Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Devízou je neformálnosť

Vo štvrtok 4. októbra sa v lučeneckej Redute stretlo tridsaťjeden členov Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu. Zvolili si trojčlenný výbor, ktorého predsedom bude už štvrtý rok M. Gonda. Bilancovali doterajšiu činnosť, pričom ocenili fakt, že sa zachovala neformálnosť klubovej komunity v tomto regióne. Pripomenuli si aj tohtoročné prezentácie Smeru s R. Ficom a ANO s P. Ruskom. So záujmom prijali náčrt predsedu Kyjevskej obchodnej a priemyslovej komory Mikolu V. Zasuľského o možnostiach spolupráce s ukrajinskými podnikateľskými subjektmi, ako aj poznámky Otta O. Kovchara z Transkarpatskej obchodnej a priemyselnej komory. Rozviedli podmienky na podnikanie a konkrétne návrhy, najmä v potravinárstve a v špeciálnom stavebníctve. Klubové zámery a program na obdobie pred parlamentnými voľbami ozrejmil výkonný podpredseda P. Kasalovský.
Hospodársky denník, 8. októbra 2001


Žeby to bola zhoda okolností?

Český minister dopravy J. Schling, ktorý nedávno prežil pokusy o "politickú smrť" kvôli dovozcom ojazdených aut, nahlas uvažoval v piatok 14. 9. podvečer o jednotlivých druhoch dopravy v popradskom hoteli Garni. Členom Hospodárskeho klubu Poprad - Tatry, ale ani reprezentáciám rezortov dopravy SR a ČR neprekážalo, že sú pri sviečkach. Márne boli pokusy energetikov v 3-minútových intervaloch obnoviť dodávku elektriny do časti Popradu. Najprv sa na chvíľu zasvietilo, keď J. Schling hovoril o nedocenenosti železnice a o jej budúcnosti v Českej republike. Obdobne, keď pozýval prítomných na výlet loďou po tzv. Baťovom kanáli, či o nevyhnutnosti splavniť Moravu až po Hodonín a postupne k Dunaju. Predovšetkým pre budúce generácie, ktoré by mohli mať financie na preinvestovanie spojenia Labe - Odra - Dunaj ... Do tretice sa rozsvietilo vtedy, keď približoval prieky ekologistov v súvislosti so snahou o výstavbu D8 cez České stredohorie, a potom aj D3 Praha - České Budějovice (Linz). Jeho slovenský partner J. Macejko dostal na chvíľu svetlo, keď ozrejmoval problematiku budúceho tunela Višňové, potrebu nového cestného koridoru v priestore Trenčína (Púchova?) s ČR, a potom, keď zdôraznil vysoké parametre popradského letiska a jeho nedostatočné využívanie v dôsledku postarať sa o atraktívnosť našich podmienok pre turistiku. Ani raz sa nezasvietilo, keď informoval o finančných nárokoch na dokončenie tunela Branisko vo výške 1,4 mld. korún, o prezamestnanosti, o štruktúre záväzkov a o potrebách ŽSR. Po hodine prestali pokusy o obnovenie dodávky elektriny a o rozsvietenie aj rokovacej sály. V diskusii pri sviečkach mal prioritu J. Macejko, ktorý sa veľmi otvorene vyjadroval k problémom dopravných investícií a ich využívania, ale aj o úskaliach prípadnej úverovej zaťaženosti štátu. Otázok bolo viac ako dosť, ale aj kritických pripomienok. Týkali sa hlavne nákladov na výstavbu autostrád, jej smerovanie - v súvislosti so snahami o založenie priemyselných parkov - a tempa, ale aj ich kvality. Na klubovom večere v Poprade sa zúčastnili spolupracovníci obidvoch ministrov, ale aj tradične členovia celoklubového výboru P. Kasalovský a D. Dobrota. Pozvanie na popradské stretnutie prijali také investičné kapacity ako I. Čarnogurský a J. R. Burger, ktorí sa v spoločnosti pol stovky tunajších členov cítili viac ako dobre, keďže prakticky neobjavovali nijaké podstatné názorové rozdiely.

