Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...


Prezident SR Ivan Gašparovič prijal v pondelok 18. októbra predstaviteľa združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Petra Kasalovského, ktorý mu odovzdal dokument O hamletovských otázkach v slovenskom priestore 21. storočia. Tento list, adresovaný parlamentu, prezidentovi SR, predsedníčke vlády SR a občanom, je reakciou časti členstva 18-ročného a na politických stranách nezávislého združenia na jeho septembrové 222. podujatie. Venovalo sa problematike hospodárskeho avanturizmu a korupcii. Správca združenia P. Kasalovský informoval prezidenta SR I. Gašparoviča, ktorý bol od roku 1996 jeho riadnym a potom od roku 2004 čestným členom, aj o konkrétnych podnetoch združenia na zlepšenie ovzdušia a vôbec kvality života v spoločnosti. Prezident SR I. Gašparovič prijal pozvanie na najbližšie zhromaždenie združenia.

(Zo správy TASR)Korupcia a hospodársky avanturizmus v súčasnej spoločnosti
(85. riadne zhromaždenie a celkove 222. klubové podujatie, 28. september 2010)

Novoročenka predsedu EK