Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

ANKETY 2010

Nominácie

Združenie NEF Hospodársky klubu organizuje v roku 2010 tieto tradičné ankety:

Zlatý biatec 2010, výročná cena založená v roku 1993

VIII. ročník Najsympatickejší politik sveta - World Politician

a XI. ročník Best Bank.


Garant ankiet združenia NEF Hospodársky klub vyhlasuje v súlade s ich štatútmi z 1998. roka nominačné obdobie od 27. marca 2010 do 20. novembra 2010.

Podmienky nominačných návrhov:

Hlasovanie v anketách World Politician 2010 a BEST BANK 2010 na www.hospodarskyklub.sk sa začne vtedy, keď budú prijaté najmenej tri nominácie. V ankete Zlatý biatec 2010 budú hlasovať členovia združenia a ďaľšie oslovené osobnosti hospodárstva a spoločnosti v období 10. december - 23. december 2010.

Zlatý biatec 2010

Právo nominovať majú čestní a riadni členovia združenia, doterajší laureáti klubových ocenení a víťazi klubových ankiet, starostovia a primátori, zväzy a asociácie podnikateľov. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 27. marca 2010 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu, resp. funkciu, charakteristiku jedinečného podnikateľského výkonu, alebo výsledku. Nominačný návrh sa nezverejňuje. Nomináciu prijíma výlučne garant výročnej ceny Zlatý biatec po komunikácii s navrhovaným a jeho súhlase s nomináciou.

World Politician 2010

Hlavní partneri organizátora :

Lázně Luhačovice, a.s., Česká republika

www.lazneluhacovice.cz
Považská cementáreň, a.s., Ladce


www.pcla.sk

Finecon, a.s., Bratislava
www.finecon.skPaneurópska vysoká škola v Bratislave
www.uninova.sk

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť so sídlom v Bojniciach
www.unipharma.skPartneri

 
Polleo Partners, s.r.o., Bratislava

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
www.paper.sk

INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Kežmarok
www.derinat.ru

HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Bratislava
www.hydrotour.sk

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 27. marca 2010 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať meno, priezvisko, funkciu a charakteristiku jeho spoločenskej a politickej činnosti v medzinárodnom, resp. regionálnom meradle, alebo v domovskom štáte. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.

BEST BANK 2010


Prvá stavebná sporitelňa, a.s.,
Bratislava
www.pss.sk

Investefekt A, s.r.o., Hlohovec

Právo nominovať má každý návštevník www.hospodarskyklub.sk. Nominačný návrh zaslaný najskôr dňa 27. marca 2010 na majlovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk musí obsahovať presný názov finančnej, resp. bankovej inštitúcie pôsobiacej v SR. Nominačný návrh sa nezverejňuje. O prijatí nominácie rozhoduje garant ankety v súlade s dobrými mravmi.


Dr. Peter Kasalovský, správca združenia NEF Hospodársky klub a garant klubových ankiet od roku 1993