Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Príhovor P. Kasalovskéhopred slávnostným vyhlásením laureátov Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2017, Zlatého biatca a víťazov tradičných internetových ankiet

Pocta normálnym, ale výnimočným osobnostiam

Vážené zhromaždenie,
Dámy a páni !

Pred jedenástimi mesiacmi sa stal 65 zahraničným laureátom Zlatého biatca bývalý ruský premiér a predseda Rady riaditeľov GAZPROMu Viktor AlexejevičZubkov. V zahraničí je však viac o jednu medailu, keďže prezident WEF prof. Klaus Schwab je dvojnásobným laureátom Zlatého biatca.

 Od  prvého ročníka  dodnes bolo takto poctených 251 osobností. Dnes sa tento počet zvýši zo 65 na 66 zahraničných a zo 186 na 191 domácich laureátov, teda na celkove 257 laureátov za roky 1993 – 2017. O udelení Zlatého biatca sa rozhodovalo  vždy v tajnom hlasovaní, alebo o udelení rozhodol jeho garant, čo bolo a je v súlade so Štatútom.Najviac tak mohol rozhodnúť dvakrát ročne a výnimočne 7-krát v miléniovom roku.

Prvý Zlatý biatec za rok 1993 si prevzal 21. januára 1994 prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Prvým zahraničným laureátom Zlatého biatca sa stal  zakladateľ a  prezident WEF prof. Klaus Schwab. Zlatý biatec si prevzal 26. apríla 1994 v sídle WEF v Ženeve – Cologny. Prvou zahraničnou osobnosťou, ktorá si prevzala Zlatý biatec v Bratislave bol prezident Slovinskej republiky Milan Kučan. Stalo sa tak 15. decembra 1994.

Jedna medaila  bola odcudzená pred jej odovzdaním na Prvom riadnom zhromaždení nášho združenia 21. januára 1994. Ešteže som mal rezervnú medailu. 

Podľa našich informácií odcudzené boli doteraz tri medaily Zlatý biatec. Jedna z nich bývalej premiérke Ivete Radičovej, ktorá bola kedysi aj predstaviteľkou Nadácie Otvorenej spoločnosti. Zlatý biatec 2012 jej bol priznaný garantom „Za snahu o pokračovanie procesu celoeurópskej integrácie, osobitne pozitívneho myslenia verejnosti a o zabezpečenie celkovej stability EÚ“. Prevzala si ho pred štyrmi rokmi.

Januárovým vyhlásením pre média odsúdila signatárov Vyhlásenia o migrácii a vzdala  sa Zlatého biatca, ktorý už  dávno nemala. K tomuto dodám aj to, že nikto z laureátov nenasledoval jej „žiarivý príklad“. A to napriek tomu, že k nemu boli viacerí laureáti podnecovaní istým denníkom a konkrétnymi osobami.

Vážené zhromaždenie !

Mierová cena zo Slovenska 2015, Zlatý biatec, Prominent ekonomiky, každé naše ocenenie, alebo aj víťazstvo v niektorej z našich ankiet je za činy a výsledky práce v konkrétnom čase. Niekoľko z doterajších laureátov, je ich menej ako desať, urobilo neskôr  vo svojom pracovnom, v spoločenskom, alebo v osobnom živote šľapáky. Boli, sú, alebo skôr-neskôr  sa ocitnú na myslenom okraji spoločnosti, neuvedomujúc si, že česť ani charakter sa nedajú kúpiť.

Dámy a páni,

dnes je však opäť ten nádherný deň, keď mám tú česť oznámiť vám, členom združenia a naším hosťom, komu vzdáme našu poctu a vyjadríme tak poďakovanie za to, čo urobili pre ľudí, pre šťastný, pokojne dynamický a vôbec plnohodnotný život.

Dvadsaťštyri ročníkov v spoločnosti jedinečných osobností... Kto má takú šancu, kto má také šťastie ?!

Ako každý  zdravý človek sa teším zo stretnutí s dobrými ľuďmi. Teším sa zo stretnutí s múdrejšími aj s úspešnejšími ľuďmi. Dodávajú mi totiž chuť, vôľu a schopnosť vyrovnať sa s tými najhoršími vlastnosťami konkrétnych ľudí, ktorých je navôkol neúrekom. Občas mám pocit, že ich je neskutočne veľa. Majetníckych, chamtivých, prospechárskych, egoistických, ..., ale aj bezohľadných a citove ľadových.  

Nie je to, čo hovorím, o osobnej precitlivelosti. Je to o živote, a nie o jeho devastácii ľudskou hlúposťou, hrubosťou s vulgárnosťou, tuposťou s aroganciou, alebo s nadutosťou, nespomínajúc už to, čo je za pojmami povýšenectvo a  nadradenosť.  Odporní sú mi tí, ktorí tvrdia, že je normálne, keď všade majú navrch jedinci s takýmito vlastnosťami.

V ľudskej spoločnosti sme sa ocitli tam, že normálne a vôbec to ľudské je nezaujímavé. Život ako taký je  však výnimočný. To sa zo spoločnosti vytratilo, či bolo vypoklonkované, či priam vytlačené do ofsajdu. Chcem sa aj dnes poďakovať tým, ktorí žijú naplno a zmysluplne, majúc výsledky prospešné nielen sebe, ale aj pre  svoje okolie.

Vďaka takýmto ľuďom môžeme – môžem byť miernym optimistom. Je normálne byť človekom, ktorý si zaslúži obdiv aj myslenú poklonu.


Laureáti Zlatého biatca za rok 2016

Na základe článku VIII. Štatútu z 10. apríla 2006

 

Francúzsky veterán, spisovateľ a podnikateľ Jacques Hogard

Za dvadsaťšesť rokov služby v Cudzineckej légii a za jeho knihy z misií v Rwande a v Kosove : Les larmes de l'honneur : 60 jours dans la tourmente du Rwanda, Paris, 2016 a L'Europe est morte a Pristina, Guerre au Kosovo, Printemps-Été 1999, Paris, 2014. Za snahu o novú kvalitu a všestrannosť spolupráce medzi Západom a Východom v záujme civilizačnej stability.

 

Politológ a konateľ agentúry POLIS Ján Baránek

Za novinársku tvorbu v rokoch 2015 - 2016

 

Laureáti Zlatého biatca 2016 na základe tajného hlasovania 299 členov združenia a ďaľších osobností slovenskej spoločnosti

 

Víťaz

Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD, religionista a odborník na mayskú civilizáciu
Za organizáciu a riadenie mayologických výskumov a za jedinečné objavy

na území Mexika a Guatemaly

Získal 200 bodov, 82 umiestení, z nich 51x prvé,16x druhé a 15-krát tretie.

 

Hibrand Industries, s. r. o., Bratislava a jeho konateľ František Pancurák
Za realizáciu patentovaného produktu Intra-Oral Protector, ktorý minimalizuje negatívne účinky ožarovania v procese liečby a vôbec na celkové zdravie pacientov s onkologickým ochorením

Získal 179 bodov, 77 umiestení, z nich 33x prvé, 36x druhé a 8-krát tretie.

 

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
Generálny riaditeľ, AVESK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Bratislava

Za výsledky manažérskej činnosti v odpadovom hospodárstve a za príspevok k jeho konsolidácii a k riešeniu problémov životného prostredia

Získal 142 bodov, 63 umiestení, z nich 36x prvé, 8x druhé a 19x tretie.

 

Na základe článku VIII. Štatútu z 10. apríla 2006

 

Ing. Gregor Gábel

Konateľ Vetropack SR a ČR

Za 22-ročnú podnikateľskú a manažérsku úspešnosť

V hlasovaní sa umiestnil na 4. mieste.


Slávnostné vyhlásenie laureátov Zlatého biatca 2015, víťazov World Politician 2015 a BEST BANK 2015

Dámy a páni, priatelia,

zaznie tradične Devínska fanfára Eugena Suchoňa, ktorou sa otvára samotný slávnostný akt odovzdania  prestížnej ceny Zlatý biatec. Po nedávnych parlamentných voľbách som v súlade so Štatútom rozhodol poctiť našou výročnou cenou Zlatý biatec nielen prvých troch v poradí, ale aj ďaľšie osobnosti. Aby bolo jasné, že nepatríme medzi deklasovaných „vôľou ľudu“ a politikárčením akoby politikov zo všetkých politických strán, ktoré mali, majú a budú mať pouvoir vládnuť v našom štáte. Okrem chválenkárskej a vzletnej, či až špiritistickej strany  SMER SD všetci ostatní   hodnotili  vývoj negatívne, ba až tragicky. Akoby neboli pod stavom republiky a jej občanov podpísaní, a na druhej strane, občania sa dostali do patovej situácie :  Slepo dôverovať, hlasovať za zmenu, či čo ...

