Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Ankety 2021

Nominácie sa aktualizujú priebežne.
Ankety sa otvoria, keď garant prijme najmenej tri nominácie. Po ich otvorení sa môže hlasovať.
Nominácie k 20. 11. 2021

Hlasovanie verejnosti sa skončilo 31.12.2021

Zlatý biatec, založený v roku 1993

Aktuálny stav

Nominácie
 1. Martin Huba, prof., slovenský herec a divadelný režisér
  Za priaznivé ovplyvňovanie verejnosti hereckým umením a jemu vlastným názorovým svetom, vyjadreniami o osobnostiach minulých aj súčasných, okrem iných o T. G. M., o prezidentke SR Zuzane Čaputovej a o Jiřím Menzelovi, schopnosťou vyznačovať podoby ľudského šťastia a životného poslania
  Nominácia zaslaná garantovi: 1. 1. 2021
 2. ***Andrej Janco, MUDr. prezident SÚLŠ
  Za neúnavnú snahu o nasmerovanie slovenského zdravotníctva na kvalitatívne vyššie riadenie a organizáciu, za rozumné - efektívnejšie zhodnocovanie finančných vkladov do zdravotníctva a za úctu k pacientovi
  Nominácia zaslaná garantovi: 3. 1. 2021
 3. Boris Klempa, RNDr., DrSc., virológ
  Za inovatívne úspechy v oblasti biomolekulárnej medicíny a osobitne za otvorené a korektné informovanie verejnosti prostredníctvom elektronických médií o Covid-19
  Nominácia zaslaná garantovi: 4. 1. 2021
 4. **Jana Bitto Cigániková, poslankyňa NR SR
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa EP

  Za obsahove najpodnetnejšiu a formou najkultúrnejšiu tlačovú konferenciu SaS
  o eurofondoch v období od 1. 3. 2020 do 8. 2. 2021, vysielanú TA3 8. 2. 2021

