Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Výsledky hlasovania o prestížny Zlatý biatec, Prominent ekonomiky, ako aj internetových ankiet X. ročníka World Politician, XIII. ročníka Best Bank, VII. ročníka Najsympatickejší poslanec NR SR a VI. ročníka Najsympatickejší člen vlády SR za 2012. rok.

V protokole tradične neverejného hlasovania 299 slovenských osobností sa o.i. uvádza:

Zlatý biatec, výročná cena, založená v 1993. roku, 13 nominovaných, hlasovalo neverejne 248 z 299 osobností, t.j. 82,9%.
Za laureátov Zlatého biatca boli slávnostne vyhlásení : 1.
MA Monika Gullerová, PHD, molekulárna biologička a vedecká pracovníčka Oxfordskej univerzity, za výsledky v oblasti génovej expresie a za prínos k dobrému menu SR, 177 bodov/81 umiestení, 2.-3. prof. Ing. Fedor Malík, DrSc, enológ, pedagóg a spisovateľ, za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a výnimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve, 14/75, a Ing. Ľuboš Lopatka, PHD, za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011 a za príkladnosť manažérskej kultúry, 140/69. Ďaľšie poradie : 4. I. Radičová, 5. M. Lajčák, 6. J. Tkáč ...
V súlade so Štatútom vyhlásil správca za laureáta Zlatého biatca za rok 2012 Ing. Štefana Mája, podpredsedu predstavenstva Slovenskej sporiteľne, za osobný prínos k rozvoju sporiteľníctva a bankovej kultúry v SR.
Správca oznámil, že druhým laureátom Zlatého biatca za rok 2012 pre zahraničnú osobnosť sa stal republikánsky politik USA Ronald Ernest "Ron" Paul. Prvým laureátom sa stal Johannes Androsch, bývalý rakúsky vicekancelár a minister financií, ktorý si Zlatý biatec prevzal osobne na 94. zhromaždení združenia v Bratislave 13. decembra 2012. Celkový počet domácich laureátov od 1993. roka 164 osobností a firiem zo SR a od 1994. roka 62 osobností zo zahraničia k 14. marcu 2013.

Správca slávnostne vyhlásil na podnet členov združenia a z verejnosti za nových laureátov ocenenia Prominent ekonomiky, ktoré bolo založené v 1995. roku :
1. prof. Michaila V. Kurikova (Ukrajina), Ladislava Jurecu a Františka Pancuráka za KALYXX s Vitalturbínkou, ktorá zlepšuje bioenergoinformačnú kvalitu pitnej vody, 2. Ing. Petra Čatloša, PHD a Ing. Adriána Mišíka za kvalitu strojárskej výroby Compel Rail, a.s. Martin s prihliadnutím na doterajšiu realizáciu 16 vákuových nakladačov Compelvac 500 RD, a 3. Ing. Jozefa Tkáča, predsedu predstavenstva, J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne v bankovníctve a podnikateľskú kreativitu s flexibilnosťou.

X. ročník internetovej ankety World Politician (21. 3. – 31. 12. 2012)
Internet : 4330 hlasov, 9 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie členov združenia a osobností : 240 hlasov, spolu : 4570 hlasov
Celkový víťaz :
Vladimir V. Putin, premiér a neskôr prezident RF, 1187 hlasov , 2. Mitt Romney, republikánsky politik USA, 1058, 3. Dalajláma, tibetský duchovný, 908. Ďaľšie poradie : 4. A. Merkelová, nemecká kancelárka, 5. V. Klaus, český prezident, 6. R. C. Delgado, prezident Ekvádorskej republiky...
V doterajších desiatich ročníkoch V. V. Putin zvíťazil po piatykrát. Osvedčenie o víťazstve a k nemu patriaca jedna z dvoch pamätných strieborných medailí k 20. výročiu združenia bude odovzdaná neskôr.

XIII. ročník internetovej ankety BEST BANK (21.3.-31.12.2012)
Internet : 2631 hlasov, 10 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 244 hlasov, spolu : 2875 hlasov
Celkový víťaz :
Prvá stavebná sporiteľňa, 688 hlasov, 2. Slovenská sporiteľňa, 637, 3. J&T banka, 537

VI. ročník internej ankety Najsympatickejší člen vlády SR (21.3. – 31.12. 2012)
Internet : 2280 hlasov, 7 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 239 hlasov, spolu : 2519 hlasov
Celkový víťaz :
Robert Fico, predseda vlády, 936 hlasov, 2. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 928, 3. Robert Kaliňák, podpredseda vlády, minister vnútra, 232. Ďaľšie poradie : 4. D. Čaplovič, 5. Z. Zvolenská, 6. P. Kažimír ...