Bože, koľko máme skvelých osobností v našom štáte ?! A predsa iba výnimočne sa im dostane pozornosti médií, ktoré majú svoj okruh ľudí a tí sú zas prezentovaní do kolečka do kola. O tom rozhodujú ich vlastníci, alebo „správcovia“ z vôle volebných lídrov. Takže, od 1993. roka mám tú česť vyhlasovať laureátov Zlatého biatca. Dodnes ich bolo 242 a po dnešku 250, z toho 64 zo zahraničia. Všetci odovzdávajúci sú laureátmi prestížneho Zlatého biatca, resp. ocenenia Prominent ekonomiky, pričom výnimkou som iba ja. Založil som tú poctu – cenu a prví laureáti boli za rok 1993, teda už v novej Slovenskej republike, pričom vlastníkom Zlatého biatca s poradovým číslom 1 sa stal prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Faktom je aj to, že niekoľko laureátov neskôr osobnostne zlyhalo. 

Dámy a páni,

za svoj život som spoznal tisíce jedinečných ľudí – človečenských, čestných, žijúcich z práce a z umu, skromných a s úžasnou vnútornou harmóniou – nie však anjelskou, či  trebárs z neživej hmoty. Títo ľudia, mnohí obyčajnejší ako si vôbec vieme predstaviť, a plejáda štrvrťtisíca osobností poctená Zlatým biatec mi dodávajú silu a chuť do života.  O každom z dnešných laureátov vyslovím jedno – dve súvetia, lebo čo malo byť povedané, bolo uvedené v zozname nominovaných, a v nijakom prípade neobsiahne to, čo ich vynieslo „hore“. Inak, viacerí dostali možnosť reagovať v diskusii k úvodnému dokumentu.

Na základe výsledku tajného hlasovania sa  laureátmi Zlatého biatca  za rok 2015 stali:

Víťaz hlasovania Ing. Peter Lukeš

Je to virtuóz v poradí štvrtej veľkej revolúcie – biologickej, technologickej a elektronickej, ktorý vstupuje svojimi investičnými akciami do budúcnosti.

Druhou v poradí je JUDr. Eva Mišíková

Štyridsať rokov skutočnej ľudskej odvahy až chrabrosti, ako aj nezlomnosti v snahe, aby víťazili v našom živote pravda a spravodlivosť. Akoby bola z iného sveta a svojím konaním neuveriteľná, ale skutočná prokurátorka a teraz advokátka.

Tretím v poradí je Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Je prednostnom Kliniky onkologickej chirurgie SZU a NOU, ktorá svojím svojimi medicínskymi výkonmi a celkovou starostlivosťou je takmer na hranici snov, a prejavovaným vzťahom k pacientovi zo strany lekárov, zdravotných sestier a tiež pomocného personálu je prinajmenej nasledovaniahodný. Predstavujem jeho pracovníkov, či priam spolupracovníkov : za zdravotné sestry pani dr. Beatu Bernardičovú, za lekárov – chirurgov  primára doc. MUDr. Pinďáka, CSc. a MUDr. Dolníka, PhD.

Dodal by som, že pred piatimi rokmi zvíťazil v tajnom hlasovaní za laureátov Zlatého biatca Národný onkologický ústav a vtedy ho prevzali aj dnes prítomní súčasný riaditeľ MUDr. Jozef Dolinský a jeho predchodca MUDr. Jozef Šálek.

Na základe článku VIII. Štatútu z 10. apríla 2006 vyhlasujem za laureátov Zlatého biatca 2015 :

Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD

Ako väčšina finančníkov má často ustarostený výraz na tvári, ale z pôsobenia NBS by mal byť spokojný, a predovšetkým v komunikácii o tom, kam smeruje a teda ako sa vyvíja hospodárstvo na našom území.

Doc. MUDr. Daniela Bohmera, CSc.

Je takým vedúcim pracovníkom – prednostom Ústavu, ktorý odmieta v praktickom dennom živote priemernosť a vyžaduje plné nasadenie od každého pracovníka. A čo je najdôležitejšie, že najprísnejšie kritéria má na seba.

Gen. Ing. Svetozára Naďoviča

Len si spomeňte na vojenských činiteľov od maršalov, cez generálov po radových vojakov, ktorých sme si ctili a máme medzi osobnostnými vzormi  za vlastenectvo a nezlomnosť presvedčenia. Aj v našich časoch máme vojakov, ktorým sa treba pokloniť za ich službu, o ktorej zložitosti a náročnosti smrteľníci ani len netušia. Jedným z nich je dnešný laureát,

Prof. Ing. Mgr. Jaroslava Husára, CSc.

Je duševne a myslením mladý vo veku, keď iní jeho rovesníci hovoria len o včerajšku. Vytrvale sa snaží hľadať a šíriť pravdu o fungovaní ekonomických zákonov. Je to sizyfovská práca, keďže väčšina zodpovedných za chod štátu nemá chuť, či vôľu počúvať, a akceptovať to, čo sa s nie dlhým časovým odstupom potvrdí v reálnom živote. Nie večne nespokojný, ale bez prestávky bojujúci proti neodbornosti, povrchnosti a neraz aj proti duševnej obmedzenosti.

Prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD

Patrí tiež medzi vekove zrelých ako páni Naďovič a Husár, a mohli by sme o ňom povedať to, čo o nich, lež s malými úpravami. Vďaka ktorým vlastnostiam sa mohol dopracovať k uznávaným ekonómom, pedagógom a organizátorom vysokého školstva ? Svojou bezhraničnou trpezlivosťou, kritickosťou začínajúcou u seba samého a končiacou u veličín, ktoré sa s kritikou spravidla nedokážu vyrovnať, a nezvyčajnou skromnosťou. Vyznáva prácu a chce len také výsledky, ktoré majú cenu pre jeho okolie i spoločnosť.

Dámy a páni,

v uplynulom roku sme požiadali verejnosť, a, samozrejme, našich členov, aby odporučili na udelenie Zlatého biatca zahraničnú osobnosť. Celkove sme takto dostali deväť návrhov s 253 hlasmi v osobitnom hlasovaní členov združenia a osobností slovenskej spoločnosti. Štyri z deviatich nominácii vzišli práve z tohto hlasovania. Výsledky hlasovania boli vskutku minimálne. Víťazom sa stal kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, ktorý združeniu a všetkým hlasujúcim poďakoval písomne za vyjadrenú poctu a dôveru voči jeho osobe. Tak ako je už tradíciou medzi duchovnými, tak ani on neprevezme cenu Zlatý biatec. Výnimkou bol  kardinál Korec, ktorému však dal súhlas na prijatie Zlatého biatca a členstva v našom združení nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II.

Vyhlasujem výsledky XIII. ročníka internetovej ankety World Politician

Niekoľko základných údajov : počet nominovaných : 6, hlasovalo internetom 1296 respondentov, hlasovalo v osobitnom hlasovaní 199 respondentov, t.j. 66,5% z 299. Spolu hlasovalo 1495 respondentov.

Víťaz : V. Orbán, maďarský premiér, 753 hlasov, 40 z osobitného hlasovania +713 z internetu, 50,36% všetkých hlasov

Ďaľšie poradie : 2. S. Lavrov, ruský minister zahraničných vecí, 431 hlasov (149+282), 3. A. Tsipras, grécky premiér, 136 hlasov (1+135), 4. Wang Yi, čínsky minister zahraničných vecí, 71 hlasov (4+67), 5. A. Vučič, srbský premiér 66 hlasov (2+64) a 6. F. Mogherini, podpredsedníčka EK, 38 hlasov (3+35).

Veľvyslankyňa Maďarskej republiky Evu Molnár si prevzala osvedčenie o víťazstve a prijala náš potlesk pre Viktora Orbána.

Vyhlasujem výsledky XVI. ročníka internetovej ankety BEST BANK

Počet nominovaných : 6. Hlasovalo internetom 1299 respondentov, hlasovalo v osobitnom hlasovaní 155 respondentov, t.j. 51,85% z 299. Spolu hlasovalo 1454 respondentov.

Víťaz : Prvá stavebná sporiteľňa, 429 hlasov, 29,50% všetkých hlasov (23+406).

Ďaľšie poradie : 2. J&T banka, 386 hlasov (35+251), 3.-4. SlSp, 237 hlasov (30+207) a VÚB, 237 hlasov (21+216), 5. Tatrabanka, 187 hlasov (33+154) a 6. UniCreditBank, 78 hlasov (13+65).

Predseda predstavenstva PSS Imrich Béreša si prevzal osvedčenie o víťazstve a prijal náš potlesk.

Víťazi tradičných ankiet, ktorí boli vyrozumení, že sú víťazmi.

