Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...
Klub2000

Klubový rok 2000

Rok 2000 bol siedmym a od augusta ôsmym rokom činnosti. Práve v lete bolo aj jubilejné sté podujatie a zároveň II. zhromaždenie prominentných členov, pričom sa za nich považujú tí, ktorí boli ocenení Zlatým biatecom, alebo zvíťazili v ankete Prominent ekonomiky. Na prezenčných listinách jeho jedenástich centrálne organizovaných podujatí sa objavilo vlani vyše 650 hospodárskych a verejných činiteľov na všetkých úrovniach, z ktorých bolo štyridsaťsedem zo zahraničia. Priemerne sa na vlaňajších desiatich zhromaždeniach zúčastnilo stotridsaťosem riadnych, jedenásť čestných členov a sedemnásť hostí.

16. február 2000

Na štarte sme stratili veľa času

Prezident SR Rudolf Schuster, ktorý je čestným členom Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub, sa stretol s jeho reprezentáciou 16. februára 2000. Vo svojom príhovore sa venoval najaktuálnejším otázkam slovenskej prítomnosti a blízkej budúcnosti so zreteľom na spoluzodpovednosť hospodárskych lídrov za vývoj SR. Klubová komunita diskutovala aj s predsedom jubilujúceho Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Sýkorom a ďalšími predstaviteľmi o reforme verejnej správy. Na mimoriadne zhromaždenie tejto občianskej komunity, založenej v auguste 1993. roku, prišiel aj vedúci diplomatickej misie Poľska Jan Komornicki, Maďarska Miklós Boros, Číny Yuan Guisen a Ruskej federácie Alexander Akseňonok. Prvé podujatie NEF - Hospodársky klub v 2000. roku otvoril jeho výkonný podpredseda P. Kasalovský. V úvodnom slove o. i. povedal, že (...) v závere druhého milénia by sa aspoň tretina najvplyvnejších osobností v SR mala pokúsiť nájsť takpovediac záchytný bod - perspektívu. Inak povedané, potvrdiť si nahlas zmysel svojho života a snažení, ale aj zodpovednosť za to, čo sa robí v okruhu ich pôsobnosti. Ním by mal byť predsa len človek, ľudská osobnosť a pozitívne hodnoty či tendencie k nim. Vlastnou vzdelanosťou, kultúrnosťou, ale aj psychickou a fyzickou zdatnosťou, avšak predovšetkým výsledkami práce sa môžeme predierať medzi tie najvýznamnejšie európske štáty.

3. máj 2000

Zastať sa zdravého rozumu

V bratislavskom hoteli Forum sa 3. mája uskutočnilo III. valné zhromaždenie Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub, ktoré je od 27. júla 1997 právnym nástupcom a pokračovateľom činností niekdajšej Nadácie HNclub. Okrem ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej osobitné pozvanie na uzavreté rokovanie riadnych členov klubovej komunity prijal veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexander G. Akseňonok. Zo 158 riadnych členov sa na výročnom rokovaní delegačne zúčastnilo 57 %. Po vnútroklubovej diskusii prehovoril k prítomným na tému Rusko po prezidentských voľbách mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike A. Akseňonok.

25. máj 2000

Aká je slovenská privatizácia?

V kongresovej sále bratislavského hotela Forum sa konalo 37. riadne zhromaždenie Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub. Hlavnou témou bol proces privatizácie, ku ktorej mal úvodné slovo prezident Prezídia Fondu národného majetku SR J. Kojda.

13. jún 2000

Vytvárať dôveru k podnikateľom

„V roku 1989 dôverovalo podnikateľom iba 2,5 % obyvateľov. V roku 2000 sa dôvera pohybuje na úrovni 50 %.“ Tými slovami odštartoval prezentáciu poľských podnikateľských skúseností Z. D. Niemczycki, najvyšší predstaviteľ Poľskej rady biznisu, prezident & CEO Curtis Int., Ltd. Hovoril o skúsenostiach s privatizáciou v Poľsku a o zrode súkromného sektora. Spolu s veľvyslancom Poľska v SR J. Komornickým tak prezentovali vývoj podnikateľského prostredia vo svojej krajine a možné formy spolupráce so Slovenskom. O nich hovoril na základe doterajších skúseností aj predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory Ján Badžgoň. Na tomto zhromaždení mal expozé minister obrany SR P. Kanis.