VII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR (21.3. – 31.12.2012)
Internet : 4463 hlasov, 12 nominovaných, osobitné neverejné hlasovanie : 227, spolu : 4690 hlasov
Celkový víťaz :
Lea Grečková, SMER-SD, 1221 hlasov, 2. Radoslav Procházka, pôvodne KDH, 762, 3. Lucia Nicholsonová, SaS, 760. Ďaľšie poradie : 4. I. Matovič, 5. A. Hlina, 6. P. Frešo ...
Osvedčenie o víťazstve si prevzala poslankyňa NR SR Lea Grečková.


Príhovor k J.M. Primakovovi

prihovor.docMoskva, 4. jún 2008 o 15. h. Veľká osobnosť ruskej politiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakov (druhý sprava) s delegáciou združenia.Ocenenie I. Kmotríka

V súlade so Štatútom výročnej ceny Zlatý biatec a prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky sa stal práve jeho laureátom za rok 2007 doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PHD, predseda predstavenstva Grafobal Group, a.s., Bratislava. Prestížne ocenenie mu odovzdal v piatok 16. mája správca a výkonný podpredseda P. Kasalovský. Blahoželali mu aj spolupredseda výboru R. Y. Mosny a člen výboru L. Sedmák. Vo vlaňajšom ročníku tajného hlasovania o Zlatý biatec I. Kmotrík nebol nominovaný. Až v záverečnom decembrovom hlasovaní členov klubu a oslovených osobností sa dostal medzi nominovaných. Umiestnil sa na pozícii, ktorá znamenala zisk prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky za rok 2007. V doterajšej 16-ročnej histórii klubových ocenení získali postupne výročnú cenu Zlatý biatec jemu blízke firmy Grafobal Skalica, Slovenská Grafia a TA3.


Zlatý biatec a Prominent ekonomiky 2008

Nominačné návrhy na výročnú cenu združenia NEF Hospodársky klub Zlatý biatec (udeľovaný od r. 1993) a prestížne ocenenie Prominent ekonomiky (udeľované od r. 1995) treba poslať na e-adresu : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo poštovú adresu : NEF Hospodársky klub, združenie, Viedenská cesta 5, 854 04 Bratislava najneskôr do 15. novembra 2008.
Nominačný návrh je neverejný, ale nie anonýmny. Právo nominovať majú riadni a čestní členovia združenia, poslanci všetkých stupňov zastupiteľskej sústavy, predsedovia samosprávnych krajov, primátori a starostovia, vlastníci, resp. vrcholoví manažéri firiem a organizácií, predstavitelia organizácií tretieho sektora, ako aj vedeckých, školských a kultúrnych inštitúcií.
Nominačný návrh musí obsahovať : identifikačné údaje nominovaného a jeho profil, charakteristiku jeho pôsobenia a konkrétneho počinu, resp. výsledku.
O prijatí nominácie rozhoduje do tridsať dní od ich doručenia výlučne garant obidvoch klubových ocenení. Zverejňuje sa na www.hospodarskyklub.sk a v iných médiách.
Neverejné a korešpodenčné hlasovanie o troch laureátoch výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2008 a troch laureátov prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky za rok 2008 sa uskutoční v decembri 2008. Slávnostné vyhlásenie laureátov bude na prvom klubovom zhromaždení v roku 2009.
Vlani laureáti prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky za rok 2006 dostali striebornú plaketu a v tomto roku pozlátenú. Autorom návrhu z roku 1995 je akademický maliar Ivan Schurmannn.

Laureáti prestížneho ocenenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Prominent ekonomiky za rok 2007

Prestížne ocenenie Prominent ekonomiky sa udeľuje od roka 1995. Tradíciou bolo od jeho vzniku hlasovanie v printovom denníku a potom na klubovej webstránke. V posledných troch rokoch je udeľované garantom spravidla nominovaným na výročnú cenu Zlatý biatec, alebo osobitne navrhnutým členmi klubu, alebo osobnosťami hospodárstva a spoločnosti.