VIII. ročník Najsympatickejší člen vlády SR : víťaz R. Fico, predseda vlády, 473 hlasov, 35,99 všetkých hlasov (39+434)

IX. ročník Najsympatickejší poslanec NR SR : víťaz R. Raši,  231 hlasov, 30,55% všetkých hlasov (99+132)

Prvý ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky : víťaz R. Fico, predseda vlády SR, 910 hlasov, 30,56% všetkých hlasov (53+857)

Prvý ročník Najsympatickejšia osobnosť mieru a bezpečnosti : víťaz Si Ťin Pching, prezident ČĽR, 569 hlasov, 36,01% všetkých hlasov (69+500)Zlatý biatec za rok 2014 pre zahraničné osobnosti

*62. M. Djukanovič, predseda vlády Republiky Čierna Hora, prijatý : 16. 5. 2014
*63. S. Lavrov, minister zahraničných vecí Ruskej federácie, slávnostný akt odovzdania : 24. 4. 2015
*64. Jan Campbell, Nemecká spolková republika, univerzitný pedagóg, osobnosť ekonomickej vedy, ekonomických fór a medzinárodného života, slávnostný akt odovzdania : 10. 6. 2015

*poradové číslo zahraničného laureáta Zlatého biatca, ktorý bol po prvýkrát udelený prezidentovi Slovinska M. Kučanovi v roku 1994


Informácia
o výsledku hlasovania v jednotlivých anketách združenia Zlatý biatec, World Politician, Best Bank a Najsympatickejší poslanec NR SR v roku 2014

Garant Zlatého biatca a jednotlivých ankiet vyhlásil aktuálny ročník dňa 2. 4. 2014 prostredníctvom TASR a www.hospodarskyklub.sk. Informoval o tom na XIII. valnom zhromaždení združenia 27. marca 2014, na ktorom sa potvrdil a doplnil Štatút Zlatého biatca ako výročnej ceny a predmetných ankiet z 10. 4. 2006.

Dňa 7. apríla 2014 ustanovil 3-člennú komisiu edície 2014. Pravidelne ich informoval o čiastkových výsledkoch, ako aj o problémoch v nominačnom procese a v komunikácii.

Verejnosť a spolu s ňou hlavní partneri edície tradičných cien v roku 2014 Compel Rail, a.s., Martin, Polleo Partners, s.r.o., Bratislava, prof. Ronxiang Xu (USA-ČĽR) a Munir Pašagič dostávali informácie pravidelne mesačne prostredníctvom TASR.

Oficiálne sa nominačný proces mohol zverejňovať od 8. 4. 2014, keďže sa splnila podmienka nominácie aspoň troch subjektov v predmetných anketách. Aktualizácia nominácií sa robila priebežne.

Nominácie sa skončili 20. 11. a hlasovanie 31. 12. o 9. h. Osobitné hlasovanie 299 osobností sa začalo 25. 11. a skončilo sa taktiež v posledný deň 2014. roka.

Výsledky

Zlatý biatec za rok 2014

Počet nominančných návrhov : 52
Počet prijatých a do 20. 11. akceptovaných nominácií : 21
Počet nominovaných členov združenia : 8
Hlasujúcich elektronicky a neverejne (tajne) : 212, t.j. 70,90%

1.Gen. PaedDr. Tibor Gašpar, 88x3, 28x2, 6x1 Celkove : 326 b., 121 um. 2.JUDr. Anton Blaha, CSc. 23x3, 9x2, 15x1 Celkove : 102 b., 47 um. 3. JUDr. Andrej Danko, 8x3, 11x2, 24x1 Celkove : 71 b., 48 um. 4. Juraj Sipko, doc., Ing. PhD, 11x3, 16x2, 16x1 Celkove : 71 b., 43 um.

5. Ing. Jan Kukal , 4x3, 21x2, 17x1 Celkove : 71 b., 42 um. 6. Ing. Stanislav Becík, PhD, 14x3 body, 9x2, 11x1 Celkove : 71 b., 34 um. 7. Roman Restaurants, s.r.o. a jej rodinná osobnosť Ľ. Roman, 8x3, 13x2, 17x1 Celkove : 67 b., 38 um. 8. MUDr. Richard Raši, PHD, MPH, 11x3, 13x2, 8x1 Celkove : 67 b., 32 um. 9.Mgr. Oľga Baková, 8x3, 10x2, 16x1 Celkove : 60 b., 34 um.

10.Ing. Juraj Plesník, 2x3, 16x2, 18x1 Celkove : 56 b., 36 um.

11. Project Consulting, s.r.o., Ľubotice, 10x3, 8x2, 9x1 Celkove : 55 b., 27 um. 12. Peter Kažimír, minister financií SR, 5x3, 11x2, 11x1 Celkove : 48 b., 27 um. 13.Braňo Kostka, 6x3, 5x2, 7x1 Celkove : 35 b., 18 um. 14. Prof. Ing. Rudolf Sivák, DrSc., 3x3, 12x2 Celkove : 33 b., 15 um. 15.REGIOJET, a.s., 1x3, 8x2, 9x1 Celkove : 28 b., 18 um. 16. Ing. Juraj Blanár, 2x3, 8x2, 2x1 Celkove : 24 b., 12 um. 17.Zdeno Cíger, 2x3, 3x2, 11x1 Celkove : 23 b., 16 um. 18. Ing. Vladimír Bajan, 1x3, 5x2, 6x1 Celkove : 19 b., 14 um. 19.Obec Zohor, 2x3, 2x2, 3x1 Celkove : 13 b., 7 um. 20.Autorský kolektív zdravotníkov www.lovcisarlantanov.sk, 1x3, 2x2 Celkove : 7 b., 3 um. 21.FOU ZOO, s.r.o., Bratislava, 1x2, 3x1 Celkove : 5 b., 4 um.

.

Na základe Štatútu potvrdil správca združenia a garant Zlatého biatca za laureátov – víťaza hlasovania gen. PaedDr. Tibora Gašpara a druhého v poradí JUDr. Antona Blahu, CSc. Na základe Štatútu rozhodol vyhlásiť za laureátov z tretieho miesta (podľa počtu umiestení) JUDr. Andreja Danku a doc. Ing. Juraja Sipku, PhD. Rozhodol o udelení prestížneho ocenenia   Prominent ekonomiky 2014  Alfa Bio, s.r.o. , Banská Bystrica a jej konateľovi Ing. Jánovi Lunterovi a Roman restaurants, s.r.o. a jej rodinnej osobnosti Ľ. Romanovi so zreteľom na umiestenie v hlasovaní za laureátov na Zlatý biatec 2014. Druhého, resp. tretieho zahraničného laureáta Zlatého biatca za rok 2014 vyhlási na 104. riadnom zhromaždení v jarnom období roka 2015.

 

Výsledky

XII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší politik sveta
- World politician 2014


Počet hlasov cez internet : 4806
Počet hlasujúcich elektronicky a neverejne (tajne) v osobitnom hlasovaní osobností : 243, t.j. 81,27% z 299 oslovených
Spolu hlasov : 5049
Počet nominovaných : 12

Nominovaní a ich získané hlasy :

Víťaz Si Ťin-pching, prezident ČĽR, 1265, 36, celkove 1301, 2. Sergej V. Lavrov 1082, 15, celkove 1097, 3. Vladimir V. Putin 571, 39, celkove 610, 4. František, rímsky biskup a 262. pápež Katolíckej církvi 509, 66, celkove 575, 5. Barack H. Obama 407, 11, celkove 418, 6. Viktor Orbán 352, 32, celkove 384, 7. Ursula von der Leyen 168, 9, celkove 177, 8. Angela Merkel (ová) 128, 17, celkove 135, 9. Georg Soros 125, 6, celkove 131, 10. Andrej Babiš 94, 2, celkove 96, 11. Joachim Gauck 75, 9, celkove 84, 12. Joseph R. Biden, Jr. 30, 1, celkove 31


Výsledky

XV. ročník internetovej ankety BEST BANK

Počet hlasov cez internet : 3887
Počet hlasov v osobitnom elektronickom a neverejnom (tajnom! hlasovaní osobností : 204, t.j. 68,22% z počtu oslovených
Celkový počet hlasov : 4091
Počet nominovaných : 9

Nominovaní a získané hlasy

Víťaz Prvá stavebná sporiteľňa, 957, 11, spolu 968, 2. J&T banka 769, 103, spolu 872, 3. Slovenská sporiteľňa 802, 26, spolu 828, 4. Tatrabanka 658, 25, spolu 683, 5. VÚB 270, 20, spolu 290, 6. ČSOB 180,2, spolu 182, 7. ING Bank N.V. 132, 1, spolu 133, 8. UniCreditBank 67, 2, spolu 69, 9. Poštová banka 52, 9, spolu 61