Hospodársky denník, 17. septembra 2001

Rotary a NEF

Desiateho septembra diskutovali o podnikateľskom prostredí a morálke jeho aktérov, o daňovej reforme a celkovej spoločenskej situácii podpredsedovia Hospodárskeho klubu (NEF) P. Kasalovský a A. F. Zvrškovec s členmi Rotary club v Žiline. Za kľúčové vývojové otázky označili o. i. nedostatočný tlak podnikateľskej sféry na zmenu myslenia politikov, a tým aj na pretrvávajúce problémy s pracovnou silou a s profilom budúcich odborníkov. Viacerí z členov tohto spoločenstva už obnovili svoje členstvo a prejavili záujem o aktivizáciu klubovej činnosti na regionálnej báze, ktorej koordinátorom je výkonný riaditeľ Slovenského tehliarskeho priemyslu B. Brezáni.

Hospodársky denník, 12. septembra 2001


Piateho októbra sa pripravuje stretnutie Hospodárskeho klubu Orava a v prvej dekáde októbra bude aj stretnutie Hospodárskeho klubu v Banskej Bystrici. V piatok 14. septembra sa s členmi aj s nečlenmi HK Poprad-Tatry stretnú ministri dopravy SR a ČR J. Macejko a J. Schling. V pondelok 10. septembra sa po vyše roku obnoví činnosť Hospodárskeho klubu v Žiline.

Ministerka hlave štátu

Podkapitalizovaná ekonomika

Na piatkovom Banskobystrickom Hospodárskom klube - NEF vo Zvolene sa hovorilo predovšetkým o predvstupovom procese a finančných otázkach, ktoré zaujímajú podnikateľskú sféru. Na otázky prítomných odpovedala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Uviedla, že je veľmi dôležité, ako sa v roku 2002 skončia voľby. Podľa nej, ak by sa v nejakej podobe vrátila garnitúra, ktorá tu už bola, s najväčšou pravdepodobnosťou SR stratí možnosť stať sa členským štátom v roku 2004. Sama vyjadrila názor, že v tom čase zrejme v politike už nebude. Či sa krajina dostane do EÚ, rozhodne podľa nej kredit našej vlády v zahraničí. Dnešné členské štáty budú podrobne analyzovať dosahy vstupu prvých krajín, pričom noví členovia budú odčerpávať neúmerne veľa zdrojov v porovnaní s tým, ako budú prispievať do EÚ. Odhadla, že ak by prvé kolo rozširovania bolo v roku 2004, nedá sa predpokladať, že druhé kolo bude skôr ako v roku 2010, pričom ak sa do EÚ nedostaneme v prvej etape, nestratíme len niekoľko rokov, ale oveľa viac. Vyjadrila sa o potrebe postupného vyrovnávania súčasných rozdielov v ekonomike. Priemerný HDP sa pohybuje na úrovni 41 až 42 % priemeru HDP v štátoch EÚ a prekonať toto zaostávanie musí byť podľa nej nielen úsilím vládnej politiky, ale aj podnikateľskej sféry a odborov. Niekoľko otázok adresovali podnikatelia aj do oblasti bankového sektora. B. Schmögnerová okrem iného uviedla, že v prípade Poštovej banky sa pripravuje štandardný privatizačný proces a do konca volebného obdobia prejde do súkromných rúk. Na otázku novinárov, ako vníma prejav prezidenta o stave republiky z hľadiska rezortu MF SR odpovedala, že kritické vyjadrenie na adresu pomalého a nekoncepčného prístupu v bankovom sektore nebolo celkom opodstatnené. Naopak, podarilo sa v tom dosiahnuť najviac. Za nevhodný označila návrh prezidenta, aby si vláda zobrala úver na výplatu dlhopisov. Keby to urobila, znamenalo by to ďalšie zadlženie asi o 3,5 až 3,7 percentuálneho bodu.
V súvislosti s vývojom v oblasti daní uviedla, že zákon o dani z príjmov fyzických osôb by mal byť dvakrát novelizovaný. K januáru 2002 má byť zmena dani z príjmov zo závislej činnosti, kde dôjde k zavedeniu valorizačnému mechanizmu pri odpočítateľnej položke. Ďalší návrh sa týka znižovania najnižšej sadzby z 12 na 10 % a najvyššej zo 42 na 40 %. V prípade, ak podnikateľ investuje, mal by mať možnosť podľa pripravovaného návrhu odpočítať si investície z daňovej povinnosti tak, aby jeho celková daňová povinnosť vyšla 29 %. V roku 2003 možno podľa ministerky očakávať aj veľmi radikálne zmeny v odpisovej politike. Slovenské hospodárstvo je podľa jej názoru značne podkapitalizované, došlo k spomaleniu investičného dopytu a jedinou rozumnou reakciou je zvýšiť domácu kúpyschopnosť.
Na klube sa prezentovali obchodné firmy Papex a Unicom Zvolen.
Hospodársky denník, 28. mája 2001


