Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Do Bratislavy prišiel G. Geyer osobne

Rakúsky finančník a výnimočná osobnosť v európskom poisťovníctve a v presadzovaní medzinárodnej hospodárskej spolupráce dr. G. Geyer si prišiel osobne prevziať "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" za rok 2023. Na priateľskom stretnutí s členmi Medzinárodného mierového výboru Jánom Gabrielom a predsedom SOPK Petrom Mihókom v bratislavskom restaurante AuCafé 22. apríla 2024 sa zúčastnili jeho blízki spolupracovníci z viedenskej centrály Wiener Städtische Versicherungsverein a z Poisťovne Kooperatíva.

Pozvanie na toto stretnutie prijal aj podpredseda vlády SR pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec, ktorý zablahoželal G. Geyerovi veľmi srdečne k tejto pocte za podporu mieru.

Laureát Zlatého biatca Dr. G. Geyer sa nemohol zúčastniť ceremoniálu odovzdávania ocenení a cien združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a MMV na jeho 294. podujatí, ktoré bolo 21. marca 2024. Požiadal o osobné stretnutie v hlavnom meste SR Bratislave. Priateľské stretnutie s otvorenou diskusiou o otázkach hospodárstva a finančníctva - poisťovníctva, o spoločenských vzťahoch a o medzinárodnej situácii trvalo stopäťdesiat minút.

Dr. G. Geyer prijíma plaketu "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2023 od člena MMV J. Gabriela
Podpredseda vlády SR P. Kmec blahoželá k medzinárodnej pocte G. Geyerovi