Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Dekan FMFI UK a jadrový fyzik Jozef Masarik v promočnej reči k tohtoročným bakalárom: „Rozvíjajte a chráňte si svoju nezmieriteľnosť s amorálnym konaním a nehanbite sa preukázať svoj charakter v krízových situáciách.“


Vaša Magnificencia,Vaše honorability,
drahí rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci, ctení kolegovia študenti,

nastal deň, na ktorý ste čakali minimálne tri dlhé roky. Zišli sme sa tu, aby sme oslávili prebdené noci venované štúdiu, ktoré vás na koniec priviedli k získaniu titulu bakalára od Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Oslavujme teda spolu našich absolventov, ktorí reprezentujú aj našu budúcnosť. Potešme sa v tejto chvíli z toho, že ukončenie prvého stupňa štúdia na našej fakulte vám poskytlo pevné základy pre vaše ďalšie vzdelávanie a špecializáciu vo vašej budúcej profesionálnej kariére.  

Život je nádherná cesta. Jej smer ste si vybrali svojím rozhodnutím študovať na našej fakulte. Jeho dodržiavanie a správnu orientáciu potvrdzujete svojimi každodennými rozhodnutiami nasledovanými činmi. Ako povedala Eleanor Roosveltova: „Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“ Som rád že pre väčšinu z vás nielen sny, ale aj dnešná realita je spojená s našou fakultou, na ktorej pokračujete v magisterskom štúdiu.

Doprajme si tento deň oslavy úspechu, ktorý ste dosiahli, no buďme pripravení na výzvy, ktoré nás postretnú na našej plavbe životom. Aj keď ste dnes lepšie ako predtým pripravení na pozitívne každodenné rozhodnutia, viete vy a viem dobre aj ja, že pred nami sú aj ťažké dni a ťažké rozhodnutia. Pamätajte na to, že úspechy vedú k tomu že aj neznámi ľudia spoznávajú naše mená, ťažké chvíle problémy vedú k tomu, že ľudia spoznávajú naše charaktery.

Dostali ste prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Pred vami je svet s jeho problémami, ktoré čakajú na riešenie. Váš život je vo vašich rukách. My sme vám poskytli solídne základy, čo na nich vybudujete závisí od vašej kreatívnosti, pracovitosti zápalu pre vec.

Dnešné promócie sú niečo výnimočné pre vás absolventov. Majú svoj presný program, svoj symbolizmus, svoje miesto na našej Univerzite. Poďme však od pátosu k realite.

Pred chvíľou som vám odovzdal diplomy bakalára. Blahoželám vám k ním, no nemyslite si, že toto vás robí výnimočnými. Každý rok premnožené slovenské vysoké školy produkujú desaťtisíce bakalárov. Keďže sme na matfyze, pozrime sa na túto skutočnosť  trocha z nadhľadu. Určite my nie sme centrom našej Slnečnej sústavy, naša Slnečná sústava nie je centrom galaxie, a galaxia nie je centrom vesmíru. V skutočnosti astrofyzici nás uisťujú, že vesmír nemá svoj stred a preto ani vy ani my nemôžeme byť jeho centrom.

