Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Upozornenie pre návštevníkov
www.hospodarskyklub.sk

Aktuálne používame cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho chodu www.hospodarskyklub.sk a na sledovanie štatistiky jej návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Osobné údaje v obsahu stránky sú chránené v zmysle zákona 18/2008 Z.z. Naša www.hospodarskyklub.sk a ani vedenie združenia neposkytujú žiadne osobné ani iné údaje s výnimkou tých, na ktoré im bol v zmysle zákona udelený súhlas dotknutých subjektov. Na publikované materiály členov združenia sa vždy vzťahuje ochrana ich obsahu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Ako prevádzkovateľ www.hospodarskyklub.sk zodpovedáme za jej chod a za ochranu osobných údajov len po technickej stránke. V prípade porušenia iných práv členov združenia súvisiacich s prevádzkou a užívaním stránky a tiež  medializácie im bude v súlade so Stanovami združenia poskytovaná právna ochrana.