatiaľ nedostatok financií. Zmienil sa aj o existencii dvoch priemyselných zón, ktoré sú vybavené základnou infraštruktúrou a čaká sa len na potenciálnych investorov. Susediace mesto Zvolen patrí k najlepšie hospodáriacim mestám na Slovensku. Ako povedal jeho primátor Vladimír Maňka, v najbližších dňoch predstavia vo Zvolene nový územný plán. Vo svojom vystúpení zaujal tiež podnikateľským zámerom na výstavbu mestskej nemocnice za 600 mil. Sk. Mesto by ňou dokázalo ušetriť ročne 135 mil. Sk a nemocnica by pritom poskytla zdravotnícku starostlivosť dokonca na komfortnej úrovni. Zvolen má vypracovanú aj koncepciu rozvoja energetiky, ktorú priaznivo hodnotia odborníci. Prispela k tomu, že mesto je z hľadiska platieb za odobratú tepelnú energiu jedným z najlacnejších. O možnostiach spolupráce chce primátor v najbližších dňoch hovoriť aj s podnikateľmi. Tí majú záujem na oživení leteckej dopravy z blízkeho Sliača do Prahy a ďalej do sveta. Túto myšlienku podporuje tiež predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Marčok. Rovnako aj potrebu budovania partnerstiev na domácej pôde a medzinárodnej úrovni. Tieto aktivity smerujú napríklad do Maďarska, Anglicka, Francúzska a ďalších krajín. Banskobystrický región vytvára podmienky na výstavbu vedecko-technologických parkov a má záujem na rozvoji kúpeľníctva a cestovného ruchu. Nezamestnanosťou najviac postihnutým regiónom je Rimavská Sobota, kde VÚC vytvoril detašované pracovisko regionálneho rozvoja a zriadeniu podobných pracovísk sú naklonené všetky okresy kraja.
Hospodársky denník, 7. apríla 2003


Sústrediť sa na rozvoj

Závod na recykláciu starých áut v Poprade
Štátny tajomník MVaRR SR Zs. Lukáč spolu so štátnym tajomníkom MŽP SR P. Stankom navštívili v piatok pripravovaný závod na recykláciu starých áut v Poprade. Stretli sa s primátorom Popradu A. Dankom, a potom aj s vedením a. s. Priemyselný park Poprad. O realizácii tohto projektu ich informoval predseda predstavenstva J. Miška. Pod patronátom Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry a riaditeľa AZOR Poprad L. Zoričáka debatovali potom v reštaurácii Fortuna v Spišskej Sobote o regionálnom rozvoji a životnom prostredí s viceprimátorom Popradu G. Dobákom, prednostom MÚ Poprad A. Andrášom, primátorom Svitu M. Feckom, primátorom Kežmarku I. Šajtlavom, riaditeľkou SMaD, a. s., Poprad D. Belákovou, riaditeľom ENVIROCHEM Chemosvit J. Frkáňom, riaditeľom CeVeTe Poprad Ľ. Ferenčíkom, konateľom spoločnosti LIGUM Š. Jambrichom a prezidentom OZ Patriot A. Hencovským.
Hospodársky denník, 7. apríla 2003


Celkovo 152. podujatie Hospodárskeho klubu (NEF) sa uskutoční v piatok 25. apríla 2003 od 16.30 hod. do 18.30 hod. v konferenčnej miestnosti popradského hotela GARNI. Na tému Stabilita, kapitál a rozvoj za účasti Slovenskej sporiteľne bude s členmi Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad - Tatry diskutovať predsedníčka jej predstavenstva a generálna riaditeľka Regina Ovesny - Straka.