Výsledky

VIII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR

Počet hlasov cez internet : 5153
Počet hlasov v elektronickom a  neverejnom osobitnom hlasovaní osobností : 226, t.j. 75,58% z počtu oslovených
Celkový počet hlasov : 5379
Počet nominovaných : 9

Nominovaní a získané hlasy

Víťaz R. Raši 1929, 89, spolu 2018, 2. E. Pfundtner (ová) 1964, 47, spolu 2011, 3. M. Beblavý 448, 21, spolu 469, 4. I. Švejna 223, 26, spolu 249, 5. R. Madej 216, 3, spolu 219, 6. I. Mikloš 195, 6, spolu 201, 7. B. Bugár 83, 7, spolu 90, 8. J. Vaľová 54, 25, spolu 79, 9. J. Hudacký 41, 2, spolu 43

 

Slávnostné vyhlásenie laureátov Zlatého biatca a víťazov ankiet World Politician, BEST BANK a Najsympatickejší poslanec NR SR sa uskutočnilo na 103. riadnom zhromaždení a celkove 246. podujatí združenia 18. marca 2015.Osvedčenie o udelení Zlatého biatca 2014 R. Procházkovi

PDF


Protokol
o elektronickom neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností spoločnosti
za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2013 od 21. 11. do 31. 12. 2013

Zlatý biatec 2013

Vydaných hlasovacích lístkov : 299
Nominácia sa skončili 20. 11. 2013.
Počet nominovaných : 15
Hlasovalo 195 respondentov, t.j. 65,2%.
1.195, 2. 186, 3.177.

2. J. Masarik 35x3, 25x2, 14x1, spolu : 169 b/74 um.
9. TV AV 7x3, 2x2, 20x1, spolu : 45/29
3. R. Bezák 37x3, 27x2, 2x1, spolu : 167/66
8. Liviano 4x3 12x2, 19x1, spolu : 55/35
5. H. Schwarczová 18x3, 22x2, 28x1, spolu : 126/68
4. J. Solovič 11x3, 46x2, 37x1, spolu : 162/94

7. K. Machačková 15x3, 6x2, 13x1, spolu : 70/34
1. Z. Černák 45x3, 28x2, 17x1, spolu : 208/90
6. M. Svitek 18x3, 11x2, 17x1, spolu : 93/46
10.English Club 3x3, 3x2, spolu : 15/6
11.A.Pivková 1x3, 1x2, 5x1, spolu : 10/7
12.P. Hagyari 1x2, 3x1, spolu : 5/4
13.M. Daňo 1x3, 1x1, spolu : 5/2
15 J. Šejirman 1x1, spolu : 1/1
14.J. Baránek 2x2, spolu : 2/2

V súlade so Štatútom vyhlási garant Zlatého biatca jeho nových laureátov na 99. riadnom zhromaždení 27. 3. 2014.
Novými laureátmi Zlatého biatca 1993-2013 sú : 1. Ing. Z. Černák (228), 2. prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. (229) a 3. Mons. R. Bezák (230).
Na základe Štatútu o udelení Zlatého biatca rozhodol garant o jeho udelení aj doc. J. Solovičovi (231), Ing. dr.h.c. H. Schwarczovej, PHD (234) a prof. Ing. M. Šikulovi, DrSc. (2011-12, č. 6).


Zlatý biatec 2013
Výročná prestížna cena združenia, udeľovaná od 1993. roka, na základe neverejnej (tajnej) voľby osobností hospodárstva a spoločnosti

K 1. októbru 2013 došlo garantovi Zlatého biatca celkove 40 nominačných návrhov. Na základe členského podnetu boli jednotlivé nominácie opätovne prekontrolované. Aktuálne prijatých je šestnásť nominácií.
 1. PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Lučenca
  Za snahu o rozvoj občianskej demokracie a výkon funkcie primátorky
  www.lucenec.sk, foto, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4, Dokument 5

 2. RNDr. Ján Baránek, konateľ a analytik, Polis Slovakia, s.r.o.
  Za dôveryhodnosť prieskumov verejnej mienky a ich podnetné komentovanie
  Profil

 3. JUDr. Pavel Hagyari, primátor Prešova
  Za primátorstvo v rokoch 2006 - 2013 a jeho výsledky
  foto, Dokument 2, www.presov.sk, Dokument 3, Dokument 4

 4. Reštaurácia Liviano v Bratislave
  Za gastronomickú exceletnosť s prihliadnutím na osobnostné kvality obsluhujúceho personálu
  www.liviano.sk, logo, Dokument 1

 5. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka Prievidze
  Za snahu o rozvoj občianskej demokracie a výkon funkcie primátorky
  www.prievidza.sk, foto, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 6. Ján Šejirman, starosta obce Krivany, okres Sabinov
  Za vytrvalú úsilie chrániť a obnovovať prírodné a kultúrne dedičstvo obce i regiónu
  Dokument 1, Dokument 2, www.krivany.sk

 7. Martin Daňo, občiansky aktivista
  Za založenie a pôsobenie združenia GINN (Globálna investigatívna spravodajská sieť)
  www.ginn.pro, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 8. Róbert Bezák, t.č. emeritný arcibiskup
  Za snahu o novú kvalitu duchovného života a komunikáciu s verejnosťou

 9. Ing. Zoltán Černák, konateľ, Poľno SME, s.r.o., Palárikovo
  Za výsledky poľnohospodárskej činnosti
  Dokument 1, Dokument 2, www.polnosme.sk

 10. English Club, s.r.o.
  Za kvalitatívne novú komunikáciu v anglickom jazyku
  www.thinkenglish.sk, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 11. prof. Miroslav Svítek, dekan Dopravnej fakulty ČVUT, Praha, ČR
  Za knihu "Víc než součet částí", podtitul "Systémový pohled na proces poznání", Academia 2013, Praha, ČR.
  Dokument 1, Dokument 2

 12. TV-AV Elektronic, s.r.o., Žilina a jej konatelia Ing. Ľubomír Decký a Marián Greschner
  Za 20-ročné živnostenské podnikanie a jeho príkladnosť
  www.tvav.sk, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 13. Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK v Bratislave
  Za vedecké, výskumné a aplikačné výsledky a za pedagogickú činnosť
  Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 14. Pantei, s.r.o., Prešov
  Za trvale príkladné stravovacie a ubytovacie služby v Trattoria Penzión Grillhouse
  www.penziontrattoria.sk

 15. Ján Solovič, dramatik
  Za príkladný vzťah k národu vyjadrený v celoživotnom dramatickom diele.
  Dokument 1

 16. Ing. Heidy Schwarczová, PHD, rektorka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
  Za založenie a stály rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy a za prezentáciu slovenskej štátnosti a vysokého školstva v štyridsiatich štátoch sveta.
  www.sevs.sk, Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

Nominácia je zablokovaná od 22. októbra na základe rozhodnutia garanta výročnej ceny Zlatý biatec. Nominovaný neposkytol požadované informácie v dohovorenom termíne

Zlatý biatec 2013 za líderstvo v zahraničí

1. Dr. Rongxiang Xu, vedúca osobnosť MEBO Int., Ltd, Los Angelos, USA - Za patentované riešenie regenerácie poškodených telových orgánov in situ.

Zlatý biatec 2013 bol udelený dr. Rongxiang Xu 14. mája 2013. Prevezme si ho od predstaviteľov združenia v Los Angelos v rámci telemostu počas 97. riadneho zhromaždenia a celkove 237. mítingu 24. oktobra 2013.

2. J&T Group a jej prezident Jozef Tkáč (Česká republika, Slovenská republika a Ruská federácia) - Za inšpirujúce výsledky investičnej činnosti a projektové financovanie, za firemnú kultúru a filantrópiu na prospech zdravotne postihnutých ľudí

Prezident J&T Group Jozef Tkáč si prevzal Zlatý biatec za rok 2013 na 97. riadnom zhromaždení združenia NEF Hospodársky klub počas telemostu s Rong Xiang Xu-om na trase Bratislava - Los Angeles 24. októbra 2013.


Nominácie pokračujú do 20. novembra 2013.


Výsledky hlasovania o prestížny Zlatý biatec, Prominent ekonomiky, ako aj internetových ankiet X. ročníka World Politician, XIII. ročníka Best Bank, VII. ročníka Najsympatickejší poslanec NR SR a VI. ročníka Najsympatickejší člen vlády SR za 2012. rok.