Turné ministerky

V piatok 25. mája sa členovia Banskobystrického Hk stretnú s ministerkou financií SR B. Schmögnerovou v priestoroch Zvolenského zámku. Témou je Predvstupový proces - finančné otázky. Prezentovať sa budú aj spoločnosti PAPEX a UNICOM Export-Import. O pozvanie na toto 120. klubové podujatie možno požiadať prostredníctvom e-mailu:nef-klub@softip.sk alebo mobilu 0905 524 454.


S J. H. Goodishom v Poprade

Prezident U.S. Steel J. H. Goodish so svojimi spolupracovníkmi bude hosťom Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad - Tatry v stredu 23. mája o 16. 30 hod. v popradskom hoteli Garni. Po nedávnej diskusii s predsedom dozornej rady SPP L. Krajňákom, bude aj táto akcia klubovej komunity otvorená všetkým jej členom. Jeho hlavnou témou je podnikanie, ďalej prezentácia aktuálnych výsledkov a zámerov tejto významnej oceliarskej spoločnosti v SR, ale aj názorov jej reprezentanta J. H. Goodisha (bol nominovaný aj do VII. ročníka prestížnej ankety Prominent ekonomiky). Patrónom celkovo 119. podujatia Hospodárskeho klubu je Tatramat, a. s., Poprad. Prihlášku treba poslať na číslo faxu 07 - 6381 0413 do 4. mája t. r.


O privatizácii

Na piatok 20. apríla si pozval regionálny Hospodársky klub Poprad-Tatry ako hosťa predsedu DR SPP, š. p., Ing. L. Krajňáka. Témou diskusie tohto celkovo 118. podujatia klubovej komunity je privatizácia prirodzených monopolov a ďalšie otázky vývoja hospodárstva so zreteľom na podnikateľské prostredie. Možnosť zúčastniť sa tejto diskusie dostali aj popradskí študenti EU.


Jozef Migaš o demokracii

Predseda NR SR, člen Hospodárskeho klubu (NEF) Jozef Migaš bude 16. marca vo Svite diskutovať s členmi regionálnej klubovej komunity Poprad - Tatry o parlamentnej demokracii a vývojových trendoch spoločnosti.


O kontrole

Predseda NKÚ SR J. Stahl bude v piatok 9. marca od 14. hod. hosťom Šarišsko-zemplínskeho regionálneho Hospodárskeho klubu. Celkovo 114. klubové podujatie bude v reštaurácii Senátor v Prešove.


O SR a EÚ

Prvý prezident SR M. Kováč bude vo štvrtok 25. januára hosťom NEF - Hospodársky klub Poprad-Tatry s témou Slovensko a Európska únia. Členovia klubu a ďalší záujemcovia o účasť na 112. podujatí Hospodárskeho klubu, prihláste sa na tel. č. 0905-828396.