Na toto podujatie sa možno prihlásiť do 20. apríla na fax: 052-772375, alebo na e-mail: beck@kiss.sk. Spoluorganizátorom je Hotel Garni a výbor Hospodárskeho klubu (NEF).Vyslúžil si sympatie

V konferenčnej sále hotela Hubert v Gerlachove sa v piatok podvečer uskutočnil míting sedemdesiatich členov Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry a ďalších hostí s podpredsedom vlády SR a ministrom spravodlivosti SR Danielom Lipšicom. Na tomto regionálnom klube, ktorý moderoval jeho predseda P. Beck, sa zúčastnili reprezentanti spoločností Sofias, Tatramat, Autonova, Chemosvit - Energochem, KISS, AB Global, Tatranskej mliekarne, viacerých bankových pobočiek a iných tak z Prešovského, ako aj z Košického samosprávneho kraja. Prostredníctvom videomostu, ktorý zabezpečila spoločnosť TTC Telecom Košice, mal v sále zastúpenie Krajský súd Košice, VSS Košice a magistrát mesta Košice. Prítomní boli aj zástupcovia Notárskej komory SR, Zväzu hotelierov SR, Krajskej prokuratúry Prešov, SLZ Chémia Hnúšťa, AJ OZAP Bratislava, A. Andráš, prednosta MÚ Poprad (exminister vnútra) a správca Hospodárskeho klubu (NEF) P. Kasalovský. Vypočuli si najprv úvodnú informáciu D. Lipšica o boji proti korupcii, o zámeroch novelizácie Občianskeho súdneho poriadku, Obchodného zákonníka a Trestného zákona, ďalej jeho myšlienky o súdnom manažmente a na margo novej organizačnej štruktúry ministerstva. V diskusii prevládli otázky týkajúce sa pripravovaných novelizácií zákonov, obchodného registra, konkurzného zákona, skúsenosti s agentom-provokatérom, problematiky súdnej reformy, najmä časového skrátenia súdnych konaní, resp. likvidácie obštrukcií, arbitrážnych konaní, nepriechodnosti antidiskriminačného zákona a vôbec celkovej výkonnosti justície. Viaceré otázky sa dotkli aj takého problému, akým je nevnímanie, de facto nerešpektovanie zákonov a dôkazov v súdnych konaniach. Vicepremiér a minister spravodlivosti D. Lipšic ozrejmil prítomným aj dôvody, prečo podporil vládne uznesenie o irackej kríze. Jeho úprimnosť pri tejto neľahkej otázke, ale aj prezentovaná schopnosť hovoriť k veci, počúvať iných, a zároveň ozrejmiť prednosti vlastných stanovísk mu vyniesli prinajmenej sympatie. V najbližšom čase sa k viacerým otázkam z tohto mítingu vrátime na stránkach Hd.
Hospodársky denník, 24. marca 2003S D. Lipšicom

Deň po 49. riadnom zhromaždení Hospodárskeho klubu (NEF) sa uskutoční celkovo 149. jeho podujatie v réžii regionálneho klubu Poprad-Tatry v spolupráci s hotelom Hubert Gerlachov. V prvý jarný deň bude jeho hosťom podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR D. Lipšic. Témou je obchodné a trestné právo a jeho aproximácia v rámci EÚ.
Hospodársky denník, 3. marca 2003


Ich predstava

V piatok tieňový minister zdravotníctva strany Smer J. Štofko hovoril o reforme zdravotníctva na stretnutí regionálneho Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry. Podrobne analyzoval činnosť doterajších šéfov tohto rezortu od 1989. roku a zároveň prezentoval svoju predstavu o reforme. Medzi päťdesiatimi účastníkmi 147. klubového podujatia bol o. i. primátor Kežmarku I. Šajtlava, rektor Spišskej Kapituly Mons. J. Jarab, riaditeľ NsP Poprad MUDr. Š. Vojtaššák a riaditelia pobočiek zdravotných poisťovní.
Hospodársky denník, 3. marca 2003