  Nominácia : 8. 2. 2021
 5. *František Sabol, prof., MUDr., PhD., MPH, MBA
  Spoluzakladateľ a sedemnásty rok vedúca osobnosť Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. a prednosta Kliniky Srdcovej chirurgie UPJŠ a VÚSCH, a.s.
  Za vybudovanie špičkového zdravotníckeho zariadenia
  Nominácia : 8. 2. 2021
 6. **Stanislav Čajka, gen. riaditeľ TERNO a manažér obchodu s potravinami
  Za posilňovanie konkurencie medzi reťazcami maloobchodu s potravinami v SR
  Nominácia : 21. 2. 2021
 7. **MUDr. Peter Visolajský - MUDr. Kristína Visolajská
  Za podnetné názory o zdravotníctve a spoločenskej situácii, za príkladnú otvorenosť v komunikácii s verejnosťou, osobitne za komentár "Koniec výnimky z karantény..." z 8. 3. 2021 v Denníku Postoj
  Koniec výnimky z karantény...
  Nominácia : 8. 3. 2021
 8. Karol Sudor, novinár
  Za žurnalistiku, ktorá prinajmenej "humanizuje" spoločnosť a samotných čitateľov
  Nominácia : 18. 3. 2021
 9. Jana Shemesh, spisovateľka žijúca v Izraeli
  Za knižnú tvorbu: Spálenisko - Hriechy dym neprekryje, Dobrá krajina, Kľúč k minulosti a Smrť si neškrtne
  Nominácia : 20. 3. 2021
 10. **Školské hospodárstvo - Búšlak, spol. s r.o., Dunajský Klátov
  Za výrobu a produkciu mlieka a jogurtov v bio-kvalite a bezlaktózové mlieko a jogurty
  www.zelenyklatov.sk
  Nominácia : 28. 3. 2021
 11. Oľga Apoleníková, samostatne hospodáriaca roľníčka /SHR/
  Za výrobu a tradičné farmárske výrobky a produkty z ovčieho mlieka a e-shop
  www.salaspruzina.sk
  Nominácia : 28. 3. 2021
 12. ****Karol Lovaš /brat Šavol, Gottschalk/ PhDr., ThMgr., PhD
  Slovenský premonštrátsky rimskokatolícky kňaz od roku 2009 pôsobiaci v Českej republike, predtým novinár a naďalej autor knižný a rozhlasový a príležitostne novinový, ako aj vysokoškolský pedagóg Karlovej univerzity v Prahe
  Za duchovnú službu a komunikáciu kňaza s verejnosťou o dejoch svetských aj náboženských, o problémoch civilizačných a spoločenských, ako aj o osobnostiach štátu a slovenského národa
  Nominácia : 7. 4. 2021
 13. CBS Creative Business Studio, spol. s r.o., Banská Bystrica
  Za vydavateľský počin, predovšetkým za obsahové, obrazové, grafické a polygrafické spracovanie "zelenej" knihy "Čarovná Bratislava" "Magical Bratislava", 2021
  https://www.cbs.sk/kniha/carovna-bratislava/#1
  Nominácia : 31. 5. 2021
 14. Tera nostra, s. r. o., Cerovo, okres Krupina
  Za realizáciu minikempingu s farmárskymi aktivitami na vidieckom juhu Slovenska "Táborisko FarmLazy" holandskou rodinou B. Kuijpers - A. Sikking a jedinečnosť ich služieb klientom
  www.minicamping.eu
  Nominácia : 19. 6. 2021
 15. Soňa Kopčoková, Ing.
  Konateľka Body Result Club, s. r. o., majsterka sveta Body fitness 2006, mama troch adoptovaných detí Za ultrabeh Cestou hrdinov SNP (Dukla - Devín), 768 km bez cudzej pomoci v júni 2021 za 11 dní 15 h a 30 min
  768 km v rekordnom čase
  Sama na ceste
  Dať zo seba všetko
  Najlepšia v roku 2006
  Majsterka sveta, aj majsterka Európy
  Nominácia : 28. 6. 2021
 16. Branislav Neumair
  podnikateľ a podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika Za činnosť na podporu národného a vlasteneckého cítenia, za približovanie gen. M. R. Štefánika verejnosti a vojenských osobností z obdobia SNP a oslobozovania Československa a územia súčasnej Slovenskej republiky v 2. svetovej vojne
  Nominácia : 24. 7. 2021
 17. Tomáš Grečko
  Za fotoreportáž v Denníku N 24. 8. 2021 o "Čo urobí rieka, keď ju človek nechá robiť, čo chce..." s prezentáciou poznatkov o rieke Belá ekológa a filmového dokumentaristu Erika Baláža zo strany Spolu
  Nominácia : 28. 8. 2021
*Nominácia bola zrušená k 14.5.2021 pre nesúlad s jej podmienkami stanovenými vo Vyhlásení tradičných ankiet ... z 1. januára 2021.
Stalo sa tak na základe zreteľahodných podnetov návštevníkov www.hospodarskyklub.sk, ako aj informácií mienkotvorných médií v období 2. 5. - 14. 5. 2021..

**Nominácie č. 4, 6, 7 a 10 boli zrušené pre nesúlad s nominačnými podmienkami, ktoré boli zverejnené vo "Vyhlásení tradičných ankiet ..." 1. januára 2021 aj na www.hospodarskyklub.sk.
***Nominácia bola zrušená k 4.9.2021 pre jej nesúlad s podmienkami nominácie.
****Nominácia bola zrušená 6. 11. 2021 pre nesúlad s podmienkami nominácie.


Nominácie zahraničných osobností a diel
 1. Sanna Marin
  Predsedníčka vlády Fínskej republiky
  Za pôsobivý prínos k tvorbe ovzdušia dôvery a spolupatričnosti fínskych občanov a za príkladnú stabilitu štátu riadením jeho vlády v období pandémie Covid-19
  Nominácia zaslaná garantovi: 5. 1. 2021
 2. Jaroslav Flegr, prof., RNDr., CSc.
  Český evolučný biológ, parazitológ a humanista
  Za postoje a celoročnú komunikáciu s verejnosťou ČR, SR, ale aj európskeho priestoru o COVID-19 a osobitne o správaní sa ľudskej spoločnosti
  Nominácia zaslaná garantovi: 9. 3. 2021
 3. City Work Architects Prague, s.r.o., Česká republika
  Za architektonické riešenie rezidenčných budov v projekte Metropolis v priestore nového centra Bratislavy
  Nominácia : 1. 4. 2021
 4. Hynek Blaško, genmjr.
  Český politik a poslanec Európskeho parlamentu za hnutie Tomia Okamuru SPD