Regionálny Hospodársky klub Poprad-Tatry sa zíde dňa 20. decembra 2000 o 16. hod. v priestoroch Hotela Mladosť vo Svite, 1. poschodie (salónik)
Program: Menový program NBS - Peter Ševčovič, vrchný riaditeľ odboru menovej politiky


Hosťami Vinice

Novohradsko-gemerský Hk so sídlom v Lučenci bude na Luciu hosťom a. s. Vinica. Táto spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a spracovateľov zeleniny a mrazených polotovarov. Trinásteho decembra sa bude prezentovať členom regionálneho klubu svojimi novými technológiami a výrobkami.


Hk s J. Kojdom

Vo štvrtok (26. 10.) sa členovia krajského, resp. regionálneho Šarišsko-zemplínskeho Hospodárskeho klubu (NEF), Hk Poprad-Tatry a Klubu ekonómov Chemosvitu stretnú vo Svite s prezidentom Prezídia FNM SR J. Kojdom. Témou je FNM a privatizácia strategických podnikov. Záujemcovia z iných regiónov sa môžu prihlásiť na faxe číslo 092-7141343.


Rozhoduje doprava

I. Mikloš medzi členmi Hk Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky boli hlavnou témou Regionálneho Hospodárskeho klubu (NEF) v Banskej Bystrici 13. októbra. Podpredseda vlády I. Mikloš stručne zhodnotil polčas jej ekonomického pôsobenia. Aj napriek dočasnému poklesu reálnych miezd, stavebnej výroby, rastu nezamestnanosti a inflácie hovoril optimisticky. Svoje tvrdenie podložil niektorými príkladmi z oblasti vývoja zahraničného obchodu, inflácie, v ktorej sme podľa neho od leta zaznamenali takmer nulový nárast. Z toho vyplýva pokles úrokových sadzieb a na vyše štvornásobok sa zvýšili devízové rezervy. Zahraničná zadlženosť krajiny predstavuje v súčasnosti 10,9 mld. USD. I. Mikloš však nie je spokojný so stavom nezamestnanosti, kde síce v auguste 2000 došlo k poklesu na 17,4 %, ale v značnej miere na ňu malo vplyv vytvorenie pracovných miest formou verejnoprospešných prác. Celkovo vzniklo 80-tisíc pracovných príležitostí, z toho 56-tisíc prostredníctvom verejnoprospešné práce. Reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk označil za kľúčový prvok stabilizácie, na druhej strane súhlasil s tým, že naďalej nie je na finančnom trhu dostatok úverov. Jednou z príčin nie je nedostatok peňazí, ale obava finančných ústavov z rizikových operácií, ako aj neschopnosť podnikateľských subjektov poskytnúť finančné ručenie. Zdôraznil dôležitosť vstupu zahraničných investícií, čo úzko súvisí aj s integračnými snahami SR. Bez nich nemožno očakávať ani výraznejší rozvoj zamestnanosti a modernizácie výrobnej sféry.

Generálny riaditeľ Willing, a. s. vo Zvolene Miroslav Výboh predstavil členom klubu výrobný potenciál firmy, ktorá združuje tri dcérske spoločnosti. Spolupracuje s viacerými renomovanými firmami, ako napríklad BMW, Opel a pre leteckú spoločnosť Lufthansa vyrába šasy letiskových ťahačov. V oblasti špeciálnej techniky poskytuje pozáručný servis vojenskej leteckej techniky a dodávku náhradných dielcov pre pozemné systémy. Najznámejšou dcérskou spoločnosťou je krupinský Willing Industry, ktorý sa v rukách nových majiteľov postupne stabilizuje. V diskusii členov klubu najviac rezonovala otázka dopravnej infraštruktúry, ktorej výstavbu na strednom Slovensku označili za prioritnú a od nej závisí aj vstup zahraničných investorov do tohto regiónu.

Rokovanie Hospodárskeho klubu spestril svojím vystúpením aj čestný prezident Asociácie horských vodcov SR P. Rajtar, ktorý spoločne s predsedom banskobystrického klubu D. Dobrotom absolvoval dvakrát výstup na najvyššiu horu Európy Mont Blanc. Hospodársky denník, 16. októbra 2000


V piatok trinásteho

Krajský Hospodársky klub (NEF) v Banskej Bystrici si pozval na piatok 13. októbra dvoch zaujímavých hostí: podpredsedu vlády SR pre ekonomiku I. Mikloša na tému Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky a čestného prezidenta Asociácie horských vodcov SR P. Rajtara na tému Ľudia a hory. Na tomto 104. klubovom podujatí sa bude prezentovať a. s. Willing prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa M. Výboha.