O reforme zdravotníctva

Regionálny Hospodársky klub (NEF) Poprad - Tatry sa zíde v piatok 28. februára o 16.30 hod. v popradskom hoteli Garni. Jeho hosťom bude tieňový minister zdravotníctva strany SMER MUDr. Juraj Štofko, PHD., MBA., zástupca prednostu I. neurologickej kliniky FN a LF UK v Bratislave. Diskusnou témou je: Reforma zdravotníctva. Sponzormi podujatia sú Hotel Garni Poprad a KISS, s. r. o., Poprad. Na toto celkovo 147. podujatie Hospodárskeho klubu (NEF) si treba rezervovať miesto do 25. februára. Fax: 052-7723751, e-mail: beck@kiss.sk


O reforme s Ľ. Kaníkom

Na 145. klubové podujatie, ktoré organizuje regionálny Hospodársky klub (NEF) Poprad-Tatry v piatok 24. januára od 16.00 h v zasadačke Mestského úradu v Kežmarku prijal pozvanie minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaník. Bude hovoriť na tému: Reforma sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Na toto podujatie sa môžu členovia prihlásiť do 22. januára na fax: 052-7723751, email: beck@kiss.sk, primator@kezmarok.sk.


Regionálny Hospodársky klub (NEF) Poprad-Tatry v spolupráci s Klubom ekonómov pri Chemosvit, a. s.

pozýva na svoj míting, ktorý sa uskutoční v stredu 20. novembra o 16. 30 h v konferenčnej miestnosti hotela Mladosť vo Svite.

Program:

Na tému Európska únia a menová politika SR bude diskutovať vrchný riaditeľ odboru menovej politiky NBS P. Ševčovič a hospodárske priority regiónu Spiš priblíži podpredseda ANO a viceprimátor Popradu A. Danko.

Podujatie sponzorujú Chemosvit, a. s., Svit a KISS, s. r. o., Poprad.


Priateľsky aj pracovne

Vo štvrtok a v piatok (25. - 26. 7.) sa stretlo sedem členov Hospodárskeho klubu (NEF) v Rimavskej Sobote. Nešlo len o výmenu názorov na predvolebnú situáciu, o smerovanie klubovej komunity v jej 10. jubilejnom roku, ale aj o ozrejmenie trvalej úspešnosti Taurisu, a. s. Patrónom podujatia bol jej prezident L. Sedmák. Spoločne s ním sa A. Bartolomei, P. Kasalovský a A. F. Zvrškovec zúčastnili aj na predvolebnej diskusii ekonomických lídrov Aliancie nového občana s podnikateľmi z viacerých okresov. V rámci tohto podujatia sa hrala tenisová štvorhra, v ktorej domáci zvíťazili 2:1.
Hospodársky denník, 29. júla 2002


Šľachtia styky

Spoločnosť ASTRA 92 z moravského Lešetína bola organizátorom štvrtkového (11. 7.) spoločenského stretnutia členov Hospodárskeho klubu (NEF) zo Zlínska. Jeho zakladateľ a správca P. Kasalovský ocenil aktivity dvadsiatich podnikateľov z tohto regiónu na klubovej pôde, ktoré sú na prospech slovensko-českých vzťahov. Pripomenul aj to, že duša týchto priateľských a vzájomne užitočných vzťahov, datovaných od 1995. roku, predseda Českej asociácie čipových kariet M. Hrubý, bol ocenený aj výročnou cenou Zlatý biatec. Medzi hosťami bol aj prezident BFX A. Bartolomei, ktorý bol donútený rozmýšľať nahlas aj o vývoji CZK.
Hospodársky denník, 12. júla 2002


Prijmú nás či nie

Sme pripravení do EÚ?