  Za list z 9. 2. 2021 predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, ktorým reaguje na snahy v rozpore s právom a teda neoprávnene prerokúvať na pôde EP problematiku Benešových dekrétov
  Odkaz pdf
  https://hynek-blasko-id.eu/
  Nominácia : 6. 4. 2021
 5. Doc. RNDr. Irena Koutná, PhD. a jej tím vedcov z brnenského laboratória - Centra bunkového a tkanivového inžinierstva Fakultnej nemocnice u sv. Anny a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity
  Za skúmanie pamäťovej bunkovej imunity po prekonaní Covid - 19 v období 2020 - 2021 a doteraz publikované poznatky s odporúčaniami pre odbornú a širokú verejnosť
  Rozhovor s českou vedkyňou Irenou Koutnou
  Nominácia : 18. 4. 2021

XXI. ročník internetovej ankety BEST BANK

Aktuálny stav

Partner
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.


PSS zvíťazila v ankete BEST BANK v ročníkoch 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2020

 1. Prvá stavebná sporiteľňa
 2. Poisťovňa Kooperatíva
 3. Tatrabanka
 4. J&T banka
  Nominácie zaslané garantovi od 3. 1. do 6. 1. 2021
 5. Allianz - Slovenská poisťovňa
  Nominácia: 14. 1. 2021
 6. ČSOB Stavebná sporiteľňa
  Nominácia: 16. 4. 2021

7. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Aktuálny stav
 1. Andrea Letanovská, MUDr., PhD
  Poslankyňa NR SR do 7. 4. 2021
  Klub Za ľudí
 2. Jana Bitto Cigániková, Mgr., MBA
  Poslankyňa NR SR
  Klub SaS
 3. Adriana Pčolinská, doc., PaedDr., PhD
  Poslankyňa NR SR
  Klub Sme - Rodina
 4. Martin Smatana
  Manažér, analytik
  Abs. londýnskej Imperial College
 5. Anton Barcík, Ing.
  Vedúca osobnosť duchovného centra v kameňolome nad obcou Ladce, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016 a generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s.
 6. Jana Žitňanská, Mgr.
  Poslankyňa NR SR
  Klub Za ľudí
 7. Peter Mihók, doc., Ing., CSc.
  Predseda SOPK, čestný predseda Svetovej komorovej federácie a laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020
  Nominácie zaslané garantovi od 1. 1. 2021 do 6. 1. 2021
 8. Elena Prekopová, MUDr.
  Pediatrička, hl. odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, členka konzília odborníkov - epidemiológov
  Nominácia: 12. 1. 2021
 9. Richard Sulík
  Bývalý a od 1. 4. 2021 opäť podpredseda vlády a súčasný predseda strany SaS
  Nominácia: 14. 1. 2021
 10. Richard Raši, MUDr., PHD, MPH
  Poslanec NR SR
  Nominácia: 15. 1. 2021
 11. Miroslav Kollár, Ing.
  Poslanec NR SR a primátor mesta Hlohovec
  Nominácia: 15. 1. 2021
 12. Tomáš Malatinský, Ing., MBA
  Prezident AZZZ SR, laureát Zlatého biatca
  Nominácia: 16. 1. 2021
 13. Zuzana Čaputová
  Prezidentka SR
  Nominácia: 17. 1. 2021
 14. *Veronika Remišová
  Podpredsedníčka a ministerka vlády SR, predsedníčka politickej strany Za ľudí
  Nominácia: 18. 1. 2021
 15. Matúš Vallo, Ing. arch.
  Primátor hl. mesta SR Bratislavy
  Nominácia: 22. 1. 2021
 16. Ján Hrčka, Ing.
  Starosta mestskej časti Bratislava Petržalka
  Nominácia : 4. 2. 2021
 17. Lucia Ďuriš Nicholsonová
  Poslankyňa Európskeho parlamentu
  Nominácia : 8. 2. 2021
 18. Tomáš Valášek, M.A.
  Poslanec NR SR
  Nominácia : 20. 2. 2021
 19. Ivan Bošňák, Ing.
  Spoluzakladateľ občianskej platformy "Dáta bez pátosu" a jej dátový analytik
  Nominácia : 6. 3. 2021
 20. Richard Kollár, doc., Mgr., PhD
  Zakladateľ iniciatívy "Veda pomáha - COVID-19"
  Nominácia : 7. 3. 2021
 21. Ivan Mikloš, Ing.
  Ekonóm a politik, v súčasnosti aj komentátor spoločenských javov a hospodárskych procesov, bývalý podpredseda vlády, minister privatizácie a minister financií
  Nominácia : 9. 3. 2021
 22. Matúš Šutaj Eštok
  Poslanec NR SR, člen politickej strany Hlas SD
  Nominácia : 14. 3. 2021
 23. ***Mária Kolíková
  Bývalá a od 1. 4. 2021 opäť ministerka spravodlivosti SR
  Nominácia : 15. 3. 2021
 24. Alojz Hlina
  Podnikateľ, vytrvalý a relatívne konzervatívny občiansky aktivista a politický činiteľ
  Nominácia : 19. 3. 2021
 25. Zuzana Baťová, PharmDr., PhD
  Riaditeľka ŠUKL
  Nominácia : 11. 4. 2021
 26. Vladimír Lengvarský, brigádny generál, MUDr., MPH
  Minister zdravotníctva SR
  Nominovaný : 23. 4. - 14. 5. Obnovená nominácia : 13. 8. 2021
 27. Jaroslav Naď, PhDr., Mgr., PhD
  Minister obrany SR
  Nominácia : 21. 5. 2021
 28. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA
  Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
  Nominácia : 15. 7. 2021
 29. Mikuláš Dzurinda, Ing., CSc.
  Politik, predseda vlády SR 1998-2006, bývalý viacnásobný minister a poslanec NR SR, laureát Zlatého biatca
  Nominácia : 21. 8. 2021
 30. Ivan Korčok
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Nominácia : 5. 10. 2021
 31. Andrej Doležal
  Minister dopravy a výstavby SR
  Nominácia : 6. 10. 2021
Nominácia bola zrušená k 14.5.2021 pre nesúlad s jej podmienkami stanovenými vo Vyhlásení tradičných ankiet ... z 1. januára 2021.
Stalo sa tak na základe zreteľahodných podnetov návštevníkov www.hospodarskyklub.sk, ako aj informácií mienkotvorných médií v období 2. 5. - 14. 5. 2021..

*** Nominácia zrušená 15. 7. za nedementovanie medializovaného výroku po rokovaní vlády SR 14. 7. k jednému z jej členov. Predmetný výrok M. Kolíkovej podľa médií znie: "Vláda určuje ľuďom, ako majú žiť, či sa nám to páči alebo nepáči. Rovnako tak robí parlament. A deje sa tak na základe vôle ľudí, ktorí si zvolili svojich reprezentantov....".


XIX. ročník internetovej ankety World Politician - Najsympatickejší politik sveta

Aktuálny stav
 1. Joe Biden
  46. prezident USA
  Nominácia : 1. 3. 2021
 2. Benjamin Netanjahu
  Izraelský premiér (od roku 2009 do roku 2021)
  Nominácia : 10. 3. 2021
 3. Justin Trudeau
  Kanadský politik na pozícii predsedu vlády
  Nominácia : 13. 3. 2021
 4. Viktor Orbán
  Predseda vlády Maďarskej republiky
  Nominácia : 14. 3. 2021
 5. Vladimir V. Putin
  Prezident Ruskej federácie
  Nominácia : 20. 3. 2021
 6. Sanna Marin /ová/
  Predsedníčka vlády Fínskej republiky
  Nominácia : 14. 4. 2021
 7. Si Ťin - pching
  Prezident ČĽR
  Nominácia : 12. 5. 2021
 8. Donald Tusk
  Poľský politik, líder Občianskej platformy, predtým predseda Európskej rady 2014-19 a predseda vlády 2007-14
  Nominácia : 24. 8. 2021

