Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...Nominácia na World Food Prize 2020

Prezident World Food Prize Foundation Kenneth M. Quinn počas rozlúčkovej večere 12. decembra 2019 na záver svojho 4-dňového pobytu v SR vyslovil otázku, prečo združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub nenominuje na prestížnu svetovú cenu slovenskú osobnosť. Dodal, že nepochybuje o existencii takej osobnosti na Slovensku, ktorá spĺňa nominačné kritéria a má čo ponúknuť svetu potravín a poľnohospodárstva.

Predstaviteľ združenia P. Kasalovský sa s výzvou amb. K. M. Quinna stotožnil. S odstupom 24 rokov opäť pripravil nomináciu slovenskej osobnosti a jej patentovaného produktu, resp. technológiu skvalitňovania rastlinnej a živočíšnej produkcie do 7. januára 2020. Podklady poslal prostredníctvom DHL do centrály WFP v americkom štáte Iowe. Nominačný návrh bol zaregistrovaný aj elektronickou cestou.


Miroslav Svítek, Ladislav Žák
Poznej sám sebe...* Prečo bola úspešná zmena režimu v roku 1989? *Členovia a hostia o tom, ako to bolo v rokoch 1989-2019? * Imperatív pre súčasníkov : Proti vojne mier ! Peace against war !
V Pálffyho paláci

neverejné 123. riadne zhromaždenie
a celkove 274. podujatie združenia

vo štvrtok 24. októbra 2019
On the occasion of the 70th Anniversary of the Founding of the People´s Republic of China Peter Kasalovský: How have I become Chinese?

Kto sa postaral o jedinečné miesto viery, mieru a ľudskej pohody ? Who is behind the unique place of faith, peace and well-being?
Diskusné témy : O čom je dnes vlastenectvo ? Kde sa skončí dedolarizácia ? Čína a Rusko ako nepriatelia Slovenska ? Kto je alebo kto by mal byť naším poslom mieru a pravdy o šťastí človeka ? Kto a prečo sa bojí internetu ?


Pripomenutie názorov a podnetov Jána kardinála Chryzostoma Korca zo 6. apríla 2001. Bol laureátom Zlatého biatca, ktorý si prevzal 30. novembra 2001. Od vzniku združenia bol jeho aktivizujúcim sympatizantom a so súhlasom pápeža Jána Pavla II. aj čestným členom združenia NEF Hospodársky klub až do svojej smrti 24. októbra 2015.