3. júl 2000

O verejnej mienke, etike v podnikaní a politickej situácii

Hosťami 38. riadneho zhromaždenia Hospodárskeho klubu (NEF) 3. júla bol prezident Nadácie EMA (Emerging Markets), prezident Klubu švajčiarskej tlače Guy Mettan s témou Etika médií, verejná mienka a podnikanie a líder Smeru Róbert Fico s prezentáciou svojich politických názorov.

Predseda Smeru R. Fico a iniciátor klubovej činnosti P. Kasalovský.

9. august 2000

Sté podujatie klubu

Gerling s očakávaným objemom poistného vo výške 18 mld. DEM a s viac ako 11-tisíc zamestnancami ponúka v roku 2000 partnerstvo na Slovensku a vo svete v priemyselnom poistení a riskmanažmente. Dosiahli sme mnoho v minulosti. Ale oveľa viac je pred nami. Gerling investuje do riskmanažmentu. Poďme na tom pracovať spolu.

Björn Jansli predseda predstavenstva Gerling AG

P. Kasalovský: Pred tromi rokmi sa pôvodná nadácia na základe príslušného zákona zmenila na občianske združenie. Avšak organizácia klubovej komunity na základe občianskeho princípu nebola formálnou záležitosťou. Vytvorila nový priestor na realizáciu jej hlavného cieľa.

Š. Kassay, predseda DR IDC Holding, s Hd, ktorého akcionármi sú len členovia Hospodárskeho klubu.

8. september 2000

Silný akcent globalizácie

Generálny riaditeľ Medzinárodného letiska Ženeva Jean-Pierre Jobin a jeho názory na rozvoj leteckej dopravy, minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky Peter Magvaši a pripravovaná reforma pracovného práva v SR. To boli hlavní hostia a témy 101. mítingu Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub v bratislavskom hoteli Danube 8. septembra. Na podujatí sa zúčastnil o. i. vicepremiér Ľubomír Fogaš, ministerka privatizácie Mária Machová, štátni tajomníci Ján Sabol a Roman Šipoš.

Predseda ZMOS M. Sýkora sedí vždy radšej vzadu, vedľa neho podnikateľ a tréner hokejovej reprezentácie SR J. Filc, a takmer v kúte predseda Českej asociácie čipových kariet M. Hrubý.

18. september 2000

Slovenský automobilový priemysel prežíva krízu

Téma: slovenský automobilový priemysel... Sústredenosť Jána Kaspera, muža č. 2 v SPP a viceprezidenta ZAP SR J. Majského.

Trh s automobilmi v SR je rozbitý vďaka nesystémovým reštrikčným opatreniam vlády. Trend poklesu predaja osobných automobilov pokračuje, na tento rok sa kvalifikované odhady pohybujú na úrovni 52 tis. ks, čo je najhorší výsledok od roku 1995 - konštatovali to účastníci 102. podujatia Občianskeho združenia Hospodársky klub (NEF) 18. septembra v hoteli Forum, usporiadanom v spolupráci so Združením automobilového priemyslu SR. Jeho prezident Jozef Uhrík hovoril na tému Postavenie a perspektíva automobilového priemyslu v SR a viceprezident združenia Ľudovít Ujhelyi analyzoval problémy importu a predaja vozidiel v SR a ich vplyv na štátny rozpočet.

Vždy s úsmevom... V. Masár, J. Sitek, J. Murgaš.

24. november 2000

Fanfáry pre prosperitu a celospoločenskú dohodu

Vyhlásenie výsledkov VI. ročníka celoklubovej a IV. ročníka čitateľskej ankety Prominent ekonomiky a laureátov výročnej ceny Zlatý biatec 2000 - 2001 určilo slávnostný charakter 40. riadneho zhromaždenia a celkovo už 106. podujatia Hospodárskeho klubu (NEF). Do kongresovej sály bratislavského hotela Danube prišlo vyše dvesto členov a hostí. Privítali medzi sebou prvého prezidenta SR M. Kováča, členov vlády SR B. Schmögnerovú a P. Magvašiho, ako aj viacerých štátnych tajomníkov a predstaviteľov diplomatických misií v SR. Na úvod si vypočuli expozé hlavného vyjednávača SR pre EÚ, štátneho tajomníka MZV SR J. Figeľa.