Siedma edícia "Mierová cena zo Slovenska 2015" pre verejnosť

Aktuálny stav

Zo Slovenskej republiky
 1. Lenka Petráková, M Arch., Bc., ARB, RIBA
  Senior dizajnerka Zaha Hadid Architects, Londýn
  Za vizionárske projekty na ochranu a tvorbu životného prostredia, predovšetkým za výnimočný projekt plávajúcej stanice "The 8th Continent", ktorý rieši spôsobom likvidáciu odpadu v Pacifiku a bol ocenený prestížnou Grand Prix 2020 francúzskej Nadácie Jacquesa Rougéria
  Nominácia : 3. 3. 2021
 2. Ladislav Orosz, prof., JUDr., CSc.
  Sudca ÚS SR 2007-2019, verejný činiteľ, vedec a vysokoškolský pedagóg
  Za osobnostný a právnický prínos k ústavnosti a jej ochrane, za vedecko-pedagogické pôsobenie a za šírenie dobrého mena SR
  Nominácia : 21. 5. 2021
 3. Ján Čarnogurský, JUDr., politik a advokát, bývalý predseda vlády SR
  Za trvalú snahu o vzájomné pochopenie sa štátov, ich národov a predstaviteľov, o mierovú a vzájomne prospešnú koexistenciu v EÚ a o nevyhnutnosti otvoriť stály dialóg medzi veľmocami, mocnosťami a štátmi vo vnútorných konfliktoch a obmedzených vonkajšími intervenciami v záujme kvalitatívne lepšieho života súčasníkov a budúcich generácií
  Nominácia : 20. 11. 2021
Zo zahraničia
 1. Aun Schan Su Ťi, laureátka Nobelovej ceny za mier 1991
  Mjanmarská líderka boja za demokraciu, ľudské práva a proti výsadnému postaveniu armády v štátnom živote.
  V súčasnosti opäť väznená po vojenskom prevrate vo februári 2021, a v lete 2020 nepochopiteľne suspendovaná rozhodnutím Európskeho parlamentu zo zoznamu laureátov Sacharovovej ceny, ktorá jej bola udelená v roku 1990

  Nominácia : 4. 3. 2021
 2. Helmut Kohl, nemecký kancelár 1982-1998, in memoriam
  Za neoceniteľný prínos pre kvalitatívne nové a všestranne vzájomne prospešné vzťahy medzi Západom a Východom, za rozhodné plnenie záverov KEBSu, za tvorbu priaznivého ovzdušia pre celoeurópsku integráciu a výstavbu základov spoločného domova európskych štátov /EÚ/
  Nominácia : 4. 3. 2021
 3. Paul Craig Roberts
  Člen vedeckých tímov Hooverovho inštitútu Stanfordovej univerzity, Inštitútu pre politickú ekonómiu a výskumný pracovník Independent Institute, bývalý líder v rezorte financií v Reaganovej vláde
  Za celoživotnú analytiku medzinárodných vzťahov a rozbory otázok vojny a mieru v rokoch 2017-2021 s prihliadnutím na komentár "Washington vzkriesil strašidlo jadrového Armagedonu"
  https://www.paulcraigroberts.org/2021/03/17/washington-has-resurrected-the-specter-of-nuclear-armageddon/
  https://www.paulcraigroberts.org/
  Paul Craig Roberts
  Nominácia zaslaná garantovi: 23. 3. 2021
 4. Prof. Ugur Şahin a jeho manželka imunologička Özlem Türeci, Pfizer Inc., NY, USA - BioNTechn Manufacturing GmbH, Meinz, SRN
  Za spoluprácu na výskume, vývoji a výrobe vakcíny mRNA proti COVID-19
  Nominácia : 5. 4. 2021
 5. Elon Reeve Musk, narodený v J. Afrike, občan USA
  Zakladateľ a vedúca osobnosť Space Exploration Technologies Corp. a TESLA Inc.
  Za snahu eliminovať už vo vývoji hrozby z umelej inteligencie pre našu civilizáciu a za aktivity smerujúce ku kolonializácii planéty Mars
  Nominácia : 3. 5. 2021
 6. Lucie Bílá, vl. menom Hana Zaňáková, zo slovensko-českej rodiny
  Česká speváčka Pop Rock
  Za interpretáciu 16 legendárnych piesní na nosiči Supraphon 2020 : Bílé Vánoce Lucie Bílé/Live a za stálosť osobných vlastností vnímaných širokým publikom za 35 rokov speváckej kariéry ako ľudová, krásna, normálna, milá, šarmantná, dobrá, láskyplná, pracovitá, priateľská ...
  Nominácia : 14. 5. 2021
 7. Nadace Experientia, založená v roku 2013 v Českej republike,
  a jej zakladatelia manželia Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, DrSc.

