Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...Ako a čím zavrieť zavrieť dvere pred totalitou ?
How to deal with totalitarianism and fascism ?
2. časť

Kvôli protipandemickým opatreniam v zahraničí a v SR a na podnet pozvaných VIP sa pôvodný program preložil na prezenčné zhromaždenie.

Formou videokonferencie 133. zhromaždenie 9. decembra 2021
s témami: "Tridsaťročie márnych podnetov ako byť-nebyť v nevyhlásenej súťaži štátov a ich národov úspešnejší" - Ako možno vnímať nepriateľov "západného sveta", EÚ a osobitne Slovenskej republiky, ktorých vyznačujú média a celý rad politikov ? - Úvaha na tému: "Aké má byť zdravotníctvo, resp. starostlivosť o zdravie ľudu?" - "Enviromentálna inkvizácia a omilostenie jadrovej energetiky" - Nie sme "stratená generácia", lebo ... - o autorských počinoch niektorých členov združenia


Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy
The Kremlin's Strategic Blunders Are Leading to War
December 2, 2021 paulcraigroberts.org.

 Z darčekovej vianočno-novoročnej pošty


Minister financií by mal odstúpiť
Zachráni tým veľa životov

Je tu práca pre archanjela Michala ?

Prejav, aký by si nedovolil takmer žiadny európsky politik
Denník Štandard, 19. 12. 2021

+1

Prvé podujatie v tridsiatom roku

Stotridsiatedruhé zhromaždenie
a celkove 283. podujatie
bolo 15. októbra 2021 o 16.30 h
vo forme videokonferencie

Ako a čím zavrieť zavrieť dvere pred totalitou ?
How to deal with totalitarianism and fascism ?


Súčasné a možné obmedzenia kvôli COVID 19 v SR a v domovských štátoch členov a hostí nedovoľujú podľa Stanov zvolať zhromaždenie s osobnou účasťou Hlavná téma: Akí sme boli, akí sme a čo je nevyhnutné pre všestranne lepší a dôstojnejší život človeka v SR a čo nevyhnutne potrebujú vzťahy medzi štátmi


Menu: Informácie o činnosti v roku 2021
 
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita


António Guterres, generálny tajomník OSN
Dekarbonizáciu potrebujeme okamžitePeter Mihók, predseda SOPK
Rozdelená spoločnosť stráca dynamiku i perspektívuProf. Jaroslav Husár, laureát Zlatého biatca
Ako bolo, ako je a ako bude
Čím sa môžeme pochváliť ?

Daňový systém a jeho problémy s listom premiéroviAnton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne
Životné prostredie a spoločné dobro

Pokiaľ nie je neskoro

List predstaviteľa združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Petra Kasalovského čestnému členovi od roku 1994 a prezidentovi World Economic Forum prof. Klausovi Schwabovi. Letter from the representative of the Informal Economic Forum Economic Club Mr. Peter KASALOVSKY to the honorary member of the IEF EC since 1994 and president of the World Economic Forum professor Klaus SCHWAB


Stotridsiateprvé zhromaždenie
a celkove 282. podujatie na pokračovanie

V stredu 26. mája 2021
stretnutie reprezentácie združenia a jeho MMV
so skupinou výnimočných osobností slovenskej spoločnosti

Prvá z diskusií na pokračovanie - O stave a o potrebách spoločnosti v 2. polroku 2021 - Kto sú vôbec autority pre verejnosť ? - Kto a prečo vyrába kauzu za kauzou ? - Musí byť politika "špinavou"? - Podnety na októbrové a decembrové zhromaždenie


Naliehavý a opakovaný podnet

List pápežovi Františkovi z 22. 4. 2021 od členov združenia
a jeho Medzinárodného mierového výboru

Odpoveď v mene pápeža Františka z 22. 6. 2021Stotridsiate zhromaždenie a celkove 281. podujatie
ako videokonferencia 10. mája 2021

Program: Príhovory veľvyslancov veľmocí - Aká téma je tabu u nás a v európskom priestore ? - Aký má byť náš a môj Svet po pandémii Covid-19 ? - Prečo sme boli v SND 4. novembra 1996 ? - Nevyhnutnosť celosvetovej bezpečnostnej a mierovej konferencie - Programové prekvapenia nie sú vylúčenéAký bude novodobý VEĽKÝ RESET ?
Videokonferencia 3. 3. 2021 od 17. h
Hosťom prezident WEF prof. Klaus SchwabSociálna sféra SR v roku 2021

Prof. Vojtech Tkáč:
"Sme svedkami sústavných insitných návrhov a zásahov do prirodzených práv poistencov, aby sa absencia štátnej rodinnej politiky nahradila legalizáciou okrádania časti poistencov."Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom ...

Na oneskorenom dekorovaní laureátov a víťazov za rok 2019 zaznela táto myšlienka dr. Petra Kasalovského:
"Mali sme a máme toľko skvelých ľudí, že predsa nemôžeme prepadnúť v zápase o skutočnú transformáciu, hoci už sme mali mať dávno po nej. Len sa jej dožiť, a najmä pomôcť jej rozrásť sa a zakoreniť sa. Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom, prácou a ľudskosťou, so snahou byť medzi najlepšími. Dúfajme, že to je a už bude koniec volebným omylom občanov..."
Bratislava, 25. jún 2020


Aktivity predstaviteľa združenia

medzi jednotlivými zhromaždeniami
od 22. februára 2021 do 4. júla 2021
Peter Kasalovský
May it be 4:1 in everyday life as well...S odstupom troch desaťročí: Bola naozaj nežná

Rudolf Schuster, prezident SR 1999-2004


Slovensko a Česká republika - COVID nás spája

Diskusia iniciatívy Veda pomáha - COVID-19 a Iniciativy SníhProf. Jaroslav Husár, laureát Zlatého biatca

Keď sa nedarí povedať pravduProminent ekonomiky 2006 a záchranár Ivan Baláži
o pandémii COVID-19 v Denníku Postoj a TV PostojČo ste mohli povedať francúzskemu prezidentovi ?

Z listu prof. J. Husára premiérovi SR I. Matovičovi po jeho návšteve francúzskeho prezidenta E. Macrona 3.2.2021SLOVMAS

Desať rokov pre životné prostredieBETULÍN

proti vírusovým a bakteriálnym infekciám

www.brezovysvet.eu