Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Bratislava, 7. október 2008

Dovoľujem si Ťa osloviť pozvaním našich vzácnych moravských členov
Lumíra Ondruška a Zdeňka Dokulila z firmy ASTRA92, a.s., Zlín
na 207. klubové podujatie a v poradí už 21. stretnutie
moravských a slovenských členov nášho klubu
v polešovickom sklípku na Hřbitevní cestě,
ktoré bude vo štvrtok 23. októbra 2008 od 17. h.

Účastníci sa zídu medzi 16.30 až 17.00 h pred hotelom Grand
v Uherskom Hradišti, kde je možnosť ubytovať.

V prípade záujmu o toto priateľské stretnutie prosím o potvrdenie sa s požiadavkou na ubytovanie na moju e-mailovú adresu
najneskôr do 9. októbra 2008.

Tešiac sa na skvelých ľudí v najpriateľskejšom sklípku na tejto Zemi
a v blízkom kozme

Dr. P. Kasalovský