Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

World Politician 2008


Najsympatickejší člen vlády SR 2008

Do celkového počtu došlých hlasov nie sú zarátané hlasy, ktoré získali odvolaní členovia vlády : F. Kašický, J. Izák a Z. Kramplová.

Najsympatickejší poslanec NR SR 2008


Best Bank 2008
World Politician 2008, Najsympatickejší člen vlády SR 2008, Najsympatickejší poslanec NR SR 2008 a Best Bank 2008

Prvým májom 2008 sa začnú tradičné ankety, ktoré organizuje združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, ktoré je právnym nástupcom niekdajšej nadácie HNclub od r. 1997.
Podmienkou spustenia ankiet aj v tomto novom ročníku je, aby nominovaných bolo najmenej päť. Nominovať neverejne do uvedených ankiet môže každý návštevník www.hospodarskyklub.sk a to tak, že svoj nominačný návrh pošle na e-adresu klubového správcu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk. V nominácii treba uviesť identifikačné údaje a Vami oceňované kvality nominovaného.
Klubové ankety sa začnú po splnení uvedenej podmienky Prvého mája 2008 a skončia sa v posledný deň roka 31. decembra 2008. V decembri 2008 budú hlasovať na osobitných hlasovacích lístkoch členovia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a ďaľšie osobnosti hospodárstva a spoločnosti.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na prvom klubovom zhromaždení v roku 2009.


Vzor hlasovacieho lístka členov združenia a ďaľších oslovených osobností   (PDF)