Na Slovensku máme dnes okolo 850 000 vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Každý je niečím jedinečný - výnimočný. Ak je ale každý výnimočný, potom nie je nikto výnimočný. Ak každý dostane nejaký titul, potom tie tituly strácajú svoj význam. Je žiaľbohu na škodu našej spoločnosti, že si začína vážiť pocty, chvály, ocenenie, diplomy, zaradenie medzi celelebrity viacej ako skutočné hodnotné výsledky. Veľa rázy všetky tie pocty sú vnímané ako všeobecný cieľ nášho snaženia a k jeho dosiahnutiu sa mnohí uchyľujú k znižovaniu štandardov a nárokov, k morálnym kompromisom, k ignorovaniu reality. Túžba byť na spoločenskom výslní v strede pozornosti je taká silná, že už sa nehľadí na pravidlá hry, nie je dokonca dôležité či vyhráte niečo, či nie, či sa niečo naučíte, či v niečom vyrastiete, či sa tešíte z toho čo robíte... Aké to má následky? Znižuje sa hodnota poctivej práce a úsilia pracovitých čestných ľudí. Toto sa stáva epidémiou a svojím spôsobom ani náš Matfyz, jedna z najlepších fakúlt na Slovensku, nie je voči nej dostatočne imúnny. Aj naše hodnotenie A už je asi len voľakedajšie veľmi dobré, nie výborné. Zámerne som povedal jedna z najlepších fakúlt, aby som bol pravdovravný a aby sme mali dobrý pocit, že stále patríme k nejako definovanej elite, nech je to už čokoľvek. Nuž, ale, ako Matfyzáci viete, že táto veta je nelogická. Z definície, najlepší môže byť len jeden. Buď najlepší ste alebo nie ste. Verím, že počas vášho bakalárskeho štúdia ste sa veľa naučili, a že ste sa hlavne naučili tešiť sa z dosiahnutých vedomosti a tešiť sa z toho, že vám to okrem materiálnych výhod v budúcnosti poskytne aj pocit zadosťučinenia, lebo ja verím múdremu Sofoklovi, že učenosť je hlavným prvkom šťastia. Verím však, že ste sa aj naučili dosť na to, aby ste si uvedomovali, ako málo toho viete a ako tvrdo treba na sebe pracovať v ďalších rokoch štúdia, že dnešok je len nový začiatok a je dôležité, kde budete kráčať.  

Odolajte pokušeniu pohodlia a samoľúbosti, lesku materializmu, narkoticky paralyzujúcemu pocitu samo - uspokojenia. Využite svoje talenty a danosti. Rozvíjajte a chráňte si svoju nezmieriteľnosť s amorálnym konaním a nehanbite sa preukázať svoj charakter v krízových situáciách. Majte veľké sny, ale zároveň tvrdo pracuje na ich realizácii. A robte tak prosím s pocitom neodkladnosti.

Uvedomte si, že plnohodnotný, dôstojný život je vymoženosť, ktorá vám nepadne do lona lebo ste príjemná osoba, alebo rodičia vám ho objednali v cateringovej spoločnosti. Nečakajte, že inšpirácia a zaujatosť nejakým problémom si vás vyhľadajú. Vstaňte, rozhýbte sa, rozbehnite sa do sveta, nájdite ich vy a držte sa ich. Dnes nadobudnuté diplomy nie sú licenciou na pohodlný život. Tak ako by pocty, diplomy a vyznamenania by mali byt ocenením dosiahnutých úspechov, tak aj šťastný a spokojný život je vedľajším produktom zmysluplnej práce. Ten sa však dostavuje len keď myslíte na dôležitejšie veci. Buďte slobodní a kreatívni v myslení nielen pre svoje uspokojenie, ale aj pre dobro, ktoré prinesú iným.

Buďte si vedomí, že k dosiahnutiu uspokojenia vo svojom vlastnom živote potrebujete víziu, musíte vedieť, čo chcete. Vízia sa dá definovať ako cieľ vášho snaženia, dostať sa však k cieľu znamená, že budete pre ten cieľ zapálený. Cestu k vášmu cieľu by vám malo uľahčiť aj nadobudnuté vzdelanie a technológie, najmä informačné, ktoré sa v dnešnej dobe rozvíjajú neobyčajne rýchlym tempom. V princípe si dnes môžete všeličo vygúgliť (odpovede na otázky, mena priateľov atď..). Vygúgliť si však nemôžete to, čo je vo vás, čo vás robí jedinečným váš zápal pre vec ktorý vás ženie dopredu. Ja vám želám, aby ste tú víziu a zápal pre jej naplnenie našli všetci. Želám vám, aby ste už počas štúdia na druhom stupni vysokoškolského vzdelania našli niečo, čo vás inšpiruje, čo vás núti ráno vstať lebo chcete svoju víziu realizovať. V každom momente na ceste k vytúženému cieľu treba však byť aj integrálnou osobnosťou. Integrita neznamená nič iné ako byť prirodzeným, byť tým, čím ste a aký ste. Je to jediný spôsob ako sa dostať tam, kde sa chcete dostať a v cieli byť spokojný aj s tým ako ste sa tam dostali. Verte mi, všetko je možné, každý cieľ je dosiahnuteľný, aj keď mnohí vám budú vravieť, že niečo nejde. Obzvlášť súčasná ekonomická kríza si vyžaduje ľudí s vierou, že sa z nej dá dostať, že pred nami je prosperita. Doba si vyžaduje nové prístupy bez ohľadu ako veľké a ako hlboké problémy sú, s prístupom všetko je možné sa dajú vyriešiť aj oni.