V protokole tradične neverejného hlasovania 299 slovenských osobností sa o.i. uvádza:

Zlatý biatec, výročná cena, založená v 1993. roku, 13 nominovaných, hlasovalo neverejne 248 z 299 osobností, t.j. 82,9%.
Za laureátov Zlatého biatca boli slávnostne vyhlásení : 1.
MA Monika Gullerová, PHD, molekulárna biologička a vedecká pracovníčka Oxfordskej univerzity, za výsledky v oblasti génovej expresie a za prínos k dobrému menu SR, 177 bodov/81 umiestení, 2.-3. prof. Ing. Fedor Malík, DrSc, enológ, pedagóg a spisovateľ, za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a výnimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve, 14/75, a Ing. Ľuboš Lopatka, PHD, za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011 a za príkladnosť manažérskej kultúry, 140/69. Ďaľšie poradie : 4. I. Radičová, 5. M. Lajčák, 6. J. Tkáč ...
V súlade so Štatútom vyhlásil správca za laureáta Zlatého biatca za rok 2012 Ing. Štefana Mája, podpredsedu predstavenstva Slovenskej sporiteľne, za osobný prínos k rozvoju sporiteľníctva a bankovej kultúry v SR.
Správca oznámil, že druhým laureátom Zlatého biatca za rok 2012 pre zahraničnú osobnosť sa stal republikánsky politik USA Ronald Ernest "Ron" Paul. Prvým laureátom sa stal Johannes Androsch, bývalý rakúsky vicekancelár a minister financií, ktorý si Zlatý biatec prevzal osobne na 94. zhromaždení združenia v Bratislave 13. decembra 2012. Celkový počet domácich laureátov od 1993. roka 164 osobností a firiem zo SR a od 1994. roka 62 osobností zo zahraničia k 14. marcu 2013.

Správca slávnostne vyhlásil na podnet členov združenia a z verejnosti za nových laureátov ocenenia Prominent ekonomiky, ktoré bolo založené v 1995. roku :
1. prof. Michaila V. Kurikova (Ukrajina), Ladislava Jurecu a Františka Pancuráka za KALYXX s Vitalturbínkou, ktorá zlepšuje bioenergoinformačnú kvalitu pitnej vody, 2. Ing. Petra Čatloša, PHD a Ing. Adriána Mišíka za kvalitu strojárskej výroby Compel Rail, a.s. Martin s prihliadnutím na doterajšiu realizáciu 16 vákuových nakladačov Compelvac 500 RD, a 3. Ing. Jozefa Tkáča, predsedu predstavenstva, J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne v bankovníctve a podnikateľskú kreativitu s flexibilnosťou.

X. ročník internetovej ankety World Politician (21. 3. - 31. 12. 2012)
Internet : 4330 hlasov, 9 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie členov združenia a osobností : 240 hlasov, spolu : 4570 hlasov
Celkový víťaz :
Vladimir V. Putin, premiér a neskôr prezident RF, 1187 hlasov , 2. Mitt Romney, republikánsky politik USA, 1058, 3. Dalajláma, tibetský duchovný, 908. Ďaľšie poradie : 4. A. Merkelová, nemecká kancelárka, 5. V. Klaus, český prezident, 6. R. C. Delgado, prezident Ekvádorskej republiky...
V doterajších desiatich ročníkoch V. V. Putin zvíťazil po piatykrát. Osvedčenie o víťazstve a k nemu patriaca jedna z dvoch pamätných strieborných medailí k 20. výročiu združenia bude odovzdaná neskôr.

XIII. ročník internetovej ankety BEST BANK (21.3.-31.12.2012)
Internet : 2631 hlasov, 10 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 244 hlasov, spolu : 2875 hlasov
Celkový víťaz :
Prvá stavebná sporiteľňa, 688 hlasov, 2. Slovenská sporiteľňa, 637, 3. J&T banka, 537

VI. ročník internej ankety Najsympatickejší člen vlády SR (21.3. - 31.12. 2012)
Internet : 2280 hlasov, 7 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 239 hlasov, spolu : 2519 hlasov
Celkový víťaz :
Robert Fico, predseda vlády, 936 hlasov, 2. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 928, 3. Robert Kaliňák, podpredseda vlády, minister vnútra, 232. Ďaľšie poradie : 4. D. Čaplovič, 5. Z. Zvolenská, 6. P. Kažimír ...

VII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR (21.3. - 31.12.2012)
Internet : 4463 hlasov, 12 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 227, spolu : 4690 hlasov
Celkový víťaz :
Lea Grečková, SMER-SD, 1221 hlasov, 2. Radoslav Procházka, pôvodne KDH, 762, 3. Lucia Nicholsonová, SaS, 760. Ďaľšie poradie : 4. I. Matovič, 5. A. Hlina, 6. P. Frešo ...
Osvedčenie o víťazstve si prevzala poslankyňa NR SR Lea Grečková.Nominácie na Zlatý biatec 2012

V súlade so Štatútom, spoluiniciátor a garant výročnej ceny Zlatý biatec od 1993. roka, správca združenia zverejňuje navrhnutých na nomináciu k 10. októbru 2012 :
 1. Jan Kukal, kultúrny činiteľ a autor výstavy slovenských, českých a španielskych kubistov Pocta Picassovi, Bratislava, marec-apríl 2012
  Za jedinečné počiny v národnej kultúre
  Nominácia bola prijatá 10. mája 2012.

 2. Ing. Vladimír Bajan, dlhoročný zastupiteľ - poslanec občanov na úrovni SR, VÚC, Bratislavy a jej MČ Petržalka, starosta Mestskej časti Bratislava - Petržalka
  Za praktickú podporu myšlienok občianskej spoločnosti
  Nominácia bola prijatá 16. mája 2012.

 3. Ing. Jozef Tkáč, spolumajiteľ a CEO J&T Finance Group
  Za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne v bankovníctve, a podnikateľskú kreativitu s flexibilnosťou
  Nominácia bola prijatá 24. augusta 2012.

 4. Ing. Cyril Fogaš, podnikateľ a investor v energetike, v strojárstve a v leteckej doprave
  Za podnikateľské výsledky v energetike a v strojárstve

 5. prof. Ing. Fedor Malik, DrSc., enológ, pedagóg, chemik a spiasovateľ, konateľ Fedor Malík&syn, s.r.o., Modra
  Za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a výnimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve
  Nominácia bola prijatá 21. júna 2012.

 6. Ing. Ľuboš Lopatka, PHD, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011
  Nominácia bola prijatá 25. júna 2012.

 7. MA Monika Gullerová, PHD, molekulárna biologička, vedecká pracovníčka Oxfordskej univerzity
  Za výsledky v oblasti génovej expresie a za prínos k dobrému menu Slovenskej republiky
  Nominácia bola prijatá 23. júla 2012.

 8. Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporitelňa, a.s., Bratislava
  Za rozvoj stavebného sporiteľníctva v Slovenskej republike
  Nominácia bola prijatá 20. júla 2012.

 9. prof. PhDr. Iveta Radičová, PHD, sociologička, predsedníčka vlády SR v rokoch 2010-2012
  Za snahu o pokračovanie procesu celoeurópskej integrácie, osobitne pozitívneho myslenia verejnosti, a o zabezpečenie celkovej stability Európskej únie
  Nominácia bola prijatá 21. augusta 2012.

 10. BUBO travel agency, Bratislava a jej riaditeľ MUDr. Ľuboš Fellner
  Za kvalitu služieb, za zbližovanie a spoznávanie sa národov a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí
  Nominácia bola prijatá 30. augusta 2012.

 11. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR, minister zahraničných vecí SR
  Za diplomatickú službu a za snahy o novú kvalitu vzťahov medzi európskymi národmi
  Nominácia bola prijatá 31. augusta 2012.

 12. Immocap Group, a.s., Bratislava
  Za realitnú a developerskú činnosť so zreteľom na vytvorenie polyfunkčného komplexu Central v Bratislave
  Nominácia bola prijatá 4. októbra 2012.

 13. doc. Ing. Juraj Sipko, PHD, MBA.
  Za vedecko-výskumnú činnosť so zreteľom na analýzy procesov vo svetovom hospodárstve a financiách
  Nominácia bola prijatá 9. októbra 2012.

 14. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
  Za identifikáciu príčin globálnej krízy
  Nominácia bola prijatá 5. novembra 2012


Nominácie pokračujú do 20. novembra 2012. Aktuálny zoznam nominovaných bude zverejnený naposledy 20. novembra 2012.


Nominácie na Zlatý biatec 2012

V súlade so Štatútom, spoluiniciátor a garant výročnej ceny Zlatý biatec od 1993. roka, správca združenia zverejňuje prijaté nominácie k 23. júlu 2012 :
 1. Jan Kukal, kultúrny činiteľ a autor výstavy slovenských, českých a španielskych kubistov Pocta Picassovi, Bratislava, marec-apríl 2012
  Za jedinečné počiny v národnej kultúre
  Nominácia bola prijatá 10. mája 2012.