Vstup do EÚ a NATO, prípadne možnosť neprijatia, boli hlavnou témou včerajšieho Hospodárskeho klubu NEF v Prešove, ktorý sa uskutočnil na pôde Prešovskej univerzity. Viac ako 30 podnikateľov sa stretlo s veľvyslancom EÚ v SR Ericom Van der Lindenom. Ako zdôraznil veľvyslanec, nevie si predstaviť, že by sa Slovensko nestalo členom EÚ. Prázdne miesto nie je dobré pre stabilitu Európy. Práve tento problém, spojený s démonizáciou Vladimíra Mečiara, otvoril RNDr. Daniel Dobrota zo spoločnosti Softip. Podľa Erica Van der Lindena nie je vecou zahraničia miešať sa do vnútorných vecí. Byť tak výrazne zameraný proti jednej osobe môže byť podľa neho kontraproduktívne. Zástupca slovensko-holandského podniku Gemor fashion Ing. Matúš Murajda, stanovisko voči V. Mečiarovi, ako neprijateľnej osobe, ako kontraproduktívne nevníma: "Také by bolo, keby vyšlo z úst slovenského politika. Niekto však to povedať musel," zdôraznil. Ako upozornil, Slovensko nemôže byť vedené stranou, kde voličskú základňu tvoria dôchodcovia, nezamestnaní, intelektuálne nižšie vrstvy obyvateľov a Rómovia. Podľa M. Murajdu je kontraproduktívne práve odporúčanie EÚ pribrzdiť výstavbu diaľnic: "Bez ich rýchlej dostavby sa sem nedostane ani zahraničný kapitál, ani cestovný ruch. Je to v tomto čase jediná efektívna verejná investícia, ktorá zároveň zvyšuje zamestnanosť. Ako dodal, za kontraproduktívne považuje tiež vyhlásenie, že po vstupe do EÚ sa zvýšia ceny základných potravín o 8 %. Ako druhý vážny problém podnikatelia označili veľké regionálne rozdiely a finančné toky, ktoré neplynú až na východ. Ako potvrdil Eric Van der Linden, až 80 % priamych zahraničných investícií zostáva v Bratislave. Zdôraznil však, že v istom momente sa tam naplnia kapacity a investície pôjdu aj ďalej. Na to však Slovensko potrebuje diaľnice, lepšie železnice a infraštruktúru. Zároveň treba vypracovať programy regionálneho rozvoja a k nim vybudovať inštitúcie s dobrým personálnym zázemím. Na regionálnej úrovni je potrebné vykonať veľa práce a regionálny rozvoj nemožno nechať len na byrokratov, aj podnikateľská komunita má čo povedať, upozornil.

Ako na záver zdôraznil generálny riaditeľ slovensko-talianskej spoločnosti Svik Svidník Ing. Ladislav Koudelka, "celkové úsilie súčasnej vládnej garnitúry bolo zamerané len po vstup do EÚ a NATO. Nevieme však vydedukovať cestu vlády po roku 2004". Upozornil, že podľa priorít priemyselnej politiky na roky 2002 až 2004 treba znížiť priemyselnú výrobu o 20 %. Ide vlastne o útlmový program slovenskej ekonomiky, ktorý opäť zvýši nezamestnanosť.
Hospodársky denník, 3. júla 2002


Opäť Hajnovič

V piatok 14. júna na spoločnom stretnutí členov Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu (NEF) a Lučeneckej regionálnej komory SOPK sa zúčastní minister financií SR F. Hajnovič. Jeho témy: 1. Deficit salda zahraničného obchodu a opatrenia na jeho zníženie, 2. Riziká príprave štátneho rozpočtu na rok 2003, 3. Predpokladaný vývoj slovenskej meny a rozhodujúce faktory jeho ovplyvnenia. Podstatná časť dvojhodinového mítingu, ktorý bude celkove 136. podujatím Hospodárskeho klubu (NEF), bude venovaná výmene názorov a diskusii.
Hospodársky denník, 12. júna 2002


Od zámeru k realite...