Inšpirujme sa pritom jedným z najväčších politikov minulého storočia, Churchilom, ktorý povedal: „Úspech nie je nikdy konečný, neúspech nikdy nie je fatálny, guráž je to, čo rozhoduje.“

Mojimi slovami vás nechcem vyplašiť, vyvolať paniku, ak ešte neviete, čo v živote chcete robiť. Podstatné je, že chcete si pre plnohodnotný budúci život vytvoriť dobré podmienky.

Táto krajina má také vedenie aké má, váži si vzdelanie, tak ako si ho váži až sú z toho niekedy plné ulice učiteľov a možno aj študentov.

Aj napriek tomu vám chcem povedať, že je šťastím byť tu a v tejto dobe, ale aj tu v tejto miestnosti. Rodičia sú hrdí, že vychovali takých vynikajúcich mladých pánov a mladé dámy. Učitelia sú spokojní, že vychovali takých vynikajúcich študentov aj napriek pokušeniam od rodičov a okolia smerujúcich ich isť študovať niečo ľahšie a možno spoločensky viac oceňované. Dekan a ostatní predstavitelia fakulty sme spokojní s tým, že máme takých absolventov aj napriek tomu, čo všetko s nimi robili učitelia. Promovaní bakalári sú spokojní s tým, že skončili až tu na tejto slávnosti napriek tomu, ako im zavše strpčovali život frajeri zo všetkých spomínaných kategórií.

Kolegovia bakalári ja som na šťastie už posledný, koho si musíte vypočuť na záver vášho bakalárskeho štúdia.

Dovoľte mi ešte pár posledných viet. Verím, že vaše roky štúdia na našej fakulte vám rozšírili aj chápanie šťastia. Verím, že ste sa naučili aj to, že vzťah medzi šťastím a peniazmi je slabý. Vzťah medzi priateľstvom a šťastím je naozaj silný. Stať sa členom partie, ktorá sa stretáva aspoň raz do mesiaca vedie k podobnému pocitu šťastia, ako keď vám zdvojnásobia plat. To posledné poznám len z počutia.

Vy všetci, čo ste si dnes prevzali bakalárske diplomy, zaslúžite si za vaše štúdium ocenenie a uznanie od rodičov, ktorí vás podporovali na vašej ceste, ale aj nás vašich učiteľov.

Neupadnite do bludu, že vaši rodičia, starí rodičia súrodenci a iní príbuzní a priatelia sú darom, o ktorý sa netreba starať. Aj v tieto dni opojenia z radosti z ukončenia štúdia sa zamyslite nad tým, čo a koľko ste dlžný vašej rodine a priateľom. Ich láska k vám, obete, ktoré prinášajú a ich hrdosť na vaše výsledky vám určite pomohli dostať sa dnes až sem. Ak sa pozriete do ich tvári, uvidíte, že toto je jeden z najkrajších dní v živote.

Vážení prítomní, ďakujem vám, že ste svojou prítomnosťou prispeli k dôstojnej atmosfére dnešnej promočnej slávnosti, a nielen naším novým bakalárom, ale aj vám želám všetko najlepšie.