 2. Ing. Vladimír Bajan, dlhoročný zastupiteľ - poslanec občanov na úrovni SR, VÚC, Bratislavy a jej MČ Petržalka, starosta Mestskej časti Bratislava - Petržalka
  Za praktickú podporu myšlienok občianskej spoločnosti
  Nominácia bola prijatá 16. mája 2012.

 3. Ing. Jozef Tkáč, spolumajiteľ a CEO J&T Finance Group
  Za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne v bankovníctve, a podnikateľskú kreativitu s flexibilnosťou

 4. Ing. Cyril Fogaš, podnikateľ a investor v energetike, v strojárstve a v leteckej doprave
  Za podnikateľské výsledky v energetike a v strojárstve

 5. prof. Ing. Fedor Malik, DrSc., enológ, pedagóg, chemik a spiasovateľ, konateľ Fedor Malík&syn, s.r.o., Modra
  Za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a výnimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve
  Nominácia bola prijatá 21. júna 2012.

 6. Ing. Ľuboš Lopatka, PHD, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011
  Nominácia bola prijatá 25. júna 2012.

 7. MA Monika Gullerová, PHD, molekulárna biologička, vedecká pracovníčka Oxfordskej univerzity
  Za výsledky v oblasti génovej expresie a za prínos k dobrému menu Slovenskej republiky
  Nominácia bola prijatá 23. júla 2012.

 8. Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporitelňa, a.s., Bratislava
  Za rozvoj stavebného sporiteľníctva v Slovenskej republike
  Nominácia bola prijatá 20. júla 2012.


Nominácie pokračujú do 20. novembra 2012. Aktuálny zoznam nominovaných bude zverejnený k 31. augustu 2012.


Nominácie na Zlatý biatec 2012

V súlade so Štatútom, spoluiniciátor a garant výročnej ceny Zlatý biatec od 1993. roka, správca združenia zverejňuje prijaté nominácie k 17. 6. 2012 :
 1. Jan Kukal, kultúrny činiteľ a autor výstavy slovenských, českých a španielskych kubistov Pocta Picassovi, Bratislava, marec-apríl 2012
  Za jedinečné počiny v národnej kultúre
  Nominácia bola prijatá 10. mája 2012.

 2. Ing. Vladimír Bajan, dlhoročný zastupiteľ - poslanec občanov na úrovni SR, VÚC, Bratislavy a jej MČ Petržalka, starosta Mestskej časti Bratislava - Petržalka
  Za praktickú podporu myšlienok občianskej spoločnosti
  Nominácia bola prijatá 16. mája 2012.

 3. Ing. Jozef Tkáč, spolumajiteľ a CEO J&T Finance Group
  Za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne v bankovníctve, a podnikateľskú kreativitu s flexibilnosťou

 4. Ing. Cyril Fogaš, podnikateľ a investor v energetike, v strojárstve a v leteckej doprave
  Za podnikateľské výsledky v energetike a v strojárstve

 5. prof. Ing. Fedor Malik, DrSc., enológ, pedagóg, chemik a spiasovateľ, konateľ Fedor Malík&syn, s.r.o., Modra
  Za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a výnimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve
  Nominácia bola prijatá 21. júna 2012.

 6. Ing. Ľuboš Lopatka, PHD, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011
  Nominácia bola prijatá 25. júna 2012.

Nominácie pokračujú do 20. novembra 2012. Aktuálny zoznam nominovaných bude zverejnený k 31. augustu 2012.

222. laureát Zlatého biatca

Podľa článku VIII. Štatútu výročnej ceny Zlatý biatec z 10. apríla 2006 bol vyhlásený za laureáta Zlatého biatca za rok 2011 RSDr. Ján Šály. Stalo sa tak na základe jeho mnohoročnej spoluúčasti na tvorbe programu jednotlivých zhromaždení, za makroekonomické analýzy a prognózy vývoja v rezortoch Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Zlatý biatec 2011 mu odovzdal v posledný marcový deň správca združenia P. Kasalovský.


Výsledky
Výročná cena Zlatý biatec za rok 2011, založená v roku 1993,

Zlatý biatec

Hlasovanie 299 osobností od 21. 11. do 23. 12. 2011
Počet hlasujúcich : 248
Z toho členov združenia : 187

1. Národný onkologický ústav, 39x5, 28x3, 13x1, 292/80, 2. doc. Ing. P. Stanek, PHD, 24x5, 27x3,20x1, 221/71, 3. KPMG Slovensko, s.r.o., 8x5, 7x3, 9x1, 70/24, 4. Ing. R. Baumgartner, konateľ ARB Slovakia, s.r.o., 16x5, 6x3, 14x1, 112/36, 5. Zs. Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 8x5, 22x3, 8x1, 114/38, 6. Eset, s.r.o, 28x5, 14x3, 26x1, 208/68, 7. Ing. M. Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV, a.s., Humenné, 26x5, 22x3, 38x1 234/86, 8. prof. MUDr. J. Breza, DrSc., 23x5, 39x3, 7x1, 239/69, 9. Ing. S. Eliáš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s., 2x5, 2x3, 3x1. 19/7, 10. J. Dvonč, primátor Nitry, 8x5, 15x3, 14x1, 99/37, 11. doc. JUDr. R. Procházka, PHD, J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR, 1x5, 14x3, 12x1, 59/27, 12. Ing. arch. J. Jančina 6x5, 1x3, 33/7, 13. Ing. A. Beljajev, predseda predstavenstva, Tatravagónka, a.s., Poprad, 4x5, 8x3, 7x1, 51/19, 14. prof. JUDr. J. Ivor, DrSc., dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, 31x5, 22x3, 25x1, 246/78, 15. JUDr. O. Világi, predseda predstavenstva, Slovnaft, a.s., 22x5, 19x3, 29x1, 196/70, 16. Ing. I. Trančík, generálny riaditeľ, I-TRAN, s.r.o., Turzovka, 1x3, 10x1, 13/11, 17. Ing. I. Mikloš, minister financií SR 1x5, 5/1

V súlade so Štatútom na základe výsledkov hlasovania budú za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec vyhlásení traja nominovaní s najvyšším počtom bodov :
1. Národný onkologický ústav, 2. gen. prof. J. Ivor, DrSc., 3. prof. MUDr. J. Breza, DrSc.

Rozhodnutím správcu a garanta sa laureátom výročnej ceny Zlatý biatec stane aj v poradí štvrtý s najvyšším počtom hlasov :
4. Ing. M. MňahončákZlatý biatec: A. Merkelovej, J. D. Wolfensohnovi a V. I. Jakuninovi

Bratislava 23. januára (TASR-OTS) - Výročná cena združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec bola založená v roku 1993. Odvtedy ju získalo aj 56 osobností zo sveta, o. i. prezident World Economic Forum prof. K. Schwab, slovinsky prezident M. Kučan, predseda Európskej komisie J Santer, ekonóm J. Sachs, politológ J. Naisbitt, český premiér V. Klaus, podnikateľ a konštruktér F. Piech, poľský prezident A. Kvasniewski, ruský prezident V. Putin, francúzsky prezident J. Chirac, nositeľ Nobelovej ceny mieru M. Yunus a český sociológ J. Keller. V uplynulom 2011. roku bolo 7 kandidátov zo zahraničia na Zlatý biatec. Na základe podnetov členstva a verejnosti boli udelené tri Zlaté biatce.
Za neúnavnú snahu o trvácnosť Európskej únie, o pevnosť eurozóny a o pokračovanie celoeurópskej integrácie sa laureátkou stala Angela Merkelová, kancelárka Nemeckej spolkovej republiky. Za myšlienkový prínos k riešeniam globálnych priorít a príkladné manažérstvo sa tejto pocty dostalo sirovi Jamesovi D. Wolfensohnovi, zakladateľovi a CEO Wolfensohn & Company a prezidentovi Svetovej banky v období rokov 1995-2005. Tretím laureátom Zlatého biatca sa stal prezident Ruských železníc Vladimir I. Jakunin za plány rozvoja železničného spojenia Ruskej federácie so štátmi Európskej únie, osobitne za myšlienku predĺženia širokorozchodnej trate v Slovenskej republike na hranicu s Rakúskom.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie nových zahraničných a piatich domácich laureátov Zlatého biatca za rok 2011 sa uskutoční 15. marca 2012 na 91. riadnom zhromaždení a celkove 229. podujatí združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub.Nominácie na Zlatý biatec 2011 k 14. 11. 2011