Piatkový míting členov Hospodárskeho klubu Poprad - Tatry sa stal svojím spôsobom historickým. Jeho téma Priemyselný park - hospodársky rozvoj regiónu s úvodným slovom prezidenta ZPPS Ivana Čarnogurského bola pre zúčastnených viac ako "horúcou". Krátko predtým totiž podnikatelia a verejní činitelia regiónu deklarovali záujem zriadiť Priemyselný park Matejovce. Pod túto ideu sa podpísal generálny riaditeľ Tatramatu J. Miško, viceprimátor mesta Poprad a podpredseda ANO A. Danko, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja R. Horváth, podpredseda KDH M. Baľo, predseda klubu ekonómov Chemosvitu I. Hus, vedúci odboru OÚ Poprad M. Lučivjanský, prezident ZPPS I. Čarnogurský a P. Beck za NEF - Hospodársky klub. Do dvoch týždňov sa zámer prekonzultuje na ZPPS. Potom už dostane Mestské zastupiteľstvo v Poprade žiadosť o zriadenie priemyselného parku. Podvečernej klubovej debaty o tom, ako sa z myšlienky a zámeru môže stať realita, sa zúčastnil okrem iných predseda ZMOS M. Sýkora, prezident Prvej stavebnej sporiteľne J. R. Burger, vedúci pracovníci bankových pobočiek a predstavitelia tretieho sektora.
Hospodársky denník, 21. mája 2002


O regiónoch

Hospodársky klub (NEF) Poprad-Tatry sa zíde 17. mája. Témou 133. klubového podujatia je Priemyselný park - hospodársky rozvoj regiónu. Úvodné slovo bude mať Ivan Čarnogurský.


Bude tlak na dane

Ide o výkonnosť ekonomiky

Na utorkovom (23. 4.) zasadnutí regionálneho Hospodárskeho klubu (NEF) v Banskej Bystrici sa zúčastnil minister financií SR František Hajnovič. Podľa neho riziká štátneho rozpočtu spočívajú v tom, že v období jeho prípravy sa nie celkom dobre odhadli skutočné možnosti získania príjmov, s ktorými rozpočet v tomto roku počítal. Na výdavkovej strane sa podcenili niektoré tlaky najmä zo sociálnej oblasti, ktoré môžu viesť k tomu, že by mohol nastať problém s financovaním štátneho rozpočtu. Pokiaľ ide o verejné financie a prerozdelenie príjmov z privatizácie, minister potvrdil, že priestor je dosť zúžený. Už skôr bol prijatý záväzok, že sa príjmy z privatizácie SPP použijú predovšetkým na zníženie štátneho dlhu a kapitalizáciu Sociálnej poisťovne. Je však známe, že asi 4 mld. Sk sa použijú na kompenzáciu nákladov obcí a plynofikáciu. Minister nezastáva názor, že by nám hrozila menová alebo finančná kríza. Zdôraznil však, že bude nevyhnutné dodržať limity, ktoré v rozpočte boli stanovené a v tom zmysle treba apelovať na disciplínu príslušných rezortných ministrov. Zatiaľ je výsledok bežného hospodárenia len o málo horší ako bol v rovnakom období minulého roka. V tom čase deficit predstavoval asi 8 mld. Sk a teraz je vyšší asi o 1 mld. Sk. Rozdiel tvoria náklady reštrukturalizácie, ktoré v tomto roku dosahujú úroveň 9,3 mld. Sk. Minister potvrdil, že snahou bude získať väčší výnos z daňových príjmov, pričom 12 mld. Sk sa bude dať získať a rizikových zostáva 10 mld. Sk. Na záver odpovedal na otázky členov klubu, týkali sa prevodu majetku obciam a pripravenosti verejnej správy s ním hospodáriť, školstva, daňovej problematiky a reštrukturalizácie podnikovej sféry.
Hospodársky denník, 25. apríla 2002


