Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Vzájomne prospešné kontakty s veľvyslancami

V septembri zakladajúci člen a správca združenia dr. Peter Kasalovský sa osobne stretol s vedúcimi diplomatických misií Brazílie, Egypta, Indie, Indonézie, Kuby, Palestíny, Turecka a Vietnamu. V júni a v júli komunikoval s piatimi veľvyslancami z Európy. V októbri sa uskutočnia jeho ďaľšie stretnutia s diplomatmi pôsobiacimi v Slovenskej republike.Väčšina veľvyslancov prijala pozvanie na najbližšie 97. a 98. riadne zhromaždenia a vyjadrila potešenie z návratu k tradícii vzájomnej a otvorenej komunikácie. O nadchádzajúcich klubových zhromaždeniach dostali informáciu internetom viacerí zahraniční nositelia Zlatého biatca a osobitne prezident World Economic Forum prof. K. Schwab a prezident World Prize Food amb. K. M. Quinn.Voľby nového výboru v decembri 2013

V súlade s uznesením XII. valného zhromaždenia a Stanov v platnom znení z 13. 12. 2012 budú neverejné (tajné) voľby nového výboru na 3-ročné obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
V závere 2013. roka bude volených najmenej 7 členov (jeden člen na 30 riadnych a čestných členov združenia) a najviac deväť členov podľa členskej evidencie k 31. 10. 2013.
Vaše návrhy na nových členov výboru pošlite najneskôr do 31. októbra 2013 správcovi združenia na e-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk.Listy ruskému prezidentovi V. V. Putinovi, podnikateľovi A. Babišovi a pápežovi Františkovi

Zakladajúci člen združenia dr. Peter Kasalovský poslal 21. mája a 11. júla 2013 na podnet členstva listy prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi. Okrem iného napísal : "Ako generácia z polovice 20. storočia vnímame neschopnosť súčasníkov hľadať a nájsť nový a človeka oblažujúci model života spoločnosti. Je tu však viera vyznávajúcich zdravý rozum a možnosť návratu k hodnotám našej civilizácie."

Prostredníctvom e-majlovej pošty dr. Peter Kasalovský poslal 5. júla 2013 svoje poznámky o médiách podnikateľovi A. Babišovi, nadväzujúc tak na klubovú tému „Média a ich vplyv na verejnú mienku a politiku“. Adresát za list poďakoval.

Dr. Peter Kasalovský poslal list pápežovi Františkovi 10. júla 2013 o nominácii Róberta Bezákovi, emeritného arcibiskupa, na Zlatý biatec 2013 za jeho snahu o novú kvalitu duchovného života a komunikáciu s verejnosťou. Okrem iného napísal : "Jednoznačným faktom je, že svojim slovom a činmi na verejnosti, a najmä svojou skromnosťou s dôstojnosťou a úprimnosťou, získal Mons. R. Bezák prirodzenú autoritu v spoločnosti".