V období od 21. marca do 14. novembra 2011 došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 36 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, prijal sedemnásť nominácií k 14. 11. 2011. Nominačný proces sa skončí 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za výsledky 5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu o posilňovanie občianskej demokracie
 12. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej funkcie
 13. Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina, s.r.o. Za architektonickú a podnikateľskú invenčnosť
 14. Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva, Tatravagónka, a.s., Poprad   Za konsolidáciu a následný rozvoj firmy a vysokú kvalitu produkcie
 15. Gen. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., dekan Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Za tvorbu, organizáciu a riadenie PF Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 16. JUDr. Oszkár Világi, podnikateľ Za podnikateľské a spoločenské aktivity
 17. Ing. Ivan Trančík, konateľ a generálny riaditeľ, I. TRAN., s.r.o., Turzovka Za kvalitu textilnej produkcie a exportné výsledky v období 2010-2011

Šiesti zo zahraničia

Od 1993. roka sa udeľuje na základe tajnej voľby výročná cena združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec. Osobnosti a organizácie zo SR získali túto poctu 155-krát a zo zahraničia je päťdesiatpäť laureátov. Toto ocenenie je za výnimočné podnikateľské a humanizujúce počiny a za zásluhy o dobré vzťahy medzi národmi. V období od marca do októbra bolo navrhnutých na nomináciu na Zlatý biatec za rok 2011 šesť osobností zo zahraničia : D. Tusk, poľský predseda vlády, V. Orbán, maďarský predseda vlády, marocký kráľ Mohamed VI., bývalý prezident Svetovej banky J. D. Wolfensohn, Šejk Mohammed, predseda vlády Emirátu Dubai a viceprezident SAE a V. I. Jakunin, prezident Ruských železníc. Návrhy na nominácie sa prijímajú do 20. novembra.


Nominácie na Zlatý biatec 2011 k 19. 10. 2011

V období od 21. marca do 10. októbra 2011 došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 34 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal šestnásť nominácií k 18. 10. 2011. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za výsledky 5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu o posilňovanie občianskej demokracie
 12. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej funkcie
 13. Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina, s.r.o. Za architektonickú a podnikateľskú invenčnosť
 14. Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva, Tatravagónka, a.s., Poprad   Za konsolidáciu a následný rozvoj firmy a vysokú kvalitu produkcie
 15. Gen. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., dekan Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Za tvorbu, organizáciu a riadenie PF Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 16. JUDr. Oszkár Világi, podnikateľ Za podnikateľské a spoločenské aktivity

Nominácie na Zlatý biatec 2011 k 3. 10. 2011

V období od 21. marca do 30. septembra 2011 došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 33 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal štrnásť nominácií k 3. 10. 2011. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za výsledky 5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu o posilňovanie občianskej demokracie
 12. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej funkcie
 13. Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina, s.r.o. Za architektonickú a podnikateľskú invenčnosť
 14. Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva, Tatravagónka, a.s., Poprad   Za konsolidáciu a následný rozvoj firmy a vysokú kvalitu produkcie

Nominácie na Zlatý biatec 2011 k 24. 8. 2011

V období od 21. marca do 24. augusta 2011 došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 29 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal dvanásť nominácií. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za výsledky 5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu o posilňovanie občianskej demokracie
 12. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej funkcie
 13. Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina, s.r.o. Za architektonickú a podnikateľskú invenčnosť

Nominácie na Zlatý biatec 2011 k 19. 8. 2011

V období od 21. marca do 19. augusta 2011 došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 29 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal dvanásť nominácií. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za výsledky 5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu o posilňovanie občianskej demokracie
 12. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej funkciePiati zo zahraničia

Od 1993. roka sa udeľuje na základe tajnej voľby výročná cena združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec. Osobnosti a organizácie zo SR získali túto poctu 155-krát a zo zahraničia je päťdesiatpäť laureátov. Toto ocenenie je za výnimočné podnikateľské a humanizujúce počiny a za zásluhy o dobré vzťahy medzi národmi. V období od marca do júla bolo navrhnutých na nomináciu na Zlatý biatec za rok 2011 päť osobností zo zahraničia: D. Tusk, poľský predseda vlády, V. Orbán, maďarský predseda vlády, marocký kráľ Mohamed VI., bývalý prezident Svetovej banky J. D. Wolfensohn a Šejk Mohammed, predseda vlády Emirátu Dubai a viceprezident SAE. Návrhy na nominácie sa prijímajú do 20. novembra.Nominácie na Zlatý biatec 2011

V období od 21. marca do 19. júna došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 28 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal jedenásť nominácií. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva
 11. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Za snahu o posilňovanie občianskej demokracieNominácie na Zlatý biatec 2011

V období od 21. marca do 31. mája došlo správcovi združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 24 návrhov na nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant tejto prestížnej ceny, udeľovanej od 1993. roka, zatiaľ prijal desať nominácií. Nominačný proces pokračuje až do 20. novembra t.r.
 1. Národný onkologický ústav v Bratislave Za organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti a príkladný vzťah k pacientom
 2. Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm Za makroekonomické analýzy a prognózy
 3. Klaudia Valušková, konateľka, AUTO Valušek, s.r.o. Za podnikateľské výsledky a osobitne za realizáciu projektu AV Mobilita
 4. KPMG Slovensko, s.r.o. Za ekonomické poradenstvo
 5. Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. Za podnikateľské výsledky a kvalitu bytových objektov
 6. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej výroby potravín a o lepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci EÚ
 7. ESET, spol. s r.o. Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za tvorbu proaktívnych bezpečnostných riešení
 8. Ing. Milan Mňahončák, generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti v zahraničí
 9. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. Dérera Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR
 10. Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s. Za podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctvaTradičné ankety v roku 2011

Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v 1993. roku, organizuje v roku 2011

Zlatý biatec 2011, výročná cena založená v roku 1993, IX. ročník internetovej a klubovej ankety World Politician a XII. ročník internetovej a klubovej ankety Best Bank


Hlavní partneri

Prvá stavebná sporitelňa, a.s., Bratislava, Polleo Partners, s.r.o., Bratislava, UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,
CK Hydrotour

Partneri

Lázně Luhačovice, a.s., Česká republika, Corinex, a.s., Bratislava,
Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava, Považská cementáreň, a.s., Ladce


Garant internetových ankiet združenia NEF Hospodársky klub vyhlasuje v súlade s ich štatútmi z 1998. roka nominačné obdobie od 21. marca 2011 do 20. novembra 2011. Hlasovanie v internetových anketách Najsympatickejší politik sveta - World Politician 2011 a BEST BANK 2011 na www.hospodarskyklub.sk sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie. V ankete Zlatý biatec 2011 bude neverejne hlasovať 299 členov združenia a ďaľšie osobnosti hospodárstva a spoločnosti v období 10. december - 23. december 2011.

Zlatý biatec 2011

Právo nominovať majú čestní a riadni členovia združenia, doterajší laureáti klubových ocenení a víťazi klubových ankiet, starostovia a primátori, zväzy a asociácie podnikateľov. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu, resp. funkciu, charakteristiku jedinečného podnikateľského výkonu, alebo výsledku. Nominačný návrh sa nezverejňuje. Nomináciu prijíma výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec po komunikácii s navrhovaným a jeho súhlase s nomináciou.

World Politician 2011

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, funkciu a charakteristiku jeho spoločenskej a politickej činnosti v medzinárodnom, resp. regionálnom meradle, alebo v domovskom štáte. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.

BEST BANK 2011

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať presný názov finančnej, resp. bankovej inštitúcie pôsobiacej v SR. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.


Výsledky hlasovania členov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a ďaľších osobností Slovenskej republiky o výročnej cene Zlatý biatec 2010, založenej v 1993. roku

V súlade so Štatútom sa proces nominácií začal 1. apríla a skončil sa 20. novembra. Celkove došlo 25 návrhov na nomináciu, z ktorých bolo jedenásť prijatých. Tradičného osobitného neverejného hlasovania sa elektronicky zúčastnilo 226 z 299, t.j. 75, 6 % členov klubu a ďaľších oslovených osobností v období od 6. decembra do 23. decembra 2010.
Prví traja s najvyšším počtom získaných bodov budú vyhlásení na 87. riadnom zhromaždení - celkove 224. podujatí a na prvom v 19. roku jestvovania združenia NEF Hospodársky klub 3. marca 2011 za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec 2010 :

1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava, počet bodov : 352, počet hlasov : 92
2. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., vedúca osobnosť slovenského zdravotníckeho Tropic team (u), 337, 108
3.-4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava, 240, 86
Tomislav Jurík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, UNIPHARMA Prievidza, 240, 71
Na základe Štatútu výročnej ceny Zlatý biatec jej garant rozhodol o udelení ďaľším dvom osobnostiam v poradí :
5. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, s.r.o., Košice, 221, 61
6. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik a publicista, 149, 37
Ďaľšie poradie :
7. mim. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD, prezident SLK, 139, 61
8.Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB, a.s., Bratislava 134, 54
9. prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice, 117, 53
10. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, 83, 27
11. BOST SK, a.s. a jej generálny riaditeľ Vladimír Bielik, 78, 42


Zlatý biatec pre zahraničnú osobnosť :
V súlade so Štatútom garant prestížnej ceny Zlatý biatec rozhodol 16. decembra 2010 o jej udelení českému sociológovi, pedagógovi, enviromentalistovi a spisovateľovi prof. PhDr. Janovi Kellerovi, CSc. z Ostravskej univerzity za knihu Tři sociální světy (Sociální struktura postindustriální společnosti), SLON, 2010.
O udelení výročnej ceny Zlatý biatec 2010 jednej z ďaľších troch nominovaných osobností, resp. inštitúcií zo zahraničia garant nerozhodol.