V súlade so Štatútom, ako aj s odporúčaním výboru a viacerých členov klubu, garant sa rozhodol vyhlásiť za laureátov ocenenia Prominent ekonomiky za rok 2007 tieto osobnosti :
 1. Ladislav Rehák, člen predstavenstva, Orange, a.s., Bratislava
 2. SEWA, a.s., Bratislava a jej generálny riaditeľ Jiří Mikulenka
 3. Hotelová akadémia O. Brucknera v Kežmarku a jej riaditeľka Sylvia Holopová
Desiate valné zhromaždenie sa stalo príležitosťou prezentovať nových laureátov a po prvýkrát aj ich pozlátené strieborné plakety Prominent ekonomiky 2007.

Zo zahraničných osobností bude touto cenou poctený prezident Obchodnej a priemyslovej komory Ruskej federácie Jevgenij M. Primakov. Plaketu si prevezme v dohodnutom termíne.

26. február 2008


Byť úspešný na zahraničných trhu je čoraz ťažšie

Vlastimil Kalinec, riaditeľ Mincovňa, š.p., Kremnica

- Prominent ekonomiky 2006

Nechcem vyzerať ako hollywoodská hviezda pri odovzdávaní Oscarov, ale po oznámení pána dr. Kasalovského, že Mincovni bude udelená cena som bol skutočne prekvapený. Na Slovensku sa totiž najviac stretávam so všeobecne rozšíreným názorom, že naše podnikanie je veľmi jednoduché, pretože monopolne dostávame štátne zákazky od NBS a rešpekt skôr vzbudzuje naša história než súčasnosť. A keďže tieto ocenenia reflektujú súčasné výsledky, našej nominácii som nedával veľké šance. Pretože sa nám ale dostalo takej cti, chcel by som tu uviesť niekoľko skutočností, ktoré potvrdia, že cena je v dobrých rukách.
Takže k histórii skutočne len stručne. Podnik bol založený 17. novembra 1328 a tých čias nepretržite funguje napriek rôznych panovníkom, povstaniam, vojnám a režimom. Pôvodná budova fungovala až do dvadsiatych rokov minulého storočia a súčasné vedenie firmy sídli v budove z roku 1434. Z pohľadu nepretržitého fungovania v pôvodných priestoroch sme najstaršia mincovňa na svete a možno aj najstaršia firma všeobecne. Po centralizácii bola jedinou mincovňou v Uhorsku, neskôr v Československu. Po rozpade ČSFR Mincovňa stratila väčšinu svojho trhu a jej kapacita presahuje potreby Slovenska.
V nosnom segmente obehových mincí sme nútení vyše 90 % produkcie vyvážať na svetové trhy, najmä do malých a ekonomicky slabších krajín bez vlastnej mincovne. Historicky najväčší minciarsky projekt razby euromincí spôsobil značnú modernizáciu a rozšírenie kapacít mincovní v západnej Európe. Po zavedení eura tak vznikol v Európe obrovský prebytok kapacít. Keďže mincovne sú aj vo svete až na pár výnimiek štátne, do značnej miery sa trh začal deformovať priamou a nepriamou štátnou podporou mincovní z bohatých krajín. Preto aj úspechy v zahraničných tendroch sú ťažšie a ťažšie. Napriek tomu sa nám v posledných 3 rokoch podarilo uspieť v tendroch v Slovinsku, Albánsku, Mauretánii, Nepále, Bangladéši, Malajzii, Iraku, Azerbajdžane, Arménsku, Litve, Kirgizsku, Turkménsku, Katare, Cypre, Thajsku, Paraguaji.
Okrem toho podnik vyrába sady obehových mincí, pamätné mince, medaily, žetóny, odznaky, hodnostné označenia a firemné upomienkové predmety z kovov ako napr. kravatové spony. Časť výroby prebieha v priestoroch historického závodu, ktorý sme v minulom roku začali rekonštruovať a razbu euromincí už plánuje v starom závode. Časť priestorov je po rekonštrukcii prístupná aj verejnosti a návštevníci si môžu pozrieť fungujúce stroje, ktoré po 1. svetovej vojne vyrazili prvé československé mince.Protokol

O udelení výročných cien Zlatý biatec 2006 a prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky 2006

Nominačný proces bol v období január . október 2006. Prijatých bolo desať nominácií. V decembrovom neverejnom hlasovaní odovzdalo hlasy 440 členov klubu a ďaľších osobností hospodárstva a verejného života. (Za 1. miesto bolo sedem a za 2. miesto päť bodov. Za 3. miesto boli tri body, celkove 5083 bodov).

