Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Druhá časť XVI. valného zhromaždenia
Pätnásty december 2022 od 11.55 h
Pálffyho palác na Zámockej 47 v Bratislave
Kam sme to došli ?
Na hranicu konca civilizácie...
Žalujúce deti z Mariupoľa

Prvá časť XVI. valného zhromaždenia
Dvadsiaty október 2022 od 16.55 do 19.00 h


O odumieraní diplomacie a problémoch s ľudskosťou a jej umrtvovaní:

Diskutovali: prof. J. D. Sachs, prof. P. Drulák, P. Mihók, J. Gabriel, P. Čatloš, A. Barcík, J. Mikulenka, prof. J. Masarik a P. KasalovskýPeter Mihók
Žiť znamená myslieť
Vydržíme, alebo to postupne vzdáme?
JESEŇ 2022 - neporazme sami seba
Dr. Eduard Šebo
Kto nesie zodpovednosť za eskaláciu
a predlžovanie rusko-ukrajinského konfliktu?Pour memoire
zo 6. 10. 2020

Podnety nereagujúcej vláde SRPeter Mihók: LETO 2022
Štyrikrát 15 minút so Svedomím
Videokonferencia ako 135. zhromaždenie 24. mája 2022
"Four Times 15 Minutes with Conscience"

Čo sa mení, keď "mladne" pamäť národa ? Kto nerešpektuje v SR Benešove dekréty? Kto to len hovorí o zrade národných a štátnych záujmov....? Prečo rokmi strácajú svoju farebnosť všeľudské ideály ? A. Šándor: Aký bude Svet a my v ňom v máji roku 2023 ?
Stotridsiateštvrté riadne zhromaždenie

V predjarí 17. marca v Pálffyho paláci:
O vojne a mieri, o zlyhaní diplomacie,
o "diplomatovi diplomatov" Henry Kissingerovi
a "výzvová" diskusia o Veľkom resetePeter Mihók
Predseda SOPK a laureát Zlatého biatca
Nepredvídateľné neznamená nepredstaviteľnéPeter Mihók
Slovo uzdravuje, ale aj zabíja

J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 -

Peter Mihók
J A R 2022
J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 - J A R 2022 -Mariupoľ, 6. marca 2022

Foto: TASR/APEduard Šebo, konzervatívny socialista
Aké sú príčiny rusko-ukrajinského konfliktu ?Prof. Jaroslav Husár:
Náš ekonomický systém nie je kraslicou
alebo
Čo potrebujeme už aj ?
Autorka "The 8th Continent" L. Petráková
Najmladšia z 24 laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015"SKEN

Thanks to President Biden and President Putin

for their dialogue in the interest of a new quality of global security
and peace conditions for overall development of life and civilisation

Bratislava, February 1st 2022
List Jana Masaryka čítaný J. Werichom
Jan Werich : Masaryk a sloboda
Suma sumarum
1968
"Ak sa chceme volať Homo sapiens, musíme sa
vzdať všetkých zbraní hromadného ničenia ..."


Rozhovor v denníku Štandard s prof. J. MasarikomPeter Mihók
Rok 2021 - straty a nálezy
Na úvod roku 2022 ...


Peter Kasalovský
Rok 2022 - Najdôležitejšie želanie
Utmost wishes for 2022