Veci verejné

O správe vecí verejných, a teda o reforme verejnej správy diskutovali členovia Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry v piatok 12. apríla s predsedom ZMOS-u M. Sýkorom a R. Horváthom, podpredsedom VÚC so sídlom v Prešove. Zúčastnilo sa na ňom nielen devätnásť členov, ale viacerí starostovia z tohto kraja a študenti. Najviac otázok sa týkalo financovania, stavu delimitovaného majetku a nevyrovnanosti pozemkovej agendy, ale aj zamestnanosti. Kluboví hostia sa zhodli na tom, že v súčasnosti je to štát, ktorý je najväčším podnikom. Počet pracovníkov v samospráve od roku 1997 dodnes sa však znížil o päťtisíc na terajších dvadsaťtisíc, pripomenul M. Sýkora. Štátna správa nielenže nie je o nič štíhlejšia, ale rozširuje sa, čo je neúnosné. Medzi klubovými hosťami bol aj významný slovenský podnikateľ I. Čarnogurský, ktorý sa venoval národohospodárskym otázkam a osobitne možnostiam, ako sa stať príťažlivými pre zahraničných, ale aj domácich investorov. V ďalšej časti diskusie sa pozornosť sústredila na zodpovednosť politickej sféry za elimináciu neduhov a problémov, ale aj za rozvojové know-how, následné skvalitňovanie infraštruktúry a cielený rozvoj jednotlivých regiónov.

Hospodársky denník, 15. apríla 2002


Vo februári ´99

Vtedy bola hosťom Banskobystrického Hospodárskeho klubu (NEF) ministerka financií SR B. Schmögnerová. Mnohí z prítomných nesúhlasili s jej názormi. Vývoj im dal za pravdu, napríklad v nevyhnutnosti znižovania daňového zaťaženia podnikateľov. S odstupom štyroch rokov bude 23. apríla na tejto "horúcej pôde" nový šéf rezortu financií F. Hajnovič. Na toto 134. klubové podujatie sa možno prihlásiť na č. tel. 048-4362 312.


Hk v Poprade

V piatok 12. apríla členovia regionálneho Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry budú diskutovať s predsedom VÚC so sídlom v Prešove P. Chudíkom a predsedom ZMOS M. Sýkorom. Spoluorganizátormi sú Benetel Ružomberok, Terratechnik Bratislava, Kiss Poprad a hotel Garni Poprad. Na toto 132. podujatie Hospodárskeho klubu sa môžu prihlásiť aj členovia z ostatných regiónov na faxové číslo: 052 77 23 751.


Dialóg

V piatok 25. januára sa uskutočnila dvojhodinová výmena názorov členov Veľkokrtíšskeho Hospodárskeho klubu na tému celoklubovej diskusie Ako si predstavujeme hospodárstvo a spoločenský vývoj po parlamentných voľbách 2002? so zreteľom na reality tohto regiónu. Do funkcie predsedu tohto klubu bol zvolený primátor Veľkého Krtíša D. Surkoš, keďže odstupujúci G. Karlin sa stane na najbližšej schôdzi poslancom NR SR.

