Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Ankety 2010


World Politician

 1. Ronald Ernest "Ron" Paul, Člen Kogresu USA za Republikánsku stranu
 2. Angela Merkel, Kancelárka Spolkovej republiky Nemecko
 3. Václav Klaus, Prezident Českej republiky
 4. Vladimir Putin, Predseda vlády Ruskej federácie
 5. Dmitrij Medvedev, Prezident Ruskej federácie (od 20. 4.)
 6. Barack Obama, Prezident USA (od 27. 4.)
 7. Viktor Orbán, maďarský premiér (od 8. 5.)
 8. David Cameron, britský konzervatívny líder (od 8. 5.)
 9. Karel Schwarzenberg, český politik (od 28. 6.)
 10. Hu Jintao, prezident Čínskej ľudovej republiky (od 16. 7.)
 11. Donald Tusk, poľský premiér (od 5. 8.)
 12. Cristina Fernández de Kirchner, prezidentka Argentínskej republiky (od 5. 8.)
 13. Petr Nečas, predseda vlády ČR (od 24. 8.)
 14. Nicolas Sarkozy, prezident Francúzskej republiky (od 21. 9.)

Best Bank

 1. Tatra banka
 2. ČSOB
 3. UniCredit Bank
 4. J&T BANKA
 5. Citibank Europe
 6. Všeobecná úverová banka
 7. Slovenská sporitelňa (od 20. 4.)
 8. OTP Banka Slovensko (od 20. 4.)
 9. Prvá stavebná sporitelňa (od 30. 6.)
 10. Poštová banka (od 17. 8.)
 11. Privatbanka (od 6. 10.)

Zlatý biatec


Hlasovací lístok Zlatý biatec 2010, World Politician 2010 a BEST BANK 2010 členov združenia NEF Hospodársky klub a ďaľších osobností SRPrijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 8, 20. november 2010)

V období od 1. apríla do 20. novembra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 25 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo jedenásť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
 10. m. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD, prezident Slovenskej lekárskej komory
 11. BOST SK, a.s., Trenčín a jeho generálny riaditeľ Vladimír Bielik
Zo zahraničia bolo navrhnutých 5 osobností na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené po neverejnom hlasovaní 299 osobností hospodárstva a spoločnosti v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 7, 30. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 30. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 24 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo desať prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
 10. m. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD, prezident Slovenskej lekárskej komory
Zo zahraničia boli navrhnuté štyri osobnosti na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 6, 29. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 29. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 22 návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo deväť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava
 9. M. A. Vladimír Bačišin, PHD, pedagóg, analytik, publicista
Zo zahraničia boli navrhnuté štyri osobnosti na udelenie Zlatého biateca za rok 2010. Mená nových laureátov budú zverejnené v predvečer XII. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v závere februára 2011.

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 5, 20. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 19. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove sedemnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo osem prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice
 7. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Ing. Elena Kohútiková, PHD, zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva, VÚB BANKA, a.s., Bratislava

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 4, 7. 10. 2010)

V období od 1. apríla do 6. októbra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove šestnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo šesť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho "Tropic Team"
 6. Štefan Vaľo, konateľ, GRATAX, spol. s r.o., Košice

Prijaté nominácie na Zlatý biatec 2010
(Správa č. 3, 14. 9. 2010)

V období od 1. apríla do 14. septembra 2010 dostal správca združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove štrnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov bolo päť prijatých. Nominovanými na Zlatý biatec za rok 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
 5. Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP, vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho .tropicteam.
Zlatý biatec je výročnou cenou združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, predtým Nadácia HNclub, od 1993. roka. Domácim firmám a osobnostiam sa udeľuje sa na základe neverejného hlasovania členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti.
Do februára 2010. roka bol Zlatý biatec udelený 207-krát, z toho 60-krát do zahraničia. Za rok 2008 sa stal posledným laureátom Zlatého biatca zo zahraničia M. Yunus, nositeľ Nobelovej ceny mieru, finančník a jedinečná osobnosť hospodárstva a spoločnosti Bangladéša.
Podrobnejšie informácie o výročnej cene Zlatý biatec sú na www.hospodarskyklub.sk. Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.

Prijaté nominácie na udelenie výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2010
(Správa č. 2)

V období od 1. apríla do 8. júla 2010 dostal správca združenia jedenásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov boli štyri prijaté. Nominovanými Zlatý biatec 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 4. Pivnica Radošiná, s.r.o., Trnava
Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.

Prijaté nominácie na udelenie výročnej ceny Zlatý biatec
za rok 2010

V období od 1. apríla do 28. júna 2010 dostal správca združenia deväť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec 2010. Z týchto návrhov boli tri prijaté. Nominovanými Zlatý biatec 2010 sú :
 1. Ing. Štefan Boháček, PHD, predseda predstavenstva, Výskumný ústav celulózy a papiera, Bratislava
 2. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., vedúci Katedry kybernetiky a informatiky, Technická univerzita Košice
 3. RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, UNIPHARMA PRIEVIDZA - Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Nominačný proces pokračuje do konca októbra 2010.