  Za podporu mladých vedcov z odborov organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie, financovanej z licenčných poplatkov za antivirotiká, ktoré vznikli v skupine výnimočnej českej vedeckej osobnosti prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc. /1936-2012/. Manželia Dvořákovci podporili doteraz nadačné zámery čiastkou 36 miliónov CZK.
  Nominácia : 17. 5. 2021
 8. Jacques Hogard, plk. a rytier Cudzineckej légie, vojnový veterán, podnikateľ a spisovateľ
  Za príspevok k medzinárodnej bezpečnosti, mieru a humanite vo vojnových konfliktoch, za ich literárno-dokumentárne spracovanie a rozvíjanie rodinnej vojenskej dôstojníckej tradície
  Nominácia : 17. 6. 2021
 9. Miroslav Bárta, prof., Mgr., Dr., Český egyptológ, historik a humanista
  Za články, rozhovory, prednášky a vystúpenia o tom, ako čeliť možnému civilizačnému kolapsu
  Nominácia : 24. 6. 2021
 10. Sanna Marin, predsedníčka fínskej vlády
  Za rozvíjanie národných tradícií a za osobnú príčinlivosť za najšťastnejší život Fínov vo svetovom meradle
  Nominácia : 17. 7. 2021
  Medzinárodný mierový výbor rozhodne o laureátovi "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2021 vo výročný deň hirošimskej tragédie 6. augusta.
  Nominačný proces 7. edície "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2021 pre verejnosť sa však skončí až 20. novembra 2021 a hlasovanie verejnosti pokračuje až do konca roka 2021.


Vyhlásenie

tradičných ankiet združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru na www.hospodarskyklub.sk

Pozvaných hlasovať:
100 členov združenia a 50 osobností zo Slovenskej republiky

 • Zlatý biatec za rok 2021, výročná cena, založená v 1993. roku pre osobnosť zo Slovenskej republiky a zo zahraničia
 • XIX. ročník internetovej ankety Najsympatickejší politik sveta - World Politician
 • XXI. ročníkovej internetovej ankety BEST BANK
 • 7. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
 • Siedma edícia "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020 pre návštevníkov www.hospodarskyklub.sk

Podmienky nominácie

Právo nominovať majú riadni a čestní členovia združenia, doterajší laureáti cien a ocenení, ako aj víťazi klubových ankiet 1993 - 2020, veľvyslanci, predstavitelia hospodárskych organizácií, vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Právo nominovať majú aj návštevníci www.hospodarskyklub.sk. Návrh na nomináciu je neverejný. Musí obsahovať základné údaje o nominovanom a zdôvodnenie nominácie. O nominácii osobnosti, resp. firmy, alebo inštitúcie rozhoduje výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec a jednotlivých ankiet. Môže zrušiť nomináciu, pokiaľ získané informácie o nominovanom a jeho činnosti budú v nesúlade so zdôvodnením pôvodného nominačného návrhu, alebo pre jeho nedostatočnú komunikatívnosť, pre porušenie tradičných etických princípov, ako aj noriem kultúrneho a slušného správania. Nominačný návrh treba poslať na e-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo na poštovú adresu: NEF Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska ul. č. 5, 854 04 Bratislava, SR. Nominačný proces sa začína dňom 6. januára 2021 a skončí sa 20. novembra 2021.