Laureáti :
1. Recyklačný fond a predseda jeho Správnej rady Juraj Dlhopolček , 35,06% všetkých bodov, t.j. 1769 (206x 1. miesto, 57x 2. miesto a 14x 3. miesto),
2. Tomáš Malatinský, predseda predstavenstva Elektrovod Holding, a.s., Bratislava a prezident AZZZ SR, 19, 02%,
3. V.O.D.S., a.s., Košice, 15,48%.

Ďaľšie poradie :
4. Mincovňa, š.p., Kremnica
5. Ladislav Švihel, generálny riaditeľ Agrokomplex . Výstavníctvo Nitra
6. Vladimír Synek, riaditeľ Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava
7. I-TRAN, s.r.o., Turzovka
8. FAVAB, s.r.o., Bratislava
9. Kros, s.r.o., Žilina
10. Hotel Aston Bratislava

Bratislava, 7. január 2007

Rozhodnutie

garanta prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky

V súlade so Štatútom ocenenia Prominent ekonomiky jeho garant rozhodol udeliť ho trom nominovaným na Zlatý biatec 2006, ktorí sa umiestnili na 4. až 6. mieste. Sú to : 4. Mincovňa, š.p., Kremnica, 5. Ladislav Švihel, generálny riaditeľ, Agrokomplex . Výstavníctvo Nitra a z dvojice na 6. - 7. mieste Vladimír Synek, riaditeľ Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava, keďže v porovnaní s konkurenčným subjektom I-TRANs, s.r.o., Turzovka získal viac o tri hlasy a o sedem prvých miest.

Bratislava, 31. január 2007


Laureáti ocenenia Prominent ekonomiky 2006

Na 64. riadnom zhromaždení a celkove 190. klubovom podujatí 9. júna 2006 boli vyhlásení noví laureáti prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky. V súlade so Štatútom a doterajšou tradíciou udeliť toto ocenenie pred parlamentnými voľbami, tohtoročnými laureátmi sa stali:
 • Klub 500 a jeho predseda Vladimír Soták,
 • IRS, s.r.o., Bratislava a jej vlastník Ivan Baláži,
 • Sociálna poisťovňa a predseda jej Rady riaditeľov František Halmeš,
 • Ján Bočkay, hoteliér, spoločník, Hotel Lux B and B, s.r.o., B. Bystrica
 • Avis Rent a Car, a.s., Bratislava a predseda jej predstavenstva Vladimír Orth,
 • Miroslav Jevický, spoločník, Autonova, s.r.o., Poprad

Štatút prestížneho ocenenia NEF - Hospodársky klub

Prominent ekonomiky v období rokov 2006 - 2010

 • Ocenenie NEF - Hospodársky klub Prominent ekonomiky bolo iniciované a založené v r. 1995. Iniciátorom a garantom je dr. Peter Kasalovský.
 • Právo nominovať majú riadni členovia klubu. Garant v súčinnosti so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, vedeckými ustanovizňami, univerzitami a vysokým školstvom, zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami vyhľadáva osobnosti, resp. kolektívy a firmy hodné ocenenia za vynikajúce výsledky v konkrétnej oblasti ľudskej činnosti a v danom roku.
 • Nominácie s charakteristikou činnosti a výsledkov v danom roku konkrétnej osobnosti, kolektívu, alebo firmy sa prijímajú v písomnej forme osobne, poštou, alebo na majlovú adresu klubu celoročne. Oficiálne sa zverejňujú v období od Prvého mája do 31. októbra.
 • V období od 1. novembra najneskôr do konca roka sa uskutoční korešpodenčné a tajné hlasovanie, pričom prví traja v poradí a s najväčším počtom hlasov sa stanú laureátmi predmetného ocenenia. Za 1. miesto je 5 bodov, za druhé miesto 3 body a za 3. miesto jeden bod.
 • Výbor klubu, alebo garant môžu prizvať k partnerstvu osobnosť, alebo firmu.
 • Garant menuje 3-člennú komisiu z členov klubu, ktorá spracuje došlé hlasovacie lístky a vyhotoví protokol. Do desiatich dní sa skartujú všetky ostatné písomnosti. Archivuje sa len protokol.
 • Iba garant ocenenia a výbor klubu môžu rozhodnúť o udelení ocenenia Prominent ekonomike zahraničnej osobnosti, alebo firme, ktorej činnosť má osobitný význam pre domáce subjekty.
 • Ocenenie od r. 1999 je vo forme obdĺžnikovej striebornej plakety a s nápisom Prominent ekonomiky za r. .... spolu s diplomom v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Slávnostné vyhlásenie nových laureátov sa uskutoční spravidla na najbližšom zhromaždení klubovej komunity. Publicita sa zabezpečuje prostredníctvom TASR a klubovej webstránky a v ďaľších médiách.
Bratislava, 10. apríl 2006