Slávnostný akt vyhlásenia nových laureátov Zlatého biatca sa uskutoční na 87. riadnom zhromaždení a celkove 224. mítingu združenia NEF Hospodársky klub vo štvrtok 3. marca o 14. h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Bratislava, 28. februára 2011Hlasovací lístok Zlatý biatec 2010, World Politician 2010 a BEST BANK 2010 členov združenia NEF Hospodársky klub a ďaľších osobností SRZLATÝ BIATEC 2010

Nominácie sa začali 1. apríla a skončili sa 20. novembra 2010. Celkove došlo 25 návrhov na nomináciu, z ktorých bolo jedenásť prijatých. Tradičného osobitného neverejného hlasovania sa elektronicky zúčastnilo 226 z 299, t.j. 75,6 % členov klubu a ďaľších oslovených osobností v období od 6. decembra do 23. decembra 2010.
Prví traja s najvyšším počtom získaných bodov budú vyhlásení za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec a na základe Štatútu ďalší traja spomedzi nominovaných. Ocenených bude celkove 157. Garant rozhodol aj o udelení Zlatého biatca jednej zo štyroch navrhnutých zahraničných osobností. Pred dvoma rokmi sa tejto pocty dostalo M. Yunusovi, nositeľovi Nobelovej ceny za mier, a laureát za vlaňajšok bude v poradí už 55-tym od 1994. roka.
Slávnostný akt odovzdania výročných cien sa uskutoční v prvých dňoch marca 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 8, 20. november 2010)

V období od 1. apríla do 20. novembra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 25 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo jedenásť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
 10. m. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD, prezident Slovenskej lekárskej komory
 11. BOST SK, a.s., Trenčín a jeho generálny riaditeľ Vladimír Bielik
Zo zahraničia bolo navrhnutých 5 osobností na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené po neverejnom hlasovaní 299 osobností hospodárstva a spoločnosti v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 7, 30. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 30. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 24 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo desať prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
 10. m. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD, prezident Slovenskej lekárskej komory
Zo zahraničia boli navrhnuté štyri osobnosti na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 6, 29. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 29. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 22 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo deväť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
Zo zahraničia boli navrhnuté štyri osobnosti na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 5, 20. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 19. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove sedemnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo osem prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 4, 7. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 6. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove šestnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo šesť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 3, 14. 9. 2010)

V období od 1. apríla do 14. septembra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove štrnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo päť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
Zlatý biatec je výročnou cenou združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, predtým Nadácia HNclub, od 1993. roka. Domácim firmám a osobnostiam sa udeľuje sa na základe neverejného hlasovania členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti.
Do februára 2010. roka bol Zlatý biatec udelený 207-krát, z toho 60-krát do zahraničia. Za rok 2008 sa stal posledným laureátom Zlatého biatca zo zahraničia M. Yunus, nositeľ Nobelovej ceny mieru, finančník a jedinečná osobnosť hospodárstva a spoločnosti Bangladéša.
Podrobnejšie informácie o výročnej cene Zlatý biatec sú na www.hospodarskyklub.sk. Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.

Prijaté nominácie na udelenie výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2010
(Správa č. 2)

V období od 1. apríla do 8. júla 2010 dostal správca združenia jedenásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov boli štyri prijaté. Nominovanými Zlatý biatec 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.

Prijaté nominácie na udelenie výročnej ceny Zlatý biatec
za rok 2010

V období od 1. apríla do 28. júna 2010 dostal správca združenia deväť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov boli tri prijaté. Nominovanými Zlatý biatec 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.Päť nových laureátov prestížnej ceny Zlatý biatec 2009

Na 2. časti XI. valného zhromaždenia a celkove 217. podujatia 17-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v piatok 26. februára v Pálffyho paláci v Bratislave budú slávnostne vyhlásení noví laureáti prestížnej ceny Zlatý biatec za rok 2010. Zlatý biatec bol založený v 1993. roku a udeľuje sa domácim a zahraničným osobnostiam hospodárstva a spoločnosti. Vlani bol ocenený Zlatým biatecom nositeľ Nobelovej ceny za mier a finančník M. Yunus z Bangladéšskej republiky.
Tohtoroční laureáti zo SR budú vyhlásení tradične na základe výsledku tajnej voľby 307 členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti. Celkove došlo 29 návrhov na nomáciu a z nich bolo prijatých jedenásť.
Víťazom sa stal generálny riaditeľ CK Hydrotour M. Milko. Získal 27,5% všetkých hlasov. Nominovaný bol za prínos pre rozvoj cestovného ruchu. Za kvalitu riadenia a celkový rozvoj firmy bol nominovaný generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s., Ladce Anton Barcík. So ziskom 17,5 % všetkých hlasov sa umiestnil na druhej pozícii. Za vytrvalú snahu o novú kvalitu medziľudských vzťahov a jedinečný vklad do slovenskej kultúry a so ziskom 13,5 % všetkých hlasov sa na tretej pozícii umiestnil scernárista, spisovateľ a cestovateľ Boris Filan. Gregor Martin Papucsek, slobodný novinár a dlhoročný spravodajca Čs. a Slovenského rozhlasu v Maďarskej republike bol nominovaný za jedinečnú novinársku prácu na prospech dobrých vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi. Získal 10,6% všetkých hlasov a celkove 4. miesto. Konateľ Kávomaty, s.r.o., Kežmarok Peter Grondžák bol nominovaný za manažérske výsledky rozvoj firmy v rokoch 1997 - 2009 a so ziskom 8% všetkých hlasov sa umiestnil na piatej pozícii.

(Osobitná tlačová správa pre TASR z 21. februára 2010.)Nominovaní na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2009

Vladimír Valovič, šéfdirigent, Orchester Gustáva Broma
Za osobný prínos k rozvoju populárnej hudby a národnej kultúry

AUCAFE, talianska reštaurácia, Tyršovo nábrežie, Bratislava a jej manažér Ivan Kubíček
Za kvalitu reštauračných a osobitne kaviarenských služieb

Generálny riaditeľ CK Hydrotour Mikuláš Milko
Za prínos pre rozvoj cestovného ruchu

Pavol Demeš, riaditeľ The German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a východnú Európu
Za rozvoj mimovládneho sektora a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

Peter Grondžák, konateľ, Kávomaty, s.r.o., Kežmarok
Za manažérske výsledky v rokoch 1997-2009

Gregor Martin Papucsek, slobodný novinár a dlhoročný spravodajstva Čs. a Slovenského rozhlasu v Maďarskej republike
Za jedinečnú novinársku prácu na prospech vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava a predseda jej predstavenstva Ing. Igor Choma
Za realizáciu tretieho diaľničného prúdu na D 1 Bratislava-Trnava- Bratislava v roku 2009

Golf International, s.r.o., Veľká Lomnica a jej prezident Ing. Jiří Hruška
Za golfový rezort Black Stork

Ing. Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s., Ladce
Za kvalitu riadenia a celkový rozvoj a stabilitu firmy

Boris Filan, scenárista, spisovateľ a cestovateľ
Za vytrvalú snahu o novú kvalitu medziľudských vzťahov a jedinečný vklad do slovenskej kultúry

UNION poisťovňa, a.s., Bratislava Za korektnú komunikáciu s klientami a s verejnosťou


Počet nominovaných : 11

Celkový počet návrhov na nomináciu : 29

Termín neverejného hlasovania členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti : 1. december - 23. 12. 2009

Celkový počet pozvaných na hlasovanie : 307


Slávnostné vyhlásenie laureátov Zlatého biatca 2009 sa uskutoční
na 2. časti XI. valného zhromaždenia združenia NEF Hospodársky klub
a celkove 217. klubovom podujatí
vo štvrtok 21. januára 2010 o 15. h
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.


staršie