Hlasovanie

Neverejné elektronické hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk v jednotlivých anketách sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie. Hlasovanie sa skončí dňom 31. decembra 2021. Neverejné osobitné elektronické hlasovanie 100 členov združenia a ďaľších 50 osobností hospodárstva a spoločnosti za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2021 sa začne 25. novembra a skončí sa 31. decembra 2021. Hlasovať budú aj za víťazov v jednotlivých anketách.

Hlasuje sa na www.hospodarskyklub.sk pod banerom na titulnej strane ANKETY 2021. Hlasy do ankiet možno posielať aj na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo aj riadnou poštou na poštovú adresu združenia: Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska 5, 854 04 Bratislava. Tento spôsob hlasovania platí do 30. júna 2021, ale najdhlšie do 20. novembra 2021.

Výsledky

Laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2021 sa spravidla stanú nominovaní, ktorí získajú v neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti najvyšší počet hlasov, resp. bodov (bodovanie 5-3-1). Spravidla o dvoch zahraničných laureátoch rozhoduje garant na základe podnetov členov združenia a hlasov z verejnosti. V internetových anketách sa vyhlasujú iba víťazi. Umiestenie v hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností a v hlasovaní verejnosti na www.hospodarskyklub.sk vytvorí súčet, ktorý sa vydelí dvoma. Laureátmi Zlatého biatca, resp. víťazmi jednotlivých ankiet sa stanú tí, ktorí tak ako v minulých ročníkoch a edíciách dosiahnu výsledok s najnižšou hodnotou.

Čiastkové výsledky sa zverejňujú spravidla dvojmesačne prostredníctvom tlačovej agentúry, alebo iného média. Konečné výsledky sa zverejňujú v predvečer ich slávnostného vyhlásenia, ktoré sa tradične uskutoční na prvom riadnom zhromaždení v nasledujúcom roku (2022). Celkové výsledky elektronického hlasovania za laureátov Zlatého biatca 2021 a vyhlásených internetových ankiet skontrolujú traja členovia združenia, ktorých vymenuje garant najneskôr do 8. máj 2021.

Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia NEF Hospodársky klub a spoluiniciátor jeho Medzinárodného mierového výboruV Bratislave, 1. januára 2021


"Mierová cena zo Slovenska 2015" za rok 2021

Medzinárodný mierový výbor združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub vyhlasuje nomináciu na laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2021 v období od 6. januára 2020 do 1. augusta 2021 Nominačného procesu sa môže zúčastniť každý obyvateľ sveta.

Nominačný návrh musí obsahovať údaje o nominovanom a zdôvodnenie nominácie s uvedením konkrétnych činov na prospech mieru, bezpečnosti a hospodársko-sociálneho rozvoja a vôbec ľudskej civilizácie. Nominujú sa dve osobnosti, z ktorých jedna bude zo Slovenskej republiky. Zoznam nominovaných bude dostupný na titulnej strane www.hospodarskyklub.sk a najmenej raz za dva mesiace bude zverejnený celoštátnym médiom. Medzinárodný mierový výbor o laureátovi bude podľa svojho Štatútu hlasovať vo výročný deň hirošimskej tragédie 6. augusta 2021. Hlasovanie verejnosti sa skončí 31. decembra 2021. Slávnostné vyhlásenie laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2021 sa uskutoční do 20. decembra 2021. Tieto podmienky sú v súlade so Štatútom Medzinárodného mierového výboru.
Nominačný návrh treba poslať na poštovú adresu: NEF Hospodársky klub,Topoľčianska 5, 854 04 Bratislava alebo na email: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk.

Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia NEF Hospodársky klub a spoluiniciátor jeho Medzinárodného mierového výboru
V Bratislave, 1. decembra 2021

Announcement

of traditional surveys of the Informal Economic Forum Economic Club Association and its International Peace Committee
on www.hospodarskyklub.sk

Invited to vote are:
100 members of the Association and 50 personalities from the Slovak Republic

 • Golden Biatec for the year 2021, an annual prize for a personality from the Slovak Republic and from abroad founded in 1993
 • XIXth internet survey The Most Congenial World Politician - World Politician
 • XXIth internet survey THE BEST BANK
 • 7th internet survey The Most Congenial Personality of Slovak Politics and Society
 • 7th edition of the "2015 Peace Prize from Slovakia" for the year 2021 for visitors of www.hospodarskyklub.sk

Requirements for nominations

Full and honorary members of the Association, current prize and award laureates, as well as the winners of Club surveys from 1993 to 2020, ambassadors, representatives of economic organisations, scientific and cultural institutions, have the right to nominate. Visitors to www.hospodarskyklub.sk also have the right to nominate. Nominations are not public. They must include basic pieces of information on the nominee and reasons for the nomination. The promoter of the Golden Biatec Award and of the individual surveys has the exclusive power to decide about the nomination of a personality and/or company or institution. They may cancel a nomination when information involving a nominee and their activities is inconsistent with the reasoning of the original nomination proposal, or it has insufficient communicativeness or because of violation of traditional ethical principles and standards of civilised and decent behaviour. Nominations should be sent to e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk or to the postal address: NEF Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska ul. č. 5, 854 04 Bratislava, SR. The nomination process commences on 6 January 2021 and ends on 20 November 2021.

Voting

Non-public electronic voting in individual surveys on www.hospodarskyklub.sk will be opened when at least three nominations are accepted. Voting will close on 31 December 2021. Separate non-public electronic voting of the 100 members of the Association and other 50 personalities from business and society at large on the Golden Biatec laureates for the year 2021 will start on 25 November and close on 31 December 2021. They will also vote on winners in individual surveys.

Results

The nominees receiving the highest number of votes and/or score (scoring 5-3-1) in the non-public vote by the members of the Association and other personalities from business and society at large will become the laureates for the Golden Biatec Award of the year 2021. As a rule, the promoter decides on two foreign laureates on the basis of proposals submitted by members of the Association and the public. In internet surveys, only the winners are announced. Interim results are as a rule disclosed in a two-month interval through a press agency or other media. The final results are disclosed on the eve of their ceremonial announcement which traditionally takes place during the first regular assembly of the following year (2021). The results of electronic voting on Golden Biatec for the year 2021 winners and of the internet surveys will be reviewed by three members of the Association appointed by the promotor not later than 8 May 2021.

Dr. Peter Kasalovský, representative of the IEF Economic Club and co-initiator of its International Peace Committee
At Bratislava on 1. January 2021


"2015 Peace Prize from Slovakia" for the year 2021

The International Peace Committee of the Informal Economic Forum Association, the Economic Club, announces the nomination process for the "2015 Peace Prize from Slovakia" for the year 2021 in the period from 6 January 2021 to 1 August 2021

Any citizen of the world may participate in the nomination process. The nomination must include details involving the nominee and reasons for the nomination together with an indication of specific actions for the benefit of peace, security and socio-economic development and of the human civilisation in general. Nominations include two personalities of which one will be from the Slovak Republic. The list of nominees will be available on the front page of www.hospodarskyklub.sk and it will be published by a national medium at least every two months. The International Peace Prize Committee will vote on the laureate according to its Statute on the anniversary of the Hiroshima tragedy on 6 August 2021. A public vote will end on 31 December 2021. The ceremonial announcement of the "2015 Peace Prize from Slovakia" for the year 2021 will take place not later than 20 December 2021. These terms and conditions are in compliance with the Statute of the International Peace Committee.

he nomination must be sent to the postal address: IEF Hospodársky klub, Topoľčianska 5, 854 04 Bratislava or to e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk.

Dr. Peter Kasalovský, epresentative of the IEF Economic Club and co-initiator of its International Peace Committee
At Bratislava on 1 January 2021