Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

NOMINÁCIE 2013

Zlatý biatec 2013, World Politician 2013, BEST BANK 2013, Najsympatickejší člen vlády SR 2013 a Najsympatickejší poslanec Národnej rady SR 2013 na www.hospodarskyklub.sk

Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v 1993. roku, v spolupráci s hlavnými partnermi Compel Rail, a.s., Martin, Merci – M, s. r. o., Prešov, Polleo Partners, s.r.o., Bratislava, HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Bratislava, KÁVOMATY, s.r.o., Kežmarok, a Prvá stavebná sporitelňa, a.s. Bratislava, vyhlasuje :
  • Zlatý biatec za rok 2013, výročná cena, založená v 1993. roku
  • XI. ročník internetovej ankety Najsympatickejší politik sveta - World Politician 2013
  • XIV. ročníkovej internetovej ankety BEST BANK
  • VII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší člen vlády SR
  • VIII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR
Princípy organizácie a celkového zabezpečenia výročnej ceny Zlatý biatec a jednotlivých ankiet boli schválené výborom združenia v roku 1998.

Podmienky nominácie

Právo nominovať majú riadni a čestní členovia združenia, doterajší laureáti cien a ocenení, ako aj víťazi klubových ankiet 1993 - 2012, veľvyslanci, primátori a starostovia, predstavitelia univerzít, vysokých škôl, hospodárskych organizácií, vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Identifikovateľný nominujúci a jeho návrh na nomináciu je neverejný. Musí obsahovať základné údaje o nominovanom a zdôvodnenie nominácie. O nominácii osobnosti, resp. firmy, alebo inštitúcie rozhoduje výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec a jednotlivých ankiet. Nominačný návrh treba poslať na e-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo na poštovú adresu : Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska ul. č. 5, 854 04 Bratislava, Slovenská republika.
Nominačný proces sa začína dňom 8. apríla 2013 a skončí sa 20. novembra 2013.

Hlasovanie

Neverejné elektronické hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk v jednotlivých anketách sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie. Neverejné elektronické hlasovanie 299 členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2013 sa začne 25. novembra 2013 a skončí sa do 23. decembra 2013.

Výsledky

Laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2013 sa stanú prví traja nominovaní, ktorí získajú v neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti najvyšší počet hlasov. Spravidla o dvoch zahraničných laureátoch rozhoduje garant na základe podnetov členov združenia a hlasov z verejnosti. V internetových anketách sa vyhlasujú iba víťazi. Čiastkové výsledky sa zverejňujú dvojmesačne prostredníctvom tlačovej agentúry. Konečné výsledky sa zverejňujú spravidla v predvečer ich slávnostného vyhlásenia, ktoré sa tradične uskutoční na prvom riadnom zhromaždení v nasledujúcom roku (2014). Celkové výsledky elektronického hlasovania za laureátov Zlatého biatca 2013 skontrolujú traja členovia združenia, ktorých vymenuje garant najneskôr do 7. apríla 2013.

V Bratislave, 2. apríla 2013