Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

NOMINÁCIE 2012

Zlatý biatec 2012, World Politician 2012, BEST BANK 2012, Najsympatickejší člen vlády SR 2012 a Najsympatickejší poslanec Národnej rady SR 2012 na www.hospodarskyklub.sk

Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v 1993. roku, v spolupráci s hlavnými partnermi Prvá stavebná sporitelňa, a.s., Polleo Partners, s.r.o., Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR, Považská cementáreň, a.s., KÁVOMATY, s.r.o. a United Group, s.r.o. vyhlasuje :
  • Zlatý biatec za rok 2012, výročná cena, založená v 1993. roku
  • X. ročník internetovej ankety Najsympatickejší politik sveta - World Politician 2012
  • XIII. ročníkovej internetovej ankety BEST BANK
  • VI. ročník internetovej ankety Najsympatickejší člen vlády SR
  • VII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR
Princípy organizácie a celkového zabezpečenia výročnej ceny Zlatý biatec a jednotlivých ankiet boli schválené výborom združenia v roku 1998.

Podmienky nominácie
Právo nominovať majú riadni a čestní členovia združenia, doterajší laureáti cien a ocenení, ako aj víťazi klubových ankiet 1993 - 2011, veľvyslanci, primátori a starostovia, predstavitelia univerzít, vysokých škôl, hospodárskych organizácií, vedeckých a kultúrnych inštitúcií.
Identifikovateľný nominujúci a jeho návrh na nomináciu je neverejný. Musí obsahovať základné údaje o nominovanom a zdôvodnenie nominácie.
O nominácii osobnosti, resp. firmy, alebo inštitúcie rozhoduje výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec a jednotlivých ankiet.
Nominačný návrh treba poslať na e-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo na poštovú adresu : Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska ul. č. 5, 854 04 Bratislava, Slovenská republika.
Nominačný proces sa začína dňom 21. marca 2012 a skončí sa 20. novembra 2012.

Hlasovanie
Neverejné elektronické hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk v jednotlivých anketách sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie.
Neverejné elektronické hlasovanie 299 členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti za laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2012 sa začne 25. novembra 2012 a skončí sa 23. decembra 2012.

Výsledky
Laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2012 sa stanú prví traja nominovaní, ktorí získajú v neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti najvyšší počet hlasov.
Spravidla o dvoch zahraničných laureátoch rozhoduje garant na základe podnetov členov združenia a hlasov z verejnosti.
V internetových anketách sa vyhlasujú iba víťazi.
Čiastkové výsledky sa zverejňujú jedenkrát mesačne prostredníctvom tlačovej agentúry. Konečné výsledky sa zverejňujú v predvečer ich slávnostného vyhlásenia, ktoré sa tradične uskutoční na prvom riadnom zhromaždení v roku 2013.
Celkové výsledky elektronického hlasovania za laureátov Zlatého biatca 2012 skontrolujú traja členovia združenia, ktorých vymenuje garant najneskôr do 23. decembra 2012.

V Bratislave, 20. marca 2012