Rozhodnutie výboru NEF - Hospodársky klub o vyhlásení IV. ročníka internetovej ankety pre verejnosť

Najsympatickejší člen vlády SR, poslanec NR SR a politik sveta (za r. 2006)

 • Štvrtý ročník predmetnej ankety sa začne dňom 30. júna 2006 a hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk sa skončí dňom 31. decembra 2006.
 • Nominácie budú prijímané na www.hospodarskyklub.sk. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa budú nominovaní zaraďovať do zoznamu nominovaných vždy k 15. a k 30. v bežnom mesiaci a po zaradení budú môcť získavať hlasy "on line".
 • Klubový správca, alebo garant ankety môžu prizvať k spolupráci jednotlivcov aj kolektívy.
 • O zrušení nominácie rozhodne garant ankety dr. Peter Kasalovský vtedy, keď nominovaný by svojou činnosťou konal neeticky, protiprávne, alebo až nezákonne.
 • Protokol o výsledkoch ankety vyhotoví 3-členná komisia členov klubu, ktorá skartuje použité písomnosti.
 • Víťazi dostanú originálnu plaketu zo striebra a zlata s údajmi o ankete na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční na najbližšom riadnom zhromaždení klubu. Publicita sa zabezpečuje prostredníctvom TASR, na webstránke klubu a v iných médiách.
Bratislava, 10. apríl 2006


Rozhodnutie výboru NEF - Hospodársky klub o vyhlásení VII. ročníka internetovej verejnej ankety

Best Bank

 • Siedmy ročník ankety Best Bank sa začne dňom Prvého mája 2006 a skončí sa dňom 31. decembra 2006.
 • Anketa bude prístupná na www.hospodarskyklub.sk.
 • Nominovanými sú vlaňajší dvanásti účastníci ankety v poradí ako sa umiestnili. Ich počet sa môže rozšíriť len na základe zdôvodneného podnetu poslaného majlom na vyššie uvedenú adresu.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na najbližšom riadnom klubovom zhromaždení. Víťaz dostane originálnu medailu zo striebra a diplom v slovenskom a anglickom jazyku.
Bratislava, 10. apríla 2006
XI. ročník prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky

V XI. ročníku ankety bolo prijatých deväť nominácií z pätnástich návrhov.
V zmysle štatútu sa laureátmi stanú traja z nominovaných, ktorí v korešpodenčnom a tajnom hlasovaní členov klubovej komunity a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a verejného života získajú najviac bodov.
Prezentačné materiály niektorých nominovaných sú zverejnené na www.hospodarskyklub.sk v menu Prominent ekonomiky, alebo sú na ich vlastných webstránkach.
V tomto ročníku dostanú hlasovací lístok všetci riadni a čestní členovia klubu a ďaľších sto osobností. Právo hlasovať dostalo 525 osobností.
Za prvé poradie získava nominovaný tri body, za druhé dva body a za tretie jeden bod. Vaše poradie vyznačíte číslicou.
Zverejnený výsledok bude uvádzať len percento získaných z došlých hlasov.
 1. T. Mikuš, poslanec NR SR
 2. Mesto Poprad a jeho primátor A. Danko
 3. CRA Rating Agency, a.s., Bratislava
 4. INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Bratislava (Projekt HESO)
 5. Sociálna poisťov.a a predseda jej Rady riaditeľov F. Halmeš
 6. Ostrolúcka, a.s., Zvolen
 7. P. Tomeček, predseda Trnavského samosprávneho kraja
 8. Týždenník Plus 7 dní
 9. 21. storočie, magazín pre priemyselnú ekológiu, vyd. Envira, Bratislava


Prezentácia nominovaných


Staršie informácie