Poprad -Tatry s Tatra bankou

Spätná väzba skvalitňuje ich rozhodnutia

Člen vedenia Tatra banky Ivan Šramko sa stretol v stredu (14. 6.) podvečer s členmi Hospodárskeho klubu (NEF) Poprad-Tatry. Priblížil im nielen minulosť a aktuálny stav tejto najstabilnejšej banky v SR, ale aj svoje názory na globalizačné otázky, na slovenský kapitálový trh a reštrukturalizáciu bankového sektora. V rámci klubového stretnutia diskutoval osobitne aj s členmi vedenia a. s. Chemosvit. Členovia klubu zbierali aj poznatky študentov a učiteľov Obchodnej akadémie v Poprade. Zvolili si nový výbor ako prvý z krajských, resp. regionálnych Hk. Predsedom sa stal P. Beck z Naftoprojektu, podpredsedom I. Hus z Chemosvitu, členmi sú I. Begálová z IRB Poprad, M. Bačová z DÚ Poprad, J. Dvorčák zo SOPK, J. Vachmanský z Tatravagónky a M. Jancura z Naftoprojektu.

Hospodársky denník, 16. júna 2000


Pozvánka

na zasadnutie regionálneho Hospodárskeho klubu v Banskej Bystrici, ktoré bude 1. júna o 16.00 h. Na tému "Vzdelávanie a informačná spoločnosť" vystúpi minister školstva a vedy SR Milan Ftáčnik.


Pozvánka

Dovoľujem si Vás pozvať na klubové posedenie Hospodárskeho klubu (NEF), ktoré sa uskutoční v utorok 23. mája 2000 od 14.00 do 16.00 h v Poprade, hotel Poprad, salónik č. 103 - 1. poschodie.
Témou klubového posedenia je "Slovensko a Európska únia" s jeho excelenciou Walterom Rochelom, veľvyslancom a vedúcim delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike.
Ing. Peter Beck
výkonný tajomník

Novohradsko-gemerský hospodársky klub za apríl 2000

Dňa 12. apríla 2000 sa v Kongresovom centre Reduta v Lučenci uskutočnilo stretnutie členov NG Hk za účasti štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Petra Mattoša a generálneho riaditeľa Sekcie MVRR SR Ing. Petra Ťapáka.
Programom stretnutia bol regionálny rozvoj, priemyselné parky,hospodárske zóny v SR a ako hlavný rozvojový prvok regiónu Silikátová hospodárska zóna. Ďalšími z preberaných tém stretnutia boli predvstupové a štrukturálne fondy EÚ a stav príprav na ich implementáciu v SR.
Na stretnutí sa zúčastnilo 26 členov Hk.

Dňa 27. apríla sa v Café Panoráma hotela Reduta stretli zástupcovia štátnej správy a podnikateľských subjektov okresov lučeneckého regiónu s riaditeľom Odboru regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Mgr. Jozefom Berényim. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť prítomných s možnosťami využívania predvstupových fondov a ďalších podporných prostriedkov Európskej únie, ako aj regionálny rozvoj Slovenskej republiky. Z fondov PHARE CBS môže SR získať v tomto roku na regionálny rozvoj 8 miliónov euro. Na otázku primátora mesta Lučenec MUDr. Jozefa Murgaša o spôsobe financovania regionálnych rozvojových agentúr prednášajúci odpovedal, že v úvodnom regióne integrovaného plánu by boli agentúry štátom financované do 90 % z celého rozpočtu, na aké obdobie, zatiaľ nie je určené. V nevybratých regiónoch do 40 % rozpočtu.
Na stretnutí sa zúčastnilo 31 členov Hk.