Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Tradičné ankety v roku 2011

Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v 1993. roku, organizuje v roku 2011

Zlatý biatec 2011, výročná cena založená v roku 1993, IX. ročník internetovej a klubovej ankety World Politician a XII. ročník internetovej a klubovej ankety Best Bank


Hlavní partneri

BIATEC Group, a.s., Bratislava, Prvá stavebná sporitelňa, a.s., Bratislava, Polleo Partners, s.r.o., Bratislava, UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, CK Hydrotour


Partneri

Lázně Luhačovice, a.s., Česká republika, Corinex, a.s., Bratislava,
Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava, Považská cementáreň, a.s., Ladce
Kávomaty. s.r.o., Kežmarok, Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Garant internetových ankiet združenia NEF Hospodársky klub vyhlasuje v súlade s ich štatútmi z 1998. roka nominačné obdobie od 21. marca 2011 do 20. novembra 2011. Hlasovanie v internetových anketách Najsympatickejší politik sveta - World Politician 2011 a BEST BANK 2011 na www.hospodarskyklub.sk sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie. V ankete Zlatý biatec 2011 bude neverejne hlasovať 299 členov združenia a ďaľšie osobnosti hospodárstva a spoločnosti v období 10. december - 23. december 2011.

Zlatý biatec 2011

Právo nominovať majú čestní a riadni členovia združenia, doterajší laureáti klubových ocenení a víťazi klubových ankiet, starostovia a primátori, zväzy a asociácie podnikateľov. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu, resp. funkciu, charakteristiku jedinečného podnikateľského výkonu, alebo výsledku. Nominačný návrh sa nezverejňuje. Nomináciu prijíma výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec po komunikácii s navrhovaným a jeho súhlase s nomináciou.

World Politician 2011

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, funkciu a charakteristiku jeho spoločenskej a politickej činnosti v medzinárodnom, resp. regionálnom meradle, alebo v domovskom štáte. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.

BEST BANK 2011

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 21. marca 2011 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať presný názov finančnej, resp. bankovej inštitúcie pôsobiacej v SR. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.