S vráskami budúci laureáti výročných ocenení klubu: generálny riaditeľ Duslo Šaľa J. Kollár a V. Soták, generálny riaditeľ a. s. Železiarne Podbrezová.

6. december

Diagnóza: Chazbulatov

Ruský občan čečenského pôvodu a osobnosť svetovej ekonomickej vedy prof. R. I. Chazbulatov sa stretol s reprezentáciou Hospodárskeho klubu (NEF). Slávnostná večera na jeho počesť sa zmenila na voľnú výmenu názorov o globalizácii a jej prioritách, o hospodárskom vývoji Ruska a jeho bývalých satelitoch, o procesoch celoeurópskej integrácie a bezpečnosti vôbec. Značnú pozornosť venoval spolu s ruským veľvyslancom A. Akseňonokom otázkam životnej filozofie a reality súčasníkov, ale aj celej civilizácie.

13. december

Česť, prestíž ani tolerancia sa nedajú kúpiť

Jedným z posledných podujatí v tomto tisícročí bolo 41. riadne zhromaždenie a celkovo 108. podujatie Občianskeho združenia Hospodársky klub (NEF) dňa 13. decembra 2000. Symbolickými, aj keď čisto pracovnými boli v tomto smere aj jeho témy a hostia. Za prítomnosti 140 členov klubovej komunity, veľvyslanca Francúzska v SR Georgesa Vaugiera, zástupcov diplomatických misií USA, Ruska, Poľska a Švédska, predstaviteľov domácej a zahraničnej finančnej a podnikateľskej sféry vystúpil premiér Mikuláš Dzurinda. Hovoril o práve v parlamente schválenom štátnom rozpočte Slovenska, reštrukturalizácii bankovej a podnikovej sféry. Samozrejme, že sa dotkol rokovaní o rozšírení Európskej únie v Nice, ktoré hodnotil veľmi pozitívne. O zahraničnej politike SR a jej zámeroch hovoril minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Absolútna pohoda premiéra M. Dzurindu?

H. Woleková, koordinátorka projektov SPACE a Peter Vendelín z Topvaru už ako nositelia Zlatého biateca 2000.

Nositelia výročnej ceny Zlatý biatec 2000/2001

Železiarne Podbrezová a ich generálny riaditeľ Vladimír Soták Nadácia Slovak Gold a jej prezident Jozef Sitko Helena Woleková, koordinátorka projektov Nadácie SPACE Topvar, a. s., Topoľčany Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR IPEC group, Bratislava Corinex Group, Bratislava Ján Roland Burger, prezident Prvej stavebnej sporiteľne Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry - Sympatia a jej generálny riaditeľ Michal Němec HZ Prievidza, s. r. o., a jej generálny riaditeľ Štefan Kardoš Pavel Petrech, generálny riaditeľ, a. s. Izomat, Nová Baňa Slovensko-poľská obchodná komora a jej predseda Ján Badžgoň

Víťazi celoklubovej ankety Prominent ekonomiky 2000

Slavomír Hatina, generálny riaditeľ a. s. Slovnaft Viliam Veteška, predseda predstavenstva a. s. Wili Holding Púchov Štefan Chudoba, riaditeľ pre predaj Škoda Auto Slovensko, a. s., Bratislava Jozef Uhrík, hovorca predstavenstva VW, a. s., Bratislava

Víťazi čitateľskej ankety Prominent ekonomiky 2000

Slavomír Hatina, prezident a. s. Slovnaft; Jozef Kollár, generálny riaditeľ Duslo, a. s., Šaľa; Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V roku 2000 boli udelené štyri Zlaté biateky zahraničným osobnostiam. Slávnostne boli odovzdané Z. D. Niemczyckému a B. Janslimu.