Hospodársky denník, 28. januára 2002


Aj negatíva môžu byť výhodou

Skutočný stav kraja v čase štartu vyššieho územného celku

Vydarenosť regionálneho Šarišsko-zemplínskeo Hospodárskeho klubu (NEF), na ktorom sa po prvý raz v tomto roku stretli jeho členovia v utorok, potvrdzuje: účasť takmer štyridsiatich predstaviteľov rôznych inštitúcií v kraji dala tušiť vážny záujem o nastolenú tému - Rozvoj regiónu a vzájomnú spoluprácu subjektov v jeho prospech, čo už predstavuje značnú silu, ochotu a spôsob, ako to dosiahnuť. Prítomnosť pozvaného hosťa, ktorým nebol nik iný ako nedávno zvolený predseda samosprávneho kraja Peter Chudík, bola zo strany organizátorov dobrým nápadom, použijúc športovú terminológiu "priamym ťahom na bránku", pretože hneď a namieste sa dali pomenovať niektoré priority činnosti, ktoré sa, samozrejme "učešú" a prerokujú v príslušných orgánoch. Ale kto by o nich mal vedieť prv, ak nie samotný, funkciou najvyšší, priamo volený šéf krajskej samosprávy, ktorý v záujme bezprostrednej komunikácie hneď aj navrhol, aby sa zástupca VÚC stal stálym členom klubu. Aj v tomto prípade však platí: opakovanie je matkou múdrosti a vždy prinesie nové pohľady na problémy i impulzy na ich riešenie. Pôda hostiteľa, Prešovskej univerzity, takisto dala chápať, že ani škola nestojí bokom od úloh, ktoré na prvý pohľad nie sú pre ňu záväzné. Avšak pomôcť chce aj ona a nachádza medzi ostatnými svoj priestor. Prešovský kraj okrem toho, že má najviac okresov, je na špičke aj v inom, čo už menej stojí za chválu. Nezamestnanosť, vysoké percento rómskeho obyvateľstva, únik kvalifikovanej pracovnej sily, a naopak pribúdanie nekvalifikovanej, zlá situácia v učňovskom školstve, zlá infraštruktúra - to sú všetko negatívne fenomény zaťažujúce región. Generálny riaditeľ SVIK-u Ladislav Koudelka si napríklad položil otázku, dokedy firma na šitie značkovej konfekcie, ktorú vedie, ešte udrží svoju úroveň, keď jej zamestnanci hojne využívajú inštitút absencie v rôznych formách (OČR, PN), čím nepohne v snahe zvyšovať produktivitu práce. Z akej skladby pracovných síl si bude môcť vyberať o niekoľko rokov, keď v tomto školskom roku z nastúpených 70 prvákov na SOU vo Svidníku je 50 Rómov? Ostáva iba prispôsobiť sa podmienkam, preto vypracoval projekt Rómovia Rómom, ktorého cieľom je podnietiť ich aktivity. Jeho poznámky k učňovskému školstvu podporil aj prezident OZKN Dušan Migaš a Peter Chudík. Urobia revíziu učňovského školstva v kraji, aby fungovalo efektívne a nie podľa parciálnych záujmov. Už teraz totiž treba byť pripravený na to, že odevársky priemysel sa zo západnej Európy sťahuje smerom k nám, a ak tento trend včas nezachytíme, môže nás aj obísť. Prídeme o značné objemy prác a nezlepšíme zamestnanosť v regióne. Aj podľa predsedu regionálneho klubu a generálneho riaditeľa ZVL Auto Miloslava Vysokého treba v kraji stavať na tom, čo už má tradíciu, ako napríklad odevársky priemysel a využiť súčasné reálne priemyselné zóny s možnosťou vybudovať v nich priemyselné parky. Štatistiky niekedy bývajú presným zosumarizovaním nepresných údajov. Preto sa podľa riaditeľky regionálnej SOPK Heleny Virčíkovej žiada seriózna aktuálna analýza stavu kraja a na jej základe si treba postaviť racionálnu víziu s prioritami rozvoja. Aj spomínané negatíva sa môžu svojím spôsobom zvrátiť na pozitíva. Existuje totiž niekoľko cielených programov z EÚ, ktoré sa dajú využiť práve tam, kde je vysoká nezamestnanosť, veľká koncentrácia rómskeho obyvateľstva a podobne. Treba iba spojiť všetky sily na ich získanie, čiže vypracovať také projekty, ktoré budú úspešné a prinesú do regiónu granty. Podobnou pomocou môžu byť aj podielové dane. O tých však nabudúce.

Hospodársky denník, 31. januára 2002


Veľkokrtíšsky regionálny Hospodársky klub sa bude vo štvrtok 24. januára venovať formulácii svojich názorov na celoklubovú diskusiu Ako si predstavujeme hospodárstvo a vývoj spoločnosti po parlamentných voľbách v roku 2002.

Prešovský Hospodársky klub naplánoval na 29. januára 2002 diskusiu s predsedom VÚC P. Chudíkom o rozvoji kraja a vzájomnej spolupráci